Jubilej Instituta alternativa: Naša prva decenija

Deset godina se bavimo javnim politikama, jer se one bave nama

Za deset godina postojanja, Institut alternativa je realizovao svoje ideje kroz 83 projekta čiji su ciljevi bili stvaranje preduslova za bolje upravljanje, svrsishodnije trošenje novca građana Crne Gore, bolju kontrolu izvršne vlasti i službi bezbjednosti i bolju parlamentarnu kontrolu. Rezultati naših istraživanja sumirani su u 84 studije, izvještaja i analize, a donosiocima odluka upućeno je 1036 preporuka. Preko četiri hiljade puta u medijima smo izložili predloge i preporuke za bolje javne politike.

Ukupan budžet, u periodu od osnivanja do danas je bio ‎1.138.427 eura, od čega najveći dio čine sredstva preko 20 međunarodnih organizacija i ambasada, dok je procenat sredstava od države Crne Gore 9,1%, ili ukupno 104.148,56 eura. U istom periodu, Institut je po osnovu poreza i doprinosa državi uplatio 192.633,32 eura, dakle 85% sredstava više nego što je dobio od države za realizaciju projekata.

Razvoj naših organizacionih kapaciteta tokom šest godina podržavala je Fondacija za otvoreno društvo – Think Tank Fund.

Pokrenuli smo tri internet stranice. Moj grad je pionirski poduhvat prikaza budžetskih podataka lokalnih samouprava. Nakon njega, izrađena je Moja uprava, adresa za građane koji žele da prijave problem sa kojim su se susreli prilikom ostvarivanja prava pred javnom upravom. Najnoviji internet portal, Moj novac, rezultat je namjere da hiljade nepretraživih, “zaključanih” podataka učinimo dostupnim.

Institut alternativa je dao sugestije i komentare na 12 strateških dokumenata i 24 nacionalna i opštinska propisa, a takođe smo učestvovali u radu 25 radnih grupa za izradu zakonskih i strateških dokumenata i za poglavlja u okviru pregovora sa Evropskom unijom. Naši istraživači su 14 puta aktivno učestvovali u radu skupštinskih tijela, tokom rasprava o predlozima zakona, kao na konsultativnim i kontrolnim saslušanjima.

Naša posebna aktivnost je Škola javnih politika, koja je osmišljena sa ciljem unapređenja kapaciteta i znanja donosilaca odluka. Institut alternativa je tokom šest generacija Škole obučio 114 polaznika, koji su dolazili iz redova državne uprave, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, sindikata, medija, studentske, ali i akademske zajednice.

Aktivno sarađujemo sa preko 40 organizacija u okviru regionalnih mreža na Zapadnom Balkanu, i preko 100 organizacija u Crnoj Gori.

Institut alternativa redovno objavljuje informacije o finansijama, projektima, i donatorima koji su podržali rad organizacije. Zbog toga, Institut je tri godine zaredom dobio pet zvjezdica za transparentnost, prema istraživanju koje je sprovela međunarodna neprofitna organizacija Transparify koja ocjenjuje transparentnost preko 200 istraživačkih centara.

Našu organizaciju trenutno čini desetočlani tim, ali je tokom deset godina u Institutu bilo angažovano 46 ljudi, kojima smo zahvalni za vrijeme, posvećenost i znanje koji su nesebično pružali organizaciji.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *