Saopštenje: Racionalizacija zaposlenih u opštinama prioritetna

Dalja racionalizacija broja zaposlenih u crnogorskim opštinama je prioritetna i trebalo bi joj pristupiti u skladu sa prethodnim analizama, utvrđenim potrebama i revidiranim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Većina jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori i dalje ima višak zaposlenih, a racionalizacija se ne odvija željenom dinamikom uprkos potrebi za smanjivanjem pritiska na lokalne budžete, odnosno disproporcionalnosti između opsega nadležnosti i broja zaposlenih. Nijedna opština do sada nije usvojila plan smanjenja broja zaposlenih, iako je to obaveza iz Plana o unutrašnjoj reorganizaciji javnog sektora koji projektuje da će do kraja 2016. godine u lokalnim samoupravama biti 1024 zaposlenih manje, što bi trebalo da ostvari uštedu do 10 miliona eura.

Nemogućnost utvrđivanja optimalnog broja zaposlenih u opštinama upućuje na loše kadrovsko planiranje. Unapređenju procesa planiranja ne doprinosi ni Plan unutrašnje reorganizacije javnog sektora koji sadrži obavezu o pripremi analiza optimalnog broja izvršilaca i to u trećem kvartalu 2014. godine. Ovaj Plan je, dakle, “predvidio” stepen racionalizacije zaposlenih u javnim institucijama prije nego što su sveobuhvatne analize zapravo i sprovedene.

Opštine nemaju razvijene kapacitete za upravljanje ljudskim resursima u vidu službi koje bi dosledno primjenljivale rješenja o zapošljavanju i napredovanju iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Ni gotovo dvije godine nakon početka primjene Zakona o državnim službenicma i namještenicima nisu stvoreni preduslovi za njegovu shodnu primjenu na lokalnom nivou.

Kadrovske evidencije zaposlenih ne ažuriraju se redovno, niti su uspostavljene u svim lokalnim samoupravama, pa to otežava praćenje njihovog učinka koje bi omogućilo realno ocjenjivanje. Primjena novog sistema ocjenjivanja nailazi na poteškoće u sprovođenju na lokalnom nivou, pa u 2013. godini ocjenjivanje nije vršeno u Baru, Kotoru, Mojkovcu, Nikšiću, Pljevljima i Šavniku.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *