Predstavljanje portala www.MojGrad.me

Institut alternativa je danas na konferenciji za medije predstavio svoj novi portal, MojGrad.me, koji ima za cilj povećanje transparentnosti lokalnih budžeta.

Portal www.MojGrad.me predstavlja pionirski projekat vizuelizacije budžetskih podataka u Crnoj Gori i nastao je u sklopu projekta “Monitoring lokalnih budžeta” čiji je cilj povećanje transparentnosti lokalnih finansija. Sproveden je uz podršku uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (Think Tank Fund i Information Program).

Budžeti lokalnih samouprava u Crnoj Gori su neadekvatno kontrolisani, uz slabo funkcionisanje svih mehanizama zaduženih za nadzor (građanski nadzor, lokalni parlamenti, komercijalna revizija završnog računa, državna i unutrašnja revizija). Takođe, lokalne finansije u Crnoj Gori su nedovoljno transparentne, podaci o budžetima lokalnih samouprava su teško dostupni, a format u kom se predstavljaju je nerazumljiv građanima. Objedinjavanjem svih dostupnih podataka na jednom mjestu i njihovim prikazivanjem na jednostavan i vizuelno prijemčiv način, učinili smo lokalne budžete bliže građanima i svim zainteresovanim za lokalne finansije.

Podacima o lokalnim finansijama na portalu www.MojGrad.me je moguće prostupiti na tri načina:

  • Kroz detaljan uvid u finansije pojedinačne lokalne samouprave
  • Poređenjem svih lokalnih samouprava prema jednom od 33 budžetska kriterijuma
  • Poređenjem regiona Crne Gore prema jednom od budžetskih kriterijuma.

Između ostalog, na portalu www.MojGrad.me, možete pronaći:

  • Podatke o prikupljenim i potrošenim sredstvima svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, počevši od 2009. godine
  • Odluke o završnom računu budžeta svih opština
  • Izvještaje o komercijalnoj reviziji završnih računa budžeta svih opština
  • Podatke o zaduženosti (neizmirenim obavezama) lokalnih samouprava
  • Podatke o broju lokalnih službenika i namještenika i njihovim primanjima
  • Podatke o stopi nezaposlenosti za sve lokalne samouprave, itd.

Osim budžetskih podataka, na portalu se mogu pronaći i objašenjenja ključnih budžetskih pojmova i budžetskog ciklusa na lokalnom nivou, kao i razni dodatni podaci o lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. Uz podršku naših medijskih partnera, uspjeli smo da obezbijedimo da se na našem portalu nađu i najinteresantniji novinski članci o lokalnim finansijama.

U narednom periodu ćemo se truditi da portal osvježimo novim podacima, a želja nam je i da određene budžetske kategorije predstavimo sa više detalja i informacija, a www.MojGrad.me učinimo prepoznatljivim mjestom za okupljanje svih onih koji žele pouzdanu informaciju o lokalnim finansijama.

Saopštenje: Četiri opštine ne daju izvještaje o javnim nabavkama

Institut alternativa već dva mjeseca ne moze da dobije Izvještaje o javnim nabavkama Podgorice, Nikšića, Herceg Novog i Rožaja.

Koristeći pravo na dobijanje informacija na osnovu važećeg Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Institut alternativa je 27.05.2013. na adrese 14 opština uputio zahtjev za slobodan pristup informaciji, tražeći Izvještaj o javnim nabavkama opština za 2012. godinu. Deset opština je odgovorilo u zakonskom roku dok od preostale četiri ne možemo dobiti traženi dokument. Ćutanje lokalne administracije na naše zahtjeve za pristup informacijama ukazuje na problem transparentnosti i slabe saradnje sa civilnim sektorom.

Od 14 opština koje smo istraživali: Bar, Budva, Cetinje,Podgorica, Danilovgrad, Kolašin, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja, Plužine i Rožaje njih 10 je odgovorilo na zahtjev i dostavilo traženi dokument, dok od četri opštine (Herceg Novi, Nikšić, Podgorica i Rožaje) nijesmo u mogućnosti dobiti dokument (tj. Izvještaj o javnim nabavkama opštine za 2012. godinu) ili bilo kakav drugi odgovor na upućeni zahtjev.

Smatramo da je ovakva praksa lokalnih administracija neprihvatljiva, naročito kada je riječ o Glavnom gradu koji bi trebao biti primjer u transparentnosti, otvorenosti i dobroj saradnji sa civilnim sektorom.

Marija Popović
Saradnica na projektima

Ponos i čitulja za Budvu

Politička klasa se prije par dana zamalo ujedinila u Budvi. Nije protiv korupcije, ne brinite! Odbornički klubovi Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije tražili su hitnu sjednicu i zabranu, a na čelu peticije građana kadrovi DPS-a traže zabranu “…nabrutalnije i najsramnije manifestacije koja je ikad održana na ovim prostorima…“ Kakvo naprasno opoziciono jedinstvo, kakva hitrost, kakva ozbiljnost. Mediji kažu da je “filozof iz pećine” potpredsjednik DPS Svetozar Marović ideolog odbrane Budve. Argumentacija je navodno vezana za odbranu turističke sezone. Valjda misle kako u Budvu dolaze samo heteroseksualci. Vidim da ni roditelju iz Budve, predsjedniku SNP Srđanu Miliću nije sve pravo bilo i da smatra kako “niko ne može da štiti svoja prava tako što će kršiti tuđa prava”. Otprilike kao ono “što se žali na silovanje, kad je nosila kratku suknju”. Vješti Milo iskoristio priliku i “principijelnim” odgovorom kandidovao se za “gej ikonu”. Opasno parira Jeleni Karleuši, čiji je tvit “Da sam u Budvi bila bih na čelu parade. Nikom dlaka s glave ne bi falila! Na majici bi mi pisalo ŠARIĆ MI JE BRAT OD TETKE! “takođe obiježio jučerašnji dan. No, da bi bio i “britva” i “gej ikona” bio je potreban principijelniji, hrabriji i aktivniji pristup nego što ga je Đukanović demonstrirao.

Politička klasa “turističke prijestonice“ je izgleda već znala da će događaj biti dovoljno brutalan. Njihova odgovornost za fizičko nasilje nad građanima koji su mirno šetali je ogromna. Iza svake kamenice, flaše i čaše stoji moralna i politička odgovornost lokalnih lidera i političkih i javnih ličnosti iz Budve koji su čvrsto stali protiv parade.

Niko od lokalnih političara iz Budve nije osudio objavljivanje čitulje za Zdravka Cimbaljevića. Niko nije kazao da to nije način da se iskaže drugačije mišljenje. Da to nije način na koji se smije komunicirati sa drugim ljudima bez obzira na prirodne razlike u razmišljanjima i stavovima. Znam da je to dio nakaradne političke kulture u kojoj je zalijepiti fotografiju političkog na čitulju neistomišljenika vrhunac političke borbe.

Ali, zar nije tužno ako je tačno sljedeće “Oblepljivanju grada prethodila je, možda najveća, ikad organizovana akcija prikupljanja potpisa. Čini se da Budva, nikada nije bila tako jedinstvena, ni u mnogo „težim situacijama“ kao što je to bilo juče pred održavanje parade ponosa, jer je bukvalno za manje od 24 časa prikupljeno gotovo 1.500 potpisa građana, koji su tražili odlaganje gej parade.”

Obraz javnih ličnosti iz Budve po ko zna koji put osvjetlala je profesorica Božena Jelušić koja je kazala da su građani trebali da demonstriraju “ovakvu silu kada je u pitanju korupcija, organizovani kriminal i divlja gradnja”.

Lijepo je o tome na drugi način govorio jedan građanin u internet komentaru “Bilo kakvi napadi na LGBT paradu ponosa od strane onih koji ćute na izborne i društvene krađe, devastacije prostora, kriminal i korupciju u Budvi, a koja je dokazivana i za crnogorske prilike rijetkim sudskim presudama,…dakle takvi napadi su sramotni pokazatelj čobanskog licemjerstva crnogorskog građanina. Uz to i kukavičluk prve vrste. …Ćutite ko pizde na sve priče o bulevarima, pasarelama, vodenim gradovima, stadionima, ukradenim parama sa računa budvanskih pomagača filozofu, i sada lijepite čitulje Cimbaljeviću, pizduni jedni pravoslavni. E, pa ne može. Podsjećaću vas da ste pizde, makar tolike koliko su pizde i gej kadrovi u opštini Budva, koji su tu opštinu zakucali u vječnu bankovnu blokadu. Ne lijepite čitulje stvaraocima Vodenih Gradova, Kempinskih, Šeratona, Hiltona, …a Cimbaljevića koji javno nastupa napadate. Gori ste od ovih koji vas predvode kao ovce u provaliju.”

Svako ima pravo na sopstveni odnos prema pravima osoba drugačije seksualne orijentacije. Od Crne Gore do Misurija u Sjedinjenim Američkim Državama (aktuelnog ovih dana jer tamošnji državni tužilac koji se kandiduje za guvernera ne odustaje od svojih anti gej stavova) postoje i postojaće desne, tradicionalističke, konzervativne ili religiozne grupe koje se neće miriti sa postojanjem LGBT osoba, a još manje njihovom javnom promocijom. Treba zato uvažavati i negativne stavove prema inicijativama koje su u prilog širenja prava LGBT osoba, ukoliko se one iskazuju na civilizovan način.

Međutim, ono što mora da nas duboko zabrine i na čemu moramo da radimo su pokušaji da se LGBT osobama fizičkom silom i povređivanjem ljudskog dostojanstva ospori pravo na život, ljubav i javni govor.

Zato nikada neću razumjeti i prihvatiti takvu i toliku koncentraciju negativne energije, sile i nasilja koje se u ime lokal patriotskih, mačo, porodičnih, vjerskih ili bilo kojih drugih navodnih motiva izliva prema drugima samo zato što su različiti i u manjini.

Mediji se nisu proslavili u izvještavanju o pripremama “Seaside pride”. Prikazivanje TV priloga i fotografija sa događaja održanih na drugim meridijanima, a koji sadrže eksplicitne prikaze golih djelova tijela ili asociraju na seks ili prikazuju poljupce među šetačima stvarali su sliku o najavljenom događaju u Budvi kao nečem sličnom ili istovjetnom tim događajima. Lijepo je bilo vidjeti sasvim drugačiju, civilizovanu i nadasve pristojnu i ponosnu šetnju.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Tekst je orginalno objavljen u rubrici “Forum” dnevnog lista “Vijesti”

Saopštenje: Skupština i dalje bez okvira za aktivno učešće u procesu pregovora

Prijedlog rezolucije o načinu, kvalitetu i dinamici integracije Crne Gore u Evropsku uniju ne prepoznaje potrebu za aktivnijim učešćem Skupštine u ovom procesu, ne definiše modalitete koji bi ovo omogućili, te, principe odnosa i komunikacije Vlade i parlamenta u procesu pregovora.

Višemjesečni rad radne grupe, konsultacije sa civilnim sektorom, ukazivanje od strane zainteresovanih strana na brojne modele koji bi uticali na bolju poziciju koju parlament treba da ima u procesu integracije zemlje u Evropsku uniju – nisu donijeli nikakav pomak u tom pravcu. Tekst Prijedloga rezolucije ne donosi nikakav napredak u omogućavanju da ovo tijelo pruži aktivan doprinos u procesu.

Tekst, odnosno forma, jasno ukazuju da rezolucija nije pravi dokument koji je trebalo da definiše ova pitanja, ali da je neizostavno trebalo da utvrdi poziciju parlamenta u procesu pregovora. Pod uslovom da je do njenog usvajanja došlo mjesecima unazad. Sporne su, dakle, odredbe koje dalje prolongiraju efikasan nadzor nad aktivnostima izvršne vlasti u procesu pregovora, jer za tako nešto trenutno ne postoji niti definisan okvir za saradnju, niti uspostavljen unutar-institucionalni model. Podsjećanja radi, Skupština se opredijelila za model razmatranja pregovaračkih pozicija u Odboru za evropske integracije, dok je uloga ostalih zainteresovanih odbora gotovo marginalizovana. Najzad, ovakav model razmatranja pregovaračakih pozicija na sjednicama zatvorenim za javnost ne omogućava ispunjavanje važne uloge Skupštine u «informisanju građana o procesu integracije» koja se navodi i u Prijedlogu rezolucije, niti intenzivnu saradnju sa civilnim društvom i predstavnicima ostalih grana vlasti.

Očekujemo od Odbora za evropske integracije da u nastavku sjednice na kojoj se razmatra Rezolucija predloži način definisanja odnosa između Vlade i Skupštine u procesu pregovora, obavezu intenzivnog izvještavanja Skupštine o ispunjavanju obaveza iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24, te uslova za napredak u pregovorima u okviru ostalih poglavlja.

Jovana MAROVIĆ Koordinatorka istraživanja

Protest Instituta alternativa povodom govora mržnje i prijetnji LGBT osobama

Najoštrije osuđujemo aktivnosti pojedinaca i grupa kojima se širi govor mržnje, prijeti i poziva na linč organizatora sjutrašnjeg skupa podrške pravima LGBT osoba u Budvi. Institut alternativa poziva Upravu policije i nadležne institucije da počinioce hitno privedu i procesuiraju ovo krivično djelo raspirivanja mržnje i netrpeljivosti prema LGBT osobama.

Objavljivanje čitulja sa fotografijom i imenom i prezimenom Zdravka Cimbaljevića predstavlja direktno pozivanje na ugrožavanje fizičkog integriteta njega lično, ali i svih LGBT osoba u Crnoj Gori i nesumnjivo raspirivanje mržnje i širenje netrpeljivosti prema LGBT osobama u našoj zemlji.

Država Crna Gora je dužna da sankcioniše svakog pojedinca ili grupu koja čini krivična djela prema LGBTIQ osobama. U tom smislu zahtijevamo od nadležnih institucija da hitno adekvatno reaguju kako tokom sjutrašnjeg skupa LGBT osoba u Budvi ne bi bila ugrožena bezbjednost i fizički integritet učesnika/ca. Pravo na javno okupljanje i izražavanje su osnovna ljudska prava i država je dužna da svakome omogući nesmetano korištenje tih prava, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Uručene diplome polaznicima II generacije Škole javnih politika

U hotelu Podgorica večeras su svečano uručene diplome polaznicima II generacije Škole javnih politika, koju organizuje Institut alternativa (IA) u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI), a uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Polaznicima koji su uspješno završili program Škole diplome su uručili Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa i Dina Bajramspahić, koordinatorka Škole javnih politika.

Cilj Škole jeste da doprinese kvalitetnom razvoju javnih politika u Crnoj Gori kroz osnaživanje kapaciteta zainteresovanih strana za razvoj javnih politika, kao i podizanje stepena razumijevanja razvoja javnih politika među ključnim akterima. Osim toga, Škola pruža priliku za unapređenje komunikacije i saradnje među učesnicima iz različitih sektora, institucija i organizacija.

II generaciju Škole javnih politika uspješno je završilo 30 polaznika iz čitave Crne Gore, među kojima je najveći broj onih koju su zaposleni u organima državne uprave, i manji broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, sindikalnim organizacijama, medijima, aktivisti nevladinog sektora, kao i najbolji studenti osnovnih i postdiplomskih studija. Tokom višemjesečne obuke, oni su imali priliku da se upoznaju sa svim ključnim aspektima procesa kreiranja, analize, sprovođenja i monitoringa javnih politika. Govorilo se i o sektorskim politikama, ulozi think tank organizacija u kreiranju javnih politika, kao i o ulozi državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na nivou EU.

Škola se realizuje kroz 5 modula koji se sastoje od serije predavanja sa praktičnim radom. Predavači u Školi su univerzitetski profesori, predstavnici državnih institucija i nezavisnih istraživačkih centara i stručnjaci iz oblasti javnih politika iz zemlje i regiona.

Konkurs za polaznike III generacije Škole javnih politika biće raspisan u februaru 2014. godine.