ANB ima obavezu prema javnosti

Zakon o ANB propisuje potpunu zatvorenost sjednice skupštinskog Odbora na kojoj će se raspravljati o Izvještaju o radu ANB za 2009. godinu.

Međutim, nema opravdanog razloga da veći dio izvještaja o radu ANB ne bude predstavljen javnosti. To podrazumijeva objavljivanje načelnih informacija, ocjena i stavova, ali ne i informacija o konkretnim licima, tekućim akcijama i detaljima operativne prirode koji po prirodi posla koji vrši ANB moraju biti tajni.

Javnost treba da bude upoznata sa ključnim prijetnjama nacionalnoj bezbjednosti, što je praksa rada relevantnih službi bezbjednosti.

Takođe, javnost treba upoznati sa podacima o broju procesuiranih slučajeva u kojima su podaci prikupljeni od strane ANB bitno pomogli u rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije. S tim u vezi, posebno je značajna informacija o sprovedenim mjerama tajnog nadzora i njihovim rezultatima. Od interesa je da javnost bude upoznata i sa rezultatima rada generalnog inspektora ANB, posebno u dijelu ranije saopštavanih optužbi o političkim i privrednim aktivnostima pojedinih službenika ANB, kao i njihove povezanosti sa bezbjednosno interesantnim licima.

Kako je sama ANB po zahtjevima za pristup informacijama činila dostupnim ranije izvještaje o radu ANB u dijelu koji nije utvrđen kao tajan, nema razloga da ti djelovi izvještaja za 2009. godinu odmah po upoznavanju Odbora ne budu objavljeni.

Značajan iskorak u odnosu sa javnošću i izgradnji povjerenja u rad ANB predstavljala bi konferencija za medije, na kojoj bi direktor ANB-a predstavio djelove izvještaja za koje nema opravdanja da budu skriveni od javnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *