Nova publikacija: Lokalni parlamenti u borbi protiv korupcije

Naše novo istraživanje ukazuje na niz problema koji stoje na putu djelotvornoj kontroli opštinskih budžeta od strane lokalnih parlamenata. U saradnji sa partnerima iz Centra za građansko obrazovanje, pripremljena je publikacija “Uloga lokalnog parlamenta u borbi protiv korupcije”, u kojoj ukazujemo na to koja je trenutna, a koja moguća uloga odbornika borbi protiv korupcije.

U publikaciji je posebna pažnja posvećena procesu usvajanja lokalnog budžeta i karakter rasprave o završnom računu u skupštini opštine, u kojem smo naglasili ograničenja i probleme u ovom dijelu njihovog rada.

Ukratko, zaključujemo da je pred lokalnim parlamentima niz ograničenja, izazvanih neodstacima u pravnom okviru, lošim praksama kao i nezainteresovanošću i slabim radom odbornika, koji skupa čine da je nadzor nad budžetom slab i nedjelotvoran.

Kako stvari trenutno stoje, skupštine opština imaju značajne nadležnosti, ali premalo uticaja kada je riječ o kontroli lokalnih budžeta.

Na putu ka djelotvornom nadzoru nad budžetom, kao prepreke između ostalog stoje:

  • kratki rokovi za razmatranje budžeta,
  • neprofesionalizovan status odbornika/ca,
  • nedostatak kapaciteta za temeljnu analizu budžeta,
  • nezainteresovanost za korišćenje informacija koje pružaju izvještaji DRI u vršenju kontrole,
  • nedostatak veze lokalnih parlamenata veze sa unutrašnjom revizijom
    brojni problemi u načinu na koji se odvija komercijalna revizija završnog računa.

U publikaciji možete pročitati više o svakom od ovih problema, kao i o položaju odbornika, konfliktu interesa, odnosu sa predsjednikom opštine (gradonačelnikom), usvajanju planskih dokumenata i mogućnostima za učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice, uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011 i kofinansiranje Norveške kraljevske ambasade.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *