Saopštenje: Velika odgovornost članova Administrativnog odbora

Institut alternativa poziva Administrativni odbor Skupštine Crne Gore da pravilno primjeni Zakon o javnim servisima u postupku imenovanja novih članova Savjeta RTCG. Eventualno nezakonito postupanje članova Odbora i odgovornih službenika Skupštine Crne Gore otvara prostor za podnošenje krivičnih prijava za nesavjesan rad u službi ili zloupotrebu položaja.

Administrativni odbor ima posebnu obavezu da odbije svaku mogućnost političkog uticaja na imenovanje članova Savjeta javnog servisa. Članovi Administrativnog odbora moraju spriječiti svaki pokušaj prekrajanja volje ovlašćenih predlagača, nevladinih organizacija i drugih subjekata i na taj način odbraniti nezavisnost Savjeta i ideju javnog servisa.

Administrativni odbor je u obavezi da suštinski uvaži argumente koje su prethodnih dana predstavile nevladine organizacije, njih više od stotinu.

Odnos Administrativnog odbora prema ovom postupku biće od značaja za dalji razvoj odnosa Skupštine i nevladinih organizacija, ali i ukupnog odnosa države prema civilnom društvu, naročito u svijetlu obaveza koje je Crna Gora preuzela u procesu evropskih integracija odnosno pregovora o članstvu.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *