Saopštenje: Skupština i dalje bez okvira za aktivno učešće u procesu pregovora

Prijedlog rezolucije o načinu, kvalitetu i dinamici integracije Crne Gore u Evropsku uniju ne prepoznaje potrebu za aktivnijim učešćem Skupštine u ovom procesu, ne definiše modalitete koji bi ovo omogućili, te, principe odnosa i komunikacije Vlade i parlamenta u procesu pregovora.

Višemjesečni rad radne grupe, konsultacije sa civilnim sektorom, ukazivanje od strane zainteresovanih strana na brojne modele koji bi uticali na bolju poziciju koju parlament treba da ima u procesu integracije zemlje u Evropsku uniju – nisu donijeli nikakav pomak u tom pravcu. Tekst Prijedloga rezolucije ne donosi nikakav napredak u omogućavanju da ovo tijelo pruži aktivan doprinos u procesu.

Tekst, odnosno forma, jasno ukazuju da rezolucija nije pravi dokument koji je trebalo da definiše ova pitanja, ali da je neizostavno trebalo da utvrdi poziciju parlamenta u procesu pregovora. Pod uslovom da je do njenog usvajanja došlo mjesecima unazad. Sporne su, dakle, odredbe koje dalje prolongiraju efikasan nadzor nad aktivnostima izvršne vlasti u procesu pregovora, jer za tako nešto trenutno ne postoji niti definisan okvir za saradnju, niti uspostavljen unutar-institucionalni model. Podsjećanja radi, Skupština se opredijelila za model razmatranja pregovaračkih pozicija u Odboru za evropske integracije, dok je uloga ostalih zainteresovanih odbora gotovo marginalizovana. Najzad, ovakav model razmatranja pregovaračakih pozicija na sjednicama zatvorenim za javnost ne omogućava ispunjavanje važne uloge Skupštine u «informisanju građana o procesu integracije» koja se navodi i u Prijedlogu rezolucije, niti intenzivnu saradnju sa civilnim društvom i predstavnicima ostalih grana vlasti.

Očekujemo od Odbora za evropske integracije da u nastavku sjednice na kojoj se razmatra Rezolucija predloži način definisanja odnosa između Vlade i Skupštine u procesu pregovora, obavezu intenzivnog izvještavanja Skupštine o ispunjavanju obaveza iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24, te uslova za napredak u pregovorima u okviru ostalih poglavlja.

Jovana MAROVIĆ Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *