Naručioci različito o korupciji

Rizici za korupciju postoje u svim fazama postupka javne nabavke i svim oblastima, pa je, bez obzira na izvjesna unapređenja koja donose poslednje izmjene Zakona, potrebno dodatno osnažiti antikorupcijske mehanizme, stav je naručilaca.

Institut alternativa je u okviru projekta Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije, tokom januara i februara 2015. godine sproveo istraživanje o stavovima naručilaca o rizicima za korupciju u postupcima javnih nabavki, na osnovu upitnika koji je distribuiran svim službenicima/cama državnih i organa lokalnih samouprava, kao i sastanka sa njima krajem februara.

Najviše predloga za unapređenje zakonskog okvira odnosilo se na potrebu skraćenja trajanja postupka, rokova za podnošenje žalbi i vremena za odlučivanje po žalbama. Službenici/ce, između ostalog, predlažu i da najmanje polovina članova komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda treba da ima položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki. Postoje i predlozi o potrebi finansijskog podsticaja za službenike/ce za javne nabavke i članove komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda zbog odgovornog posla koji obavljaju.

Službenici/ce različito tumače zanemarljiv broj krivičnih prijava za korupciju u javnim nabavkama, od stavova da je to zbog, nezainteresovanosti lica za procesuiranje prijava, nemogućnosti dokazivanja, kao i straha od mogućih posledica takvog čina. Prisutni su i stavovi da nema korupcije, odnosno da takvo (ne)postupanje postoji zbog činjenice da zakonski mehanizmi sprječavaju korupciju.

Sve faze postupka i sve nabavke velike vrijednosti su podložne korupciji, a korupcija više zavisi od podložnosti učesnika u postupku, nego od oblasti javne nabavke, smatraju službenici/ce. Od oblasti koje su posebno rizične za korupciju, službenici/ce ističu građevinarstvo, zdravstvo, odbranu i bezbjednost.

Iako izmjene uslova osnovnog ugovora stvaraju ogroman prostor za korupciju i moraju biti kontrolisane i odobrene od strane Uprave za javne nabavke, ovo nije adekvatno regulisano Zakonom, budući službenici/ce nisu mogli precizno da nam odgovore na pitanje da li se aneksi objavljuju ili ne, kao ni na pitanje ok vodi evidenciju o prekršajnoj odgovornosti.

Cjelovitu informaciju o stavovima naručilaca možete naći ovdje.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *