Nikola Martinović

Pripravnik

Nikola Martinović je diplomirao na Fakultetu za državne i evropske studije (FDES) u Podgorici, a trenutno je na specijalističkim studijama na istoimenom Fakultetu. U skladu sa Programom obavljanja prakse studenata FDES-a, u periodu od 11. aprila 2019. godine do 07. juna 2019. godine obavljao je praksu u Zavodu za metrologiju. Trenutno radi u Institutu alternativa u okviru devetomjesečnog Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Kontakt: nikola.martinovic.ia@gmail.com