Otvoreno o problemima unutrašnjih revizora

Sistem unutrašnje revizije još uvijek pati od nedostatka kadrova, čestog nerazumijevanja ovog instituta od strane rukovodilaca u javnom sektoru kao i nedovoljne pokrivenosti javnog sektora unutrašnjom revizijom, neki su od problema koji su iznijeti na sastanku sa unutrašnjim revizorima u javnom sektoru, koji smo organizovali 27. oktobra u Podgorici.

Sastanku su prisustvovali unutrašnji revizori iz organa državne uprave, lokalnih samouprava i javnih preduzeća, kao i predstavnici Ministarstva finansija (jedinice za centralnu harmonizaciju). Cilj sastanka je bio nastavak saradnje između civilnog društva i unutrašnjih revizora, koji je Institut alternativa započeo istraživanjima o funkcionisanju sistema unutrašnjih kontrola (PIFC) i konferencijom sličnog formata 2015. godine.

Razgovarali smo o problemima sa kojima se revizori suočavaju u svom radu, dosadašnjem razvoju sistema unutrašnje revizije u javnom sektoru, saradnji sa drugim državnim organima nadležnim za kontrolu javnih finansija, kao i novom Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru koji je u pripremi.

Bilo je riječi i o transparentnosti rezultata rada unutrašnje revizije, nedostatkom veze sa Skupštinom Crne Gore, kao i učincima novoformiranih jedinica za unutšranju reviziju IPA fondova i IT sistema.

Između ostalog, revizori su istakli da se u svom radu susrijeću sa nedostatkom kadrovskih kapaciteta, čestim nerazumijevanjem od strane rukovodioca i neprepoznavanjem značaja instituta unutrašnje revizije. Naglasak je bio i na radu unutrašnjih revizora u oblasti javnih nabavki, najčešće uočenim propustima i naučenim lekcijama.

Na sastanku je bilo riječi o novinama Zakona o javnim nabavkama i o istraživanju koje smo sproveli o jednostavnim nabavkama do 5.000 eura za 2022. godinu, a čiji će nalazi ubrzo biti predstavljeni javnosti.

Institut alternativa će zaključke sastanka sumirati u “Deset naučenih lekcija od unutrašnjih revizora” kojima ćemo pokušati da ukažemo na značaj ovog sistema koji je neopravdano zapostavljen.

Sastanak je dio projekta “Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!“, koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, kroz MATRA program podrške. Projekat ima za cilj da osnaži i motiviše čuvare budžeta da se bore protiv korupcije i neprikladnih uticaja u javnim nabavkama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *