IA član regionalne mreže ,,Jugoistočna evropska inicijativa u socijalnoj politici”

U Zagrebu, 8. februara 2013. godine, Institut alternativa potpisao izjavu o osnivanju regionalne mreže za podsticanje reforme socijalne politike u Jugoistočnoj Evropi

Katedra za socijalnu politiku Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, časopis Revija za socijalnu politiku i CERANEO- Centar za razvoj neprofitnih organizacija uputili su inicijativu predstavnicima studijskih programa za socijalnu politiku i think tank organizacijama za uspostavljanje regionalne mreže za podsticanje reforme socijalne politike u Jugoistočnoj Evropi.

Prvi radni sastanak održan je 8. februara u Studijskom centru socijalnog rada Pravnog Fakulteta u Zagrebu. Na sastanku su predstavnici fakulteta prezentovali: nastavne programe u oblasti socijalne politike, istraživačke projekte i oblike saradnje sa nacionalnim i međunarodnim akterima. Predstavnici think tank organizacija su govorili o temama istraživačkih projekta, ostvarenoj saradnji s državom, skupovima koje organizuju, ostvarenoj međunarodnoj saradnji, kao i donatorima koji podržavaju njihov rad.

Pored IA, inicijativu za uspostavljanje regionalne saradnje prihvatli su: Mr Uglješa Janković (saradnik na Fakultetu političkih nauka u Podgorici), Prof. dr. Gordana Matković (profesorica na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju i direktorica studija socijalne politike u Centru za liberalno-demokratske studije u Beogradu), Prof. dr. Ana Čekerevac (profesorica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu), Prof. dr. sc. Maja Gerovska Mitev (profesorica na Institutu za socijalni rad i socijalnu politiku pri Filozofskom fakultetu Univerziteta Sv. Kiril i Metodij iz Skoplja), Prof. dr. Lulzim Dragidella (šef odsjeka za socijalni rad pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini), Prof. dr. sc. Suada Buljubašić (profesorica na Odsjeku za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu), Dr. Žarko Papić, direktor NVO “Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju“ iz Sarajeva. Ispred IA, inicijativu je potpisala naša istraživačica javnih politika, Dragana Radović.

Na sastanku su dogovoreni okviri buduće saradnje, koja je formalizovana potpisivanjem izjave o osnivanju mreže „Jugoistočna evropska inicijativa u socijalnoj politici“. Izjavu o saradnji potpisali su i Prof. dr sc. Siniša Zrnščak (profesor na Katedri za socijalnu politiku pri Studijskom centru za socijalni rad), Prof. dr sc. Zoran Šućur (urednik stručnog časopisa “Revija za socijalnu politiku”) i Prof. dr sc. Gojko Bežovan (predsjednik CERANEO-a)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *