Konferencija o energetskoj bezbjednosti u Sofiji

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA, je učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Sofiji posvećenoj energetskog sigurnosti koju je organizovao vodeći partner SELDI mreže, bugarski Centar za studije demokratije.

U ponedjeljak, 27. oktobra ove godine, u Sofiji je održana konferencija “Energetska bezbjednost i rizici za ‘zarobljavanje’ države u Evropi”. Učesnici konferencija su razgovarali o izazovima za energetsku sigurnost u Evropi, posebno nakon poslednjeg samita NATO-a u Velsu.

Fokus događaja bio je stavljen na procjenu rizika od korupcije u energetskom sektoru i analizu mogućih opcija za unaprjeđenje upravljanja ovim sektorom. Konferencija je imala za cilj da doprinese podsticanju dijaloga o ovoj temi i da okupi vodeće donosioce odluka i kreatore politika u EU i crnomorskom regionu, predstavnike vlada i organizacije civilnog društva.

U utorak, 28. oktobra održan je sastanak Upravnog odbora SELDI mreže na kojem se razgovaralo o dosadašnjim učincima i predstojećim aktivnostima. Takođe je održan i kratki seminar o razvoju i upravljačkom menadžmentu u organizacijama civilnog društva.

Naredni događaj SELDI mreže je regionalna konferencija u Tirani koja će biti posvećena dobrom upravljanju i izazovima za antikorupcijske politike a održaće se 13. i 14. novembra ove godine.

Povezane vijesti:

Konferencija o energetskoj bezbjednosti u Sofiji

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA, je učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Sofiji posvećenoj energetskog sigurnosti koju je organizovao vodeći partner SELDI mreže, bugarski Centar za studije demokratije.

U ponedjeljak, 27. oktobra ove godine, u Sofiji je održana konferencija “Energetska bezbjednost i rizici za ‘zarobljavanje’ države u Evropi”. Učesnici konferencija su razgovarali o izazovima za energetsku sigurnost u Evropi, posebno nakon poslednjeg samita NATO-a u Velsu.

Fokus događaja bio je stavljen na procjenu rizika od korupcije u energetskom sektoru i analizu mogućih opcija za unaprjeđenje upravljanja ovim sektorom. Konferencija je imala za cilj da doprinese podsticanju dijaloga o ovoj temi i da okupi vodeće donosioce odluka i kreatore politika u EU i crnomorskom regionu, predstavnike vlada i organizacije civilnog društva.

U utorak, 28. oktobra održan je sastanak Upravnog odbora SELDI mreže na kojem se razgovaralo o dosadašnjim učincima i predstojećim aktivnostima. Takođe je održan i kratki seminar o razvoju i upravljačkom menadžmentu u organizacijama civilnog društva.

Naredni događaj SELDI mreže je regionalna konferencija u Tirani koja će biti posvećena dobrom upravljanju i izazovima za antikorupcijske politike a održaće se 13. i 14. novembra ove godine.

Povezane vijesti:

Ustav jasan: Sud mora da zabrani buduće objavljivanje spornih sadržaja

Sud da donese odluku o automatskoj zabrani distribucije svih budućih medijskih sadržaja, koji krše ljudska prava i slobode, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje dostojanstva i integriteta ličnosti od strane dnevnih novina “Informer“.

Ovo je zatraženo u inicijativi koju je sedamnaest predstavnika civilnog sektora danas predalo Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Vrhovnom državnom tužilaštvu, a koja se oslanja na temeljna ustavna načela o nepovredivosti dostojanstva, sigurnosti, integriteta i ličnih prava svih građana i građanki.

Po prijedlogu tužilaštva, očekujemo da Osnovni sud u Podgorici, ovog puta postupi u skladu sa Zakonom o medijima posmatrajući ga u kontekstu Ustava Crne Gore, koji propisuje da je, iako svako ima pravo na slobodu izražavanja, ovo pravo ograničeno pravom drugoga na dostojanstvo, ugled i čast i ako se ugrožava javni moral.

Sud je ignorisao istovjetni zahtjev potpisnika inicijative iz juna ove godine.

Članci dnevnih novina “Informer”, objavljeni 27. i 28. oktobra, koji se odnose na gospođu Vanju Ćalović, predstavljaju direktno kršenje Ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda. U inicijativi se traži zabrana distribucije ovih već objavljenih sadržaja, ali i svih sličnih štampanih i audio-vizuelnih sadržaja koji se budu pojavljivali u budućnosti.

Na taj način bi se preduprijedila gruba kršenja ljudskih prava i sloboda, ali i obezbijedio pravovremeni odgovor institucija na neogovornost i neprofesionalnost medija i novinara.

Naime, sloboda izražavanja ne smije biti izgovor za objavljivanje i distribuciju sadržaja, koje ovih dana objavljuje “Informer”, i koji su se prije nekoliko mjeseci takođe pojavljivali na naslovnicama ovog medija.

Šteta nastala distribucijom ovih brojeva ne može biti otklonjena “naknadnom pameću” nadležnih institucija, pa tužilaštvo treba da predloži sudu automatsku zabranu distribucije svih sličnih sadržaja, odmah po njihovom objavljivanju.

Podnosioci inicijative upozoravaju da, izvučeno značenje određenih normi Zakona o medijima i njihovo dovođenje u vezu sa Ustavom Crne Gore, ostavljaju tužilaštvu mogućnost da pokrene ovakav predlog pred nadležnim sudom.

Ovom prilikom podnosioci inicijative zahtijevaju i aktivniju ulogu drugih institucija, koje imaju mandat da stanu u zaštitu svih svojih građana i građanki, a za sada su nijemi na gruba kršenja ljudskih prava od strane dnevnih novina “Informer”.

Osim povrede dostojanstva i integriteta ličnosti, ova kršenja uključuju i teži oblik diskriminacije po osnovu pola. Međutim, iako je ombudsman, na osnovu Zakona o zabrani diskirminacije, obavezan da upozori javnost na pojavu težih oblika diskriminacije, Šućko Baković, crnogorski zaštitinik ljudskih prava i sloboda, još uvijek nije javno osudio tešku diskriminaciju žena u spornim člancima.

Inicijativa za podnošenje prijedloga za postupanje Osnovnog državnog tužilaštva u skladu sa odredbama člana 11 i člana 12 Zakona o medijma

Inicijativu su potpisali:

 • Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO),
 • Biljana Zeković, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica,
 • Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO),
 • Goran Đurović, predsjednik UO Koalicije NVO “Saradnjom do cilja”,
 • Hatidža Neljaj, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj,
 • Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za mirovno i žensko obrazovanje ANIMA,
 • Ljiljana Raičević, izvršna direktorka Sigurne ženske kuće,
 • Marijana Laković Drašković, stručnjakinja za ljudska prava,
 • Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava,
 • Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore,
 • Milan Šaranović, generalni direktor Centra za antidiskriminaciju EKVISTA,
 • Milenko Vojičić, izvršni direktor Udruženja Plegije Nikšić,
 • Milka Tadić Mijović, izvršna direktorka nedjeljnika “Monitor”,
 • Nataša Međedović, izvršna koordinatorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić,
 • Slavica Striković, izvršna direktorka Ženske akcije,
 • Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa i
 • Žarko Rakčević, koordinator Foruma 2010.

Panel diskusija “Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24″

Poljski institut za međunarodne odnose, Višegrad Fond i partneri u Crnoj Gori: Institut alternativa (IA), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) će u četvrtak 6. novembra sa početkom u 11:00 sati organizovati panel diskusiju “Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24″, u velikoj sali PR Centra.

Na panel diskusiji će govoriti:

 • Tomasz Żornaczuk, koordinator projekta “Thinking for Governance”, analitičar u Poljskom institutu za međunarodne poslove (PISM)
 • Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa – Borba protiv korupcije
 • Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja u Centru za monitoring i istraživanje – Reforma pravosuđa
 • Marija Vuksanović, projekt menadžerka u Centru za demokratiju i ljudska prava – Azil i migracije

Povod za organizovanje panel diskusije je predstavljanje analize “Civilno društvo i proces evropske integracije na Zapadnom Balkanu”, koja je posvećena učešću organizacija civilnog društva u pregovorima u okviru poglavlja 23 i 24. Izvještaj potpisuje 20 eksperata iz civilnog društva na Zapadnom Balkanu koji neposredno učestvuju u procesu pregovora.

Analizu “Civilno društvo i proces evropske integracije na Zapadnom Balkanu” možete preuzeti ovdje.

Projekat je finansiran od strane Međunarodnog Višegradskog fonda.

Saopštenje: Omogućiti uvid u komentare Evropske komisije na antikorupcijsko zakonodavstvo

Budući da javnost ne može ostvariti uvid u komentare Evropske komisije na nacrte ključnih zakona za borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa, nejasno je u kojoj mjeri predlozi zakonskih rješenja odgovaraju sugestijama Evropske unije.

Izmjene Zakona o javnim nabavkama su trenutno u skupštinskoj proceduri i biće usvojene sa jednogodišnjim kašnjenjem u odnosu na rok predviđen Akcionim planom za poglavlje 23 i Planom rada Vlade za 2013. godinu. Iako je zainteresovana javnost mogla tokom javne rasprave organizovane u martu 2014. da dostavi predloge i sugestije za unapređenje ovog zakonskog teksta, komentari Evropske komisije na ova rješenja su još uvijek nedostupni.

S tim u vezi, Institut alternativa se obratio Upravi za javne nabavke zahtjevom za slobodan pristup informacijama u julu 2014. godine u kojem je tražen uvid u komentare Evropske komisije. Međutim, iz Uprave su nas obavijestili da nisu u posjedu tražene informacije, te da su zahtjev proslijedili Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. MVPEI do danas nije odgovorilo na ovaj zahtjev. Postavlja se pitanje kako to da nadležna institucija za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama nije u posjedu ovog dokumenta, te čime su se rukovodili u izmjenama i ”unapređenjima” zakonskog teksta. Imajući u vidu da tekst predloga Zakona ne unapređuje postojeće antikorupcijske mehanizme, ne predstavlja nove, ne uvodi odgovarajući model za praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama što je jedno od mjerila za napredovanje u pregovorima u okviru poglavlja 23, diskutabilno je u kojoj mjeri ova rješenja korespondiraju sa sugestijama Evropske komisije. Takođe, uporno prebacivanje nadležnosti i odgovornosti sa jedne adrese na drugu je problematično i s aspekta koordinacije procesa, ali i otvorenosti institucija.

S obzirom na to da će se u narednom periodu nekoliko vrlo važnih zakona za borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa naći u skupštinskoj proceduri, pozivamo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija da omogući zainteresovanoj javnosti uvid u komentare Evropske komisije na ove zakone.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja