Predavanje Vladimira Pavićevića (Treći blok-čas)

U ponedjeljak, 29. aprila ove godine održan je treći blok-čas Škole javnih politika.

Čas je bio posvećen temi „Akademsko pisanje vs. Pisanje predloga praktične politike“. Interaktivnu radionicu je održao dr Vladimir Pavićević.

O temi (ključne riječi):

Argumentacija; Stil pisanja; Citiranje/navođenje; Reference; Fusnote; itd.

Dvočasno predavanje održano je u prostorijama PR Centra u Podgorici.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

 

Kratka biografija predavača:

Dr Vladimir Pavićević je diplomirao na Odjeljenju za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2001. godine odbranom diplomskog rada „Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji“. Završio je master studije na Univerzitetu u Bonu odbranom rada „Veliki kompromis: iskustva iz procesa konstituisanja Sjedinjenih Američkih Država i Evrope“, 2003. godine. Master diploma nostrifikovana je 2004. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao diploma magistra političkih nauka. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2011. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Koncept saglasnosti u političkoj teoriji Džona Plamenca“.

U periodu od 2004. do 2011. godine Vladimir Pavićević se usavršavao u Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada je objavio više radova iz političke teorije, političke filozofije i evropskih studija. Od 2011. godine je predsednik Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.

 

Održan seminar o javnim nabavkama za stručnu službu Skupštine

U Miločeru je, 26. i 27. aprila 2013. godine, održan seminar o javnim nabavkama za šesnaest predstavnika stručne službe odbora i poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore. Seminar je jedna od aktivnosti predviđena projektom “Jačanje parlamentarnog nadzora sistema javnih nabavki u Crnoj Gori”, koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Demokratske komisije za male grantove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Kroz intenzivnu dvodnevnu obuku, učesnici treninga su bili u prilici da se bliže upoznaju sa institucionalnim i zakonskim okvirom za javne nabavke, ali i sa tokom pregovora u poglavlju 5 koje se odnosi na ovu oblast. Predavači su bili predstavnici Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Ministarstva finansija, Uprave za inspekcijske poslove, Državne revizorske institucije i Instituta alternativa.

Saopštenje: Jačanjem kapaciteta parlamenta ka boljoj kontroli javnih nabavki

Skupština ima važno mjesto u kontroli vladinih troškova i nabavki i trebalo bi da ima kapacitet da provjeri ključne informacije o sredstvima koja se opredjeljuju za potrošačke jedinice, ali i u odnosu na usmjeravanje i racionalno trošenje ovih sredstava.

Uloga Skupštine Crne Gore u kontroli sistema javnih nabavki ostaje ograničena. Ovakva praksa je velikim dijelom uslovljena postojećim normativnim rješenjima koja ne prepoznaju značaj parlamentarnog razmatranja izvještaja, osim izvještaja Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, ključnih institucija koje imaju u nadležnosti upravljanje i kontrolu postupaka javnih nabavki. Ipak, parlament bi na i osnovu nadležnosti i kontrolnih mehanizama koji mu trenutno stoje na raspolaganju, mogao da postane aktivniji učesnik u ovom segmentu kontrole izvršne vlasti.

Institut alternativa projektom “Jačanje parlamentarnog nadzora sistema javnih nabavki” koji je podržala Demokratska komisija za male grantove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, upravo želi osnažiti kapacitete Skupštine za aktivno praćenje i kontrolu sistema javnih nabavki. Takođe, jedan od ciljeva projekta uključuje i sažimanje svih važnih informacija o javnim nabavkama kroz izradu parlamentarnog vodiča koji će olakšati praćenje i kontrolu ove oblasti od strane nadležnog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, ali i Odbora za antikorupciju, i ostalih odbora koji kontrolišu nadležna ministarstva i potrošačke jedinice.

U pravcu jačanja kapaciteta parlamenta, u okviru projekta će 26. i 27. aprila u hotelu Residence, Miločer, biti održan seminar za stručnu službu odbora i poslaničkih klubova. Kroz intenzivnu dvodnevnu obuku, učesnici treninga će biti u prilici da se bliže upoznaju sa institucionalnim i zakonskim okvirom za javne nabavke, ali i sa tokom pregovora u poglavlju 5 koje se odnosi na ovu oblast. Predavači će biti predstavnici Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Ministarstva finansija, Uprave za inspekcijske poslove i Državne revizorske institucije.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja

Predavanje Zorana Stojiljkovića (drugi blok-čas)

U ponedjeljak, 22. aprila ove godine u 18 h održan je drugi blok-čas Škole javnih politika. Čas je bio posvećen antikorupcijskim politikama kao primjeru sektorske javne politike. O tome je govorio prof. dr Zoran Stojiljković.

O temi (ključne riječi):

Da bi se razvio jedan cjelovit model istraživanja, potrebno je prethodno nastojati detektovati samu prirodu korupcije povezujući analizu složene mape njenih pojavnih oblika, vrsti i aktera sa uvidom u njene motive i šire sistemske i kulturološke uzroke.

Posljedično, suština svake antikoruptivne strategije vidi se u stvaranju prostora i šansi da se korupcija učini neprihvatljivom, ali i neisplativom, odnosno u praksi redukovanja monopola i diskrecionih ovlašćenja uz istovremeno uvećanje moralne, političke i krivične odgovornosti.

Tekst u cjelini Karakter i logika korupcije dr Stojiljkovića

Dvočasno predavanje održano je u prostorijama PR Centra u Podgorici.

Kratka bografija predavača:

Prof. dr Zoran Stojiljković doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2006. godine doktorskom disertacijom „Partije i partijski sistemi u SR Jugoslaviji“. Njegove najvažnije objavljenjene knjige su „Partijski sistem Srbije“, „Uloga sindikata u tranziciji“ i „Rečnik demokratije“. Objavio je veliki broj članaka i tekstova u zbornicima.

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu angažovan je na predmetima: Politička sociologija i Politička sociologija savremenog društva, a takođe je i gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na predmetima Javne politike, Komparativni partijski sistemi, Izborni i partijski sistemi, itd.

Učestvovao je u brojnim istraživačkim projektima, među kojima su i: Političko organizovanje u SRJ; Kako preživjeti tranziciju – javno mnjenje u Srbiji; Fragmentacija sindikata i mogućnost zajedničkih akcija; Izborna volja građana Srbije; Problemi demokratizacije političkog sistema; itd.

Član je Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Predstavnica IA učestvovala na konferenciji ReSPA

Milena Milošević, naša istraživačica javnih politika, učestvovala je na sedmoj godišnjoj konferenciji Regionalne škole za javnu upravu, ReSPA.

Kako postići efikasniju izradu, implementaciju i evaluaciju javnih politika, bile su glavne teme ovogodišnje konferencije, koja je održana 18. i 19. aprila.

Na konferenciji je govorilo dvadesetak eksperata iz regiona i inostranstva, a među malobrojnim učesnicima iz sfere civilnog društva, jedini predstavnik nevladinog sektora iz Crne Gore bio je Institut alternativa.

“Tema ovogodišnje konferencije odabrana je zbog toga što je izrada javnih politika jedna od fundamentalnih faza u ciklusu javnih politika, i zbog izražene potrebe da se izrada politka unaprijedi u svim njenim etapama“, saopštili su organizatori.

Govornici i učesnici konferencije su se, između ostalog, osvrnuli i na moguće pravce većeg uključivanja organizacija civilnog društva u izradu, implementaciju i evaluaciju javnih politika, čemu IA teži od svog osnivanja 2007. godine.

ReSPA je međunarodna organizacija, sa sjedištem u Danilovgradu, osnovana sa ciljem da unaprijedi regionalnu saradnju u oblast javne uprave među zemljama Zapadnog Balkana.

Inicijativa za njenim formiranjem nastala je 2003. godine u Solunu, na zajedničkom samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Stevo Muk u emisiji “Iz mog ugla”

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora, gostovao je u emisiji “Iz mog ugla” sa Tinom Raičević na televiziji Vijesti. Tema emisije bili su najavljeni građanski protesti motivisani dešavanjima oko predsjedničkih izbora od 7. aprila. Ostali gosti su bili predsjednički kandidat Miodrag Lekić, Predrag Sekulić iz DPS-a i Balša Brković iz Građanskog kluba.

Pogledajte cijelu emisiju: