Najavljeni konkretni koraci za jačanje saradnje Skupštine i DRI

U narednih dva mjeseca, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i Državna revizorska institucija, će, uz našu pomoć, raditi na definisanju elemenata protokola o saradnji.

Ovo je ključni zaključak sa sastanka koji je organizovan u Skupštini Crne Gore, između članova Senata DRI, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Instituta alternativa.

Pitanja koja su pomenuta su potreba posvećivanja više pažnje pojedinačnim izveštajima o reviziji (osim revizije završnog računa budžeta), odvajanju rasprave o godišnjem izvještaju DRI od rasprave o reviziji završnog računa, izvještavanju o sprovođenju preporuka i praćenju rada subjekata revizije na ovom planu.

Raspravljalo se i o planovima Odbora da formira pododbor za kontrolu javnih finansija, njegovom obimu poslova i mogućnosti formiranja posebnog odbora u budućnosti. Pomenuta su i pitanja izbora nedostajućeg člana Senata DRI, pokretanja krivičnih prijava kao i potrebe rješavanja problema prostornih kapaciteta za rad DRI.

Zajednički je konstatovano da je, u funkciji jačanja međusobne saradnje i dostizanja efikasnijeg nadzora nad javnim finansijama, potrebno formalizovati saradnju Odbora i DRI, kao i da će u tom smislu, uz učešće Instituta alternativa, u narednom periodu, biti definisan odgovarajući dokument.

Sastanku su prisustvovali članovi Odbora: Aleksandar Damjanović, Zoran Jelić, Filip Vuković, Almer Kalač, Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović i Goran Tuponja. Ispred DRI prisustvovali su članovi Senata: Milan Dabović, Branislav Radulović, Dragiša Pešić i Nikola Kovačević.

Institut alternativa, uz podršku ambasade Kraljevine Norveške sprovodi projekat “Zajedno ka odgovornosti – jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”. Cilj projekta je povećati stepen ispunjenja preporuka DRI, a komponente projekta su i jačanje veze DRI sa Skupštinom Crne Gore, organizacijama civilnog društva i internim revizorima u javnom sektoru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *