Na braniku države, a posljednji na Vladinoj agendi: Zaboravljeni Zaštitnik

Parlament, Vlada i Ministarstvo finansija u ovoj godini treba da se posvete boljem zakonskom regulisanju pozicije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, institucije nadležne za zastupanje interesa državnih organa.

Institut alternativa je u svom papiru Odgovornost uprave i javne finansije: Šta štiti Zaštitnik?, uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru projekta Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži, ukazao na ključne probleme u funkcionisanju Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Ti problemi se, u prvom redu, ogledaju u nejasnoj poziciji ove institucije u sistemu državne uprave, nedovoljno regulisanim postavljenjima Zaštitnika i zamjenika i njihovoj preopterećenosti.

Na godišnjem nivou, predstavnici institucije Zaštitnika, pojedinačno, kao zakonski zastupnici državnih organa i drugih pravnih lica koje je osnovala država, postupaju u čak preko 1.400 parničnih predmeta.

Na drugoj strani, transparentnost institucije je na nezavidnom nivou.

Ne postoji posebna Internet stranica Zaštitnika niti vodič za slobodan pristup informacijama, dok izvještaji o radu ne pružaju detaljni uvid u učinak institucije.

Izvještaji najčešće sadrže samo tabelarni prikaz tuženih strana i vrijednosti sporova, bez detaljnijih objašnjenja postupaka i predstavljene statistike. Nema informacija o načinu rješavanja spora (sudski ili vansudski). U potpunosti nedostaju informacije o mišljenjima koja je dao Zaštitnik na zahtjev drugih organa, analiza najvrjednijih sporova ili dodatne informacije o njima.

Osim toga, za 2012. i 2013. godinu, Vlada uopšte nije razmatrala izvještaj o radu Zaštitnika, iako je to zakonska obaveza.

Status Zaštitnika ne odražava važnost ove institucije, čiju ulogu u većini zemalja bivše Jugoslavije izvršavaju državna ili javna pravobranilaštva.

Ilustracije radi, konačan iznos isplaćen po osnovu predmeta u kojima je Zaštitnik zastupao državne organe, a koji su okončani tokom 2014. i 2015. godine, iznosi preko 14.5 miliona eura. To je samo dio novca koji je otišao iz budžeta u okviru sporova u kojima je zastupao Zaštitnik. Interesovanje Vlade za poboljšanje položaja ove institucije, uprkos deklarativnom zalaganju da se analizira njen položaj, je obrnuto proporcionalno njenom značaju. To se ogleda i u budžetu za 2017. godinu, s obzirom na to da su finansijska sredstva kojima Zaštitnik raspolaže, u odnosu na prethodnu godinu, umanjena za 20 hiljada eura, uprkos prepoznatoj potrebi za dodatnim kadrom i unapređenjem elektronskih evidencija institucije.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *