Izvještaj o reformi upravljanja javnim finansijama u 2017. i 2018. godini: Druga strana medalje

Reforma upravljanja javnim finansijama predstavlja jedan od krovnih procesa koji bi trebalo da transformišu našu javnu upravu, doprinesu namjenskoj potrošnji kojom će se ostvariti veća vrijednost za novac, ali posredno, doprinesu i borbi protiv korupcije. Najpodložnije korupciji su upravo one oblasti kroz koje se javni tokovi novca ukrštaju sa privatnim interesima. Ova reforma, kao okosnica dobrog upravljanja, predstavlja jedan od osnovnih stubova pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Zvanični izvještaji Vlade o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama, pokazuju da je tokom 2017. i 2018. godine realizovana trećina planiranih aktivnosti. Međutim, oni ne sadrže uvijek obrazloženja vrijednosti određenih pokazatelja uspjeha, pa izvještaj koji smo sačinili sadrži unakrsnu provjeru zvaničnih podataka, ali pokriva i manje istražene aspekte reforme upravljanja javnim finansijama.

Izvještaj je podijeljen u šest ključnih djelova, pri čemu struktura uglavnom prati ključne oblasti reforme upravljanja javnim finansijama, uz izvjesna odstupanja. Izvještaj pokriva 2017. i 2018. godinu, pri čemu se analizirani podaci dostupni iz zvaničnih izvještaja nadležnih institucija uglavnom odnose na 2017. godinu, dok se pokazatelji sprovođenja konkretnih aktivnosti i donošenja odluka od značaja za reformu javnih finansija odnose na obje godine.

Ključni pomaci u sprovođenju Programa reforme desili su se samo na nivou pripremnih aktivnosti, uglavnom unapređenja normativnog i strateškog okvira, dok transparentnost javnih finansija nije unaprijeđena. U preporukama dajemo detaljniji osvrt na moguće pravce unapređenja u odnosu na nalaze istraživanja u pojedinim oblastima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *