Saopštenje: Ocjene uspjeha u poglavlju 23 su proizvoljne

Polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23 obiluje nepreciznim informacijama, dok je sam način procjene ispunjenosti mjera problematičan i ostavlja dosta prostora za proizvoljno izvještavanje i manipulisanje postignutim.

Visok stepen realizacija mjera od 77% iz Akcionog plana za poglavlje 23 u 2015. godini rezultat je loše forme izvještavanja i opisnih ocjena o ispunjenosti mjera. Naime, u izvještaju o sprovođenju ovog plana, koji je juče usvojen na Vladi, najveći broj mjera je označen kao ”djelimično realizovan”, ili se realizuje kontinuirano. Ukupno 68 od 99 dospjelih mjera i podmjera za realizaciju u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije je označeno na ovaj način. Smatramo da taj način izvještavanja doprinosi utisku da je rađeno na realizaciji aktivnosti, što kod jednog dijela ovako označenih mjera nije tačno. Tako je za državne organe mjera obezbjeđivanja prostornih i tehničkih uslova za rad Specijalnog državnog tužilaštva djelimično realizovana, iako se navodi da je u toku obezbjeđivanje ovih uslova, bez obrazloženja u kojoj fazi su pomenute aktivnosti. Takođe, za određeni broj mjera se stalno ponavlja da se realizuju u kontinuitetu, iako nije bilo npr. sprovedenih obuka ili organizovanih okruglih stolova u izvještajnom periodu.

Postavlja se pitanje da li je uopšte tačno da je mjera realizovana ako nije moguće ostvariti uvid u pripremljeni materijal, kao kod podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o sprečavanju korupcije. Dodatno, na određenim mjestima se ističe kako nosilac aktivnosti nema podatke koji su za tu mjeru označeni kao indikatori uspjeha. Tako Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije ne raspolaže podatkom o broju podignutih optužnica u odnosu na broj krivičnih prijava, što je sporno zbog načina definisanja indikatora uticaja.

Primjer nepreciznog i netačnog izvještavanja je mjera koja se odnosi na uspostavljanje transparentnih procedura o javnim nabavkama. Budući da je indikator za ovu mjeru broj uspostavljenih službi za javne nabavke u jedinicama lokalne samouprave, netačno je da su uspostavljene u svim lokalnim samoupravama kao što je u izvještaju istaknuto, jer službenik za javne nabavke nije zamjena za službu, što je u izvještaju poistovijećeno.

Smatramo da je potrebno ukinuti sporne kvalifikacije stepena ispunjenosti mjera. Takođe, bespotrebne su kalkulacije o procentu uspješnosti realizacije mjera, jer su zasnovane na površnim ocjenama. Za mjere koje se po sadašnjem određenju realizuju kontinuirano, neophodno je utvrditi kvote za realizaciju na polugodišnjem nivou. Uz sve ovo, javnost bi trebalo proaktivnije i češće da bude informisana o efektima ispunjavanja mjera.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *