Ambasada SAD podržala projekat Instituta alternativa

Institut alternativa je jedna od 12 organizacija čiji je projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori u okviru “Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa” (CJSP). Grantove je predstavnicima civilnog sektora svečano uručila ambasadorka Sju Kej Braun 1. jula 2013. godine.

Projekat Instituta alternativa “Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sistemu krivičnog pravosuđa”, koji je odobren u okviru ovog programa, usmjeren je na ključna pitanja koja se odnose na krivično pravo, i to analizu:

(i) komprativnih modela institucionalnih i zakonskih okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

(ii) godišnjih budžeta policije i tužilaštva

(iii) sadržaja i dinamike procesa izrade godišnjih izvještaja Državnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije

(iv) saradnje lokalnog tužilaštva i lokalne policije u dvije izabrane opštine.

Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa je finansiran od strane Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) State Department-a i trajaće 18 mjeseci.

Učešće na DGAP konferenciji – okupljanje učesnika TRAIN programa

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA, i istraživač javnih politka Marko Sošić, učestvovali su na konferenciji učesnika TRAIN programa, u organizaciji Njemačkog savjeta za spoljnu politiku (DGAP), u Berlinu od 27. do 30. juna.

Svrha konferencije je bila okupljanje predstavnika organizacija koje su učestvovale u ranijim generacijama TRAIN programa radi razmjene iskustava, znanja i planiranja budućih aktivnosti (održavanje mreže alumnija).

U okviru konferencije, Jovana je imala izlaganje u okviru panela “Građenje koalicija – saradnja na nacionalnom i prekograničnom nivou”, na temu učešća predstavnika NVO u pregovaračkoj strukturi Crne Gore za pregovore sa EU i koaliciji NVO koja prati pregovore u okviru poglavlja 23.

U sklopu panela “Transparentnost, dobro upravljanje i borba protiv korupcije”, Marko je predstavio naš projekat “Monitoring lokalnih budžeta” i portal sa vizuelizacijom lokalnih budžeta, mojgrad.me