Interaktivna radionica: Policy research, Technology and Advocacy Converge u Pragu

Naša istraživačica, Dina Bajramspahić, učestovovala je na interaktivnoj radionici održanoj u Pragu 7. i 8. novembra.

Teme radionice bile su policy istraživanja, nove tehnologije u svrsi inovativnog predstavljanja nalaza istraživanja i kreativne metode za zagovaranje. Radionicu su orginizovali Open Society Think Tank Fund, Open Society Prague i Google. Učesnici radionice bili su predstavnici think tank organizacija, neveladinih organizacija sa istraživačkim kapacitetima i organizacija sa iskustvom u istraživanju i komuniciranju nalaza zasnovanih na analitičkom dokazivanju iz 22 zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope.

Organizovana u formi interaktivne radionice i peer-to-peer razmjene iskustava i znanja, ova konferencija za unapređenje kapaciteta, pružila je priliku učesnicima koji već imaju elementarno znanje i iskustvo korištenja podataka za policy-relevantna istraživanja da steknu dodatna znanja, alate i kontakate koji će ih osnažiti kako bi dodatno integrisali korištenje modernih tehnologija i open data u standardne alate think tank organizacija. Akcenat je bio na savremenim, efikasnim online i offline formama za prezentovanje nalaza istraživanja kojima se želi osigurati veća podrška i participacija šire javnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *