Pravni osnov za napredak

Izmjenama Poslovnika do aktivnije uloge Skupštine u procesu evropskih integracija

Institut alternativa pozdravlja usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore na današnjem redovnom zasijedanju Skupštine. Izmjenama i dopunama Poslovnika koje su usvojene konsenzusom političkih partija je, između ostalog, dosadašnji Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije podijeljen na dva stalna radna tijela: Odbor za međunarodne odnose i iseljenike na jednoj, i Odbor za evropske integracije na drugoj strani. Istovremeno, Nacionalni savjet za evropske integracije prestaje da postoji u dosadašnjoj formi i njegovu ulogu će preuzeti budući Odbor za evropske integracije. Nadležnost za praćenje i ocjenjivanje usklađenosti zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU će biti decentralizovana i podijeljena na sedam odbora, što bi trebalo da omogući napredak na ovom polju skupštinske aktivnosti.

Ovo su neka od ključnih rješenja za koja se zalagao Institut alternativa tokom saradnje sa Radnom grupom zaduženom za izmjene i dopune Poslovnika. Ova i druga rješenja predstavljena su i obrazložena u studiji pod nazivom “Skupština Crne Gore i evropske integracije – Posmatrač ili aktivni učesnik”, koja je objavljena u decembru 2011.

Potrebno je posvetiti značajnu pažnju radu budućeg Odbora za evropske integracije koji mora nastaviti rad dosadašnjeg Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije na ovom planu, ali i preuzeti ulogu dosadašnjeg Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Sa dominantnim naglaskom na proces pregovora o pristupanju EU, propuštena je prilika da se nadležnosti ovog tijela definišu detaljnije i sveobuhvatnije. Kako je uloga ovog Odbora prvenstveno nadzorna, od izuzetne je važnosti da njime predsjedava predstavnik opozicije. Ovakvo rješenje bi vodilo jačanju zajedničke odgovornosti, predstavljalo obavezu za opoziciju da se aktivnije uključi u proces integracija i stvorilo uslove za podsticanje značajnije i djelotvornije kontrolne uloge Skupštine. Takođe, kao svojevrsni nasljednik NSEI-a, Odbor bi morao da funkcioniše kao spona između civilnog društva i svih ostalih društvenih aktera i procesa integracija, odnosno, donosilaca oduka na ovom polju.

Osim ovih, izmjenama i dopunama Poslovnika uvode se i druge novine, od kojih su najznačajnije one kojima se osnivaju druga radna tijela, jačaju kontrolni mehanizmi, omogućava formiranje stalnih podbora i utiče na prohodnost akata parlamentarne manjine. Ipak, Institut alternativa koristi priliku da posebno naglasi odredbe koje mijenjaju način na koji će Skupština obavljati svoju ulogu u procesu evropskih integracija.

U konačnom, izmjenama i dopunama Poslovnika stvoren je pravni osnov za intenzivniju i djelotvorniju ulogu Skupštine u procesu evropskih integracija. Ostaje da vidimo da li će nove odredbe uticati i na promjenu skupštinske prakse koja je u dosadašnjem periodu više odražavala ulogu posmatrača, nego aktivnog učesnika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *