Predstavljanje portala www.MojGrad.me

Institut alternativa je danas na konferenciji za medije predstavio svoj novi portal, MojGrad.me, koji ima za cilj povećanje transparentnosti lokalnih budžeta.

Portal www.MojGrad.me predstavlja pionirski projekat vizuelizacije budžetskih podataka u Crnoj Gori i nastao je u sklopu projekta “Monitoring lokalnih budžeta” čiji je cilj povećanje transparentnosti lokalnih finansija. Sproveden je uz podršku uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (Think Tank Fund i Information Program).

Budžeti lokalnih samouprava u Crnoj Gori su neadekvatno kontrolisani, uz slabo funkcionisanje svih mehanizama zaduženih za nadzor (građanski nadzor, lokalni parlamenti, komercijalna revizija završnog računa, državna i unutrašnja revizija). Takođe, lokalne finansije u Crnoj Gori su nedovoljno transparentne, podaci o budžetima lokalnih samouprava su teško dostupni, a format u kom se predstavljaju je nerazumljiv građanima. Objedinjavanjem svih dostupnih podataka na jednom mjestu i njihovim prikazivanjem na jednostavan i vizuelno prijemčiv način, učinili smo lokalne budžete bliže građanima i svim zainteresovanim za lokalne finansije.

Podacima o lokalnim finansijama na portalu www.MojGrad.me je moguće prostupiti na tri načina:

  • Kroz detaljan uvid u finansije pojedinačne lokalne samouprave
  • Poređenjem svih lokalnih samouprava prema jednom od 33 budžetska kriterijuma
  • Poređenjem regiona Crne Gore prema jednom od budžetskih kriterijuma.

Između ostalog, na portalu www.MojGrad.me, možete pronaći:

  • Podatke o prikupljenim i potrošenim sredstvima svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, počevši od 2009. godine
  • Odluke o završnom računu budžeta svih opština
  • Izvještaje o komercijalnoj reviziji završnih računa budžeta svih opština
  • Podatke o zaduženosti (neizmirenim obavezama) lokalnih samouprava
  • Podatke o broju lokalnih službenika i namještenika i njihovim primanjima
  • Podatke o stopi nezaposlenosti za sve lokalne samouprave, itd.

Osim budžetskih podataka, na portalu se mogu pronaći i objašenjenja ključnih budžetskih pojmova i budžetskog ciklusa na lokalnom nivou, kao i razni dodatni podaci o lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. Uz podršku naših medijskih partnera, uspjeli smo da obezbijedimo da se na našem portalu nađu i najinteresantniji novinski članci o lokalnim finansijama.

U narednom periodu ćemo se truditi da portal osvježimo novim podacima, a želja nam je i da određene budžetske kategorije predstavimo sa više detalja i informacija, a www.MojGrad.me učinimo prepoznatljivim mjestom za okupljanje svih onih koji žele pouzdanu informaciju o lokalnim finansijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *