Predavanje Zorana Stojiljkovića (drugi blok-čas)

U ponedjeljak, 22. aprila ove godine u 18 h održan je drugi blok-čas Škole javnih politika. Čas je bio posvećen antikorupcijskim politikama kao primjeru sektorske javne politike. O tome je govorio prof. dr Zoran Stojiljković.

O temi (ključne riječi):

Da bi se razvio jedan cjelovit model istraživanja, potrebno je prethodno nastojati detektovati samu prirodu korupcije povezujući analizu složene mape njenih pojavnih oblika, vrsti i aktera sa uvidom u njene motive i šire sistemske i kulturološke uzroke.

Posljedično, suština svake antikoruptivne strategije vidi se u stvaranju prostora i šansi da se korupcija učini neprihvatljivom, ali i neisplativom, odnosno u praksi redukovanja monopola i diskrecionih ovlašćenja uz istovremeno uvećanje moralne, političke i krivične odgovornosti.

Tekst u cjelini Karakter i logika korupcije dr Stojiljkovića

Dvočasno predavanje održano je u prostorijama PR Centra u Podgorici.

Kratka bografija predavača:

Prof. dr Zoran Stojiljković doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2006. godine doktorskom disertacijom „Partije i partijski sistemi u SR Jugoslaviji“. Njegove najvažnije objavljenjene knjige su „Partijski sistem Srbije“, „Uloga sindikata u tranziciji“ i „Rečnik demokratije“. Objavio je veliki broj članaka i tekstova u zbornicima.

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu angažovan je na predmetima: Politička sociologija i Politička sociologija savremenog društva, a takođe je i gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na predmetima Javne politike, Komparativni partijski sistemi, Izborni i partijski sistemi, itd.

Učestvovao je u brojnim istraživačkim projektima, među kojima su i: Političko organizovanje u SRJ; Kako preživjeti tranziciju – javno mnjenje u Srbiji; Fragmentacija sindikata i mogućnost zajedničkih akcija; Izborna volja građana Srbije; Problemi demokratizacije političkog sistema; itd.

Član je Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije.

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *