Odbor za antikorupciju još uvijek traži svoje mjesto

Iako je tokom 2014. godine Odbor za antikorupciju pokretao važna pitanja koja se, odnose npr. na rizike za korupciju u javnim nabavkama, i dalje postoje suštinski problemi koji u velikoj mjeri ograničavaju pozicioniranje ovog radnog tijela parlamenta u institucionalnom okviru za borbu protiv korupcije. Trebalo bi istaći kao značajan pomak to što je Odbor razmatrao na posebnim sjednicama napredak u realizaciji mjera iz AP za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Međutim, praćenje mjera mora biti kontinuirano, a sjednice posvećene ključnim problemima u procesu pregovora, koji se odnose na borbu protiv korupcije, češće. Odbor bi, dalje, trebalo znatno više da analizira i predlaže mjere za unapređenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Odbor nije realizovao važne aktivnosti iz plana rada za 2014. godinu, a koje se odnose na razmatranje izvještaja nadležnih institucija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ili, pak, na realizaciju akcionih planova za suzbijanje ove pojave na lokalnom nivou. Takođe, Odbor nije realizovao ni predviđena saslušanja iz plana rada, kao što je npr. konsultativno saslušanje direktora Uprave za antikorupcijsku inicijativu. Opozicija, dalje, ne koristi Poslovnikom Skupštine garantovano pravo ”prohodnosti” dva kontrolna saslušanja. Samo Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je iskoristio ovu mogućnost u prvoj polovini 2014. godine, a pravo su imali svi odbori.

Odbor za antikorupciju još uvijek nije utvrdio proceduru za razmatranje predstavki koje dostavljaju zainteresovane strane. Na ovaj problem je ukazala i Evropska komisija u ovogodišnjem izvještaju o napretku. Razmatranje predstavki je važna nadležnost Odbora pa je od posebnog značaja što prije utvrditi ovu proceduru. Takođe, potrebno je regulisati i razmatranje akata iz djelokruga borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala od strane Odbora za antikorupciju. Ovo treba postići izmjenama Poslovnika na osnovu kojih bi Odbor kao matično radno tijelo razmatrao zakone i akte koji se odnose na borbu protiv korupcije.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Institut alternativa, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (Think Tank Fund) sprovodi projekat ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine”, čiji je cilj jačane uticaja primjene kontrolnih mehanizama parlamenta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *