Saopštenje za medije: Povećati povjerenje građana u policije na Balkanu

Upravljanje ljudskim resursima, slaba unutrašnja kontrola i politizacija najveći su problemi policija u regionu, a unapređenje stanja u ovim oblastima ključno je za jačanje integriteta institucija bezbjednosti, zaključak je tribine o odgovornosti u radu policija na Zapadnom Balkanu.

Policije regiona susrijeću se sa sličnim problemima kao što su politizacija policije ili korupcija pri zapošljavanju, istaknuto je na skupu u Medija centru u Beogradu koji je organizovala regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULSE u petak 27. februara 2015. godine.

Glavni razlog osnivanja mreže POINTPULSE je činjenica da je povjerenje građana u policiju u regionu ispod svjetskog proseka koji iznosi od 60% do 90%, istakao je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević.

Tako je u Srbiji poverenje u policiju 35%, što je više za 5% u odnosu na prethodnu godinu, ali manje u odnosu na 2011. i 2012. U Bosni i Hercegovini je 55%, u Crnoj Gori je 44% i na Kosovu je 43%, što je sve ispod svjetskog proseka, objasnio je Đorđević.

Efikasnost policije se ne zasniva samo na statističkim podacima nego na i tome da li građani imaju povjerenje u nju i da li se osjećaju zaštićeno zbog čega se postavlja pitanje odgovornosti policije, rekao je Đorđević i istakao da bi najavljeni novi Zakon o policiji trebalo da riješi neke od problema.

„Prednacrt Zakona o policiji ima svoje dobre i loše strane. Unaprijeđeno je upravljanje ljudskim resursima jer su taksativno nabrojani kriterijumi za napredovanje i predviđen je konkurs. Nije dobro što i dalje ministar postavlja i razrešava načelnike područnih policijskih uprava. Ako tako ostane, politizacija policije biće i dalje problem“, zaključio je Đorđević.

„U BiH imamo poprilično veliko povjerenje u policiju, ali samo 20-25% poverenja u sudstvo u pravosuđe. Situacija sa policijom je solidna s obzirom na to da je složena ustavna struktura u kojoj rade 22 policije koje su poprilično samostalne“, kazao je generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović.

On je istakao da su zakoni koji uređuju ovu oblast dobri ali da problemi nastaju pri njihovoj implementaciji. U proteklih godinu dana 67% građana bili svedoci u davanju mita u saobraćaju, dok 57% njih smatra da postoji korumpiranost prilikom zapošljavanja, a najkorumpiranije mesto u BiH je direktor policije, odnosno ministar, podvukao je Hadžović. U BiH posebno je problematična razjedinjena struktura policije gdje, svaka za sebe, ukupno postoji 16 policijskih službi na nivou kantona i entiteta.

Procentualno, čak 72% građana u Crnoj Gori smatra da je korupcija sveprisutna, ističe Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika Instituta alternativa iz Podgorice.

„Opšte je poznato da u Crnoj Gori korupcija ključan problem, kao i sprega između organizovanog kriminala i političkih struktura. Problem politizacije policije je takođe veliki jer je država najveći poslodavac u zemlji, zapošljavanje se obavlja bez kriterijuma i zasluga sa čestim neobjašnjivim smjenama nadležnih. Potrebno je pojačati kontrolu imovinskih kartona“, podvukla je Bajramspahić.

Još jedan od problema sa kojim se Crna Gora susrijeće jeste i prevelik broj policijskih službenika, istakla je istraživačica javnih politika Instituta alternativa. Naime, u zemljama Evropske unije uposleno je prosečno 300 policijskih službenika na 100.000 građana, dok je u Crnoj Gori ovaj broj 808. Bajramspahić je istakla da je posebno problematično to što u Crnoj Gori policija nije ohrabrena za borbu protiv organizovanog kriminala, budući da još uvijek nisu otkriveni naručioci nekoliko napada na policajce koji su se desili u proteklom periodu.

Istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije Plator Avdiu smatra da treba jačati borbu protiv korupcije u policije, posebno u javnim nabavkama gde se sredstva ulažu mimo zakonskih procedura.„Uticaj politike, nepotizam i javne nabavke predstavljaju tri glavna rizika od korupcije u policiji Kosova. Kosovska policija je najmlađa institucija ove vrste u Evropi, budući da se razvijala tek u poslednjih 15 godina. Međutim, policijske snage su među najstarijim ukoliko se u obzir uzme prosječno životno doba policijskih službenika. Ovaj problem trebalo bi da bude riješen usvajanjem novog Zakona o ranom penzionisanju policijskih službenika, koji bi omogućio da se policijske snage Kosova podmlade penzionisanjem oko 1000 policajaca i primanjem istog broja novih u službu, istakao je Avdiu. Zajednički problem koji su istraživači uočili jeste i taj što država ne ohrabruje dovoljno policiju da odgovorno radi svoj deo posla u borbi protiv korupcije.

Tribina je organizovana u okviru regionalnog projekta „Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu – POINTPULS“ koji podržava Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu. Cilj projekta je da doprinese jačanju poverenja građana u organe za sprovođenje zakona u regionu, kroz borbu protiv korupcije u policiji i promovisanje odgovornosti policije. Projekat zajednički sprovode pet organizacija civilnog društva iz regiona – Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) iz Beograda, Centar za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, Institut Alternativa (IA) iz Podgorice i Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) iz Prištine.
Aktivnosti u okviru projekta možete da pratite i putem tvitera: #BalkanCops i #POINTPULSE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *