Ustav jasan: Sud mora da zabrani buduće objavljivanje spornih sadržaja

Sud da donese odluku o automatskoj zabrani distribucije svih budućih medijskih sadržaja, koji krše ljudska prava i slobode, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje dostojanstva i integriteta ličnosti od strane dnevnih novina “Informer“.

Ovo je zatraženo u inicijativi koju je sedamnaest predstavnika civilnog sektora danas predalo Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Vrhovnom državnom tužilaštvu, a koja se oslanja na temeljna ustavna načela o nepovredivosti dostojanstva, sigurnosti, integriteta i ličnih prava svih građana i građanki.

Po prijedlogu tužilaštva, očekujemo da Osnovni sud u Podgorici, ovog puta postupi u skladu sa Zakonom o medijima posmatrajući ga u kontekstu Ustava Crne Gore, koji propisuje da je, iako svako ima pravo na slobodu izražavanja, ovo pravo ograničeno pravom drugoga na dostojanstvo, ugled i čast i ako se ugrožava javni moral.

Sud je ignorisao istovjetni zahtjev potpisnika inicijative iz juna ove godine.

Članci dnevnih novina “Informer”, objavljeni 27. i 28. oktobra, koji se odnose na gospođu Vanju Ćalović, predstavljaju direktno kršenje Ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda. U inicijativi se traži zabrana distribucije ovih već objavljenih sadržaja, ali i svih sličnih štampanih i audio-vizuelnih sadržaja koji se budu pojavljivali u budućnosti.

Na taj način bi se preduprijedila gruba kršenja ljudskih prava i sloboda, ali i obezbijedio pravovremeni odgovor institucija na neogovornost i neprofesionalnost medija i novinara.

Naime, sloboda izražavanja ne smije biti izgovor za objavljivanje i distribuciju sadržaja, koje ovih dana objavljuje “Informer”, i koji su se prije nekoliko mjeseci takođe pojavljivali na naslovnicama ovog medija.

Šteta nastala distribucijom ovih brojeva ne može biti otklonjena “naknadnom pameću” nadležnih institucija, pa tužilaštvo treba da predloži sudu automatsku zabranu distribucije svih sličnih sadržaja, odmah po njihovom objavljivanju.

Podnosioci inicijative upozoravaju da, izvučeno značenje određenih normi Zakona o medijima i njihovo dovođenje u vezu sa Ustavom Crne Gore, ostavljaju tužilaštvu mogućnost da pokrene ovakav predlog pred nadležnim sudom.

Ovom prilikom podnosioci inicijative zahtijevaju i aktivniju ulogu drugih institucija, koje imaju mandat da stanu u zaštitu svih svojih građana i građanki, a za sada su nijemi na gruba kršenja ljudskih prava od strane dnevnih novina “Informer”.

Osim povrede dostojanstva i integriteta ličnosti, ova kršenja uključuju i teži oblik diskriminacije po osnovu pola. Međutim, iako je ombudsman, na osnovu Zakona o zabrani diskirminacije, obavezan da upozori javnost na pojavu težih oblika diskriminacije, Šućko Baković, crnogorski zaštitinik ljudskih prava i sloboda, još uvijek nije javno osudio tešku diskriminaciju žena u spornim člancima.

Inicijativa za podnošenje prijedloga za postupanje Osnovnog državnog tužilaštva u skladu sa odredbama člana 11 i člana 12 Zakona o medijma

Inicijativu su potpisali:

 • Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO),
 • Biljana Zeković, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica,
 • Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO),
 • Goran Đurović, predsjednik UO Koalicije NVO “Saradnjom do cilja”,
 • Hatidža Neljaj, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj,
 • Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za mirovno i žensko obrazovanje ANIMA,
 • Ljiljana Raičević, izvršna direktorka Sigurne ženske kuće,
 • Marijana Laković Drašković, stručnjakinja za ljudska prava,
 • Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava,
 • Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore,
 • Milan Šaranović, generalni direktor Centra za antidiskriminaciju EKVISTA,
 • Milenko Vojičić, izvršni direktor Udruženja Plegije Nikšić,
 • Milka Tadić Mijović, izvršna direktorka nedjeljnika “Monitor”,
 • Nataša Međedović, izvršna koordinatorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić,
 • Slavica Striković, izvršna direktorka Ženske akcije,
 • Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa i
 • Žarko Rakčević, koordinator Foruma 2010.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *