I podaci i svijest na niskom nivou za orodnjavanje javnih politika

U Crnoj Gori postoji nedostatak podataka i svijesti kako bi se uticaj na rodnu ravnopravnost na odgovarajući način definisao tokom izrade, primjene i procjene učinka zakona i strategija, zaključeno je na konferenciji u organizaciji Instituta alternativa.

Na konferenciji „Rodna dimenzija zakona i strategija: Šta smo naučili?“, organizovanoj uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Nikoleta Pavićević iz Instituta alternativa predstavila je nalaze o integrisanju rodne perspektive u proces pripreme ukupno 57 sektorskih strategija koje se primjenjuju u Crnoj Gori.

„Od ovog broja, tri strategije su rodno transformativne, što znači da za glavni cilj imaju postizanje rodne ravnopravnosti“, naglasila je ona, uz napomenu da više od 60 odsto strategija (njih 36) ne sadrži nijedan rodno odgovorni element – cilj, mjeru, aktivnost ili pokazatelj uspjeha.

„Za 14 se može reći da su uglavnom orodnjene, dok su četiri strategije djelimično integrisale rodnu perspektivu“, kazala je Pavićević, naglasivši da svega 0.26% ukupnih finansijskih sredstava za primjenu svih strategija, koje se trenutno sprovode, odlazi na aktivnosti unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti, uključujući i budžete za rodno transformativne strategije, kao što je Nacionalna strategija rodne ravnopravnosti.

Ona je zaključila da institucionalna podrška za orodnjavanje ne postoji u dovoljnoj mjeri, i da obaveza integrisanja rodne perspektive nije do kraja izvedena s obzirom na to da nije praćena odgovarajućim analitičkim kapacitetima, niti praktičnim mehanizmima, poput izvještaja o sprovedenoj rodnoj analizi i odgovarajućih obrazaca za davanje mišljenja na predloge zakona i strategija.

Boris Marić, generalni sekretar Vlade, kazao je da podaci kojima raspolaže ova služba su na sličnom nivou kao i podaci Instituta alternativa, s obzirom na to da je analiza rađena za potrebe Generalnog sekretarijata 2021. godine pokazala da samo 8% strateških dokumenata djelimično ili u potpunosti orodnjeno. On je naglasio važnost uvođenja programskog budžetiranja, odnosno budžetiranja zasnovanog na jasno planiranim učincima po određenim sektorima javnih politika, kao važnog podsticaja za rodno senzitivne politike, ali i transparentnost, efektivnost, odgovornost.

Odgovarajući na pitanje o nedostatku jasnog programa rada aktuelne Vlade, Boris Marić je naglasio da je politička dinamika bila takva da postoje i objektivne i subjektivne okolnosti zašto nemamo Program rada Vlade. „Mi u najvećoj mjeri sada radimo po Programu koji smo zatekli. Nismo uspostavili koordinaciju prioriteta između zaključka Vlade, resora i onoga na čemu je Generalni sekretarijat Vlade insistirao“, dodao je on.

Irena Radović, izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), kazala je da nije ohrabrujuće što imamo pad žena u odborima državnih kompanija i tim povodom uputila apel da se vodi računa o rodnoj perspektivi.

„Snažni smo kada je u pitanju deklarativna podrška, ali na terenu nemamo takvu situaciju“, naglasila je ona, uz podsjećanje da su žene u Crnoj Gori najmanje jednake u domenu moći i novca i to je jedno od ključnih pitanja.

„Na pozicijama moći ekonomskog i političkog odlučivanja, gotovo da ne postoje, sa zastupljenošću od 5,8% u odborima velikih preduzeća. Veliki dio odgovornosti nose političke partije kao centri moći“, kazala je ona, uz naglasak da kada je došla u IRF, u ovoj instituciji je bilo 20% žena, a sada ih je 50% na svim nivoima, odnosno uspostavljen je rodni paritet.

Dodala je i da izostaju snažne reakcije na kršenje zakona, poput kvota na izbornim listama na nedavno održanim lokalnim izborima. „Moramo da vodimo računa da budemo senzibilni. Crnogorske institucije ne vode računa o rodnoj ravnopravnosti i mora da se gleda i stepen implementacije“, zaključila je ona.

Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, osvrnula se na ulogu ovog skupštinskog radnog tijela. „Nama je najveća prepreka neutralnost zakona i mi smo normalizovali njihovu neutralnost i da smo svi jednaki, a nismo“, rekla je ona, prepoznajući potrebu poslanika i poslanica da nauče da čitaju zakone, koji su članovi rodno odgovorni i kako ih analizirati.

Da nema kvota žena, ne bi bilo nijedne žene u Parlamentu, a i kada im date bilo koje pravo, daćete im ono koje je najmanje“, dodala je Jelušić, i ukazala na važnost da se prepozna matičnost Odbora za rodnu ravnopravnost za više zakona.

Boris Mugoša, poslanik i pridruženi član Ženskog kluba, kazao je da je veoma pozitivna stvar što postoji Ženski klub i u ovih godinu dana smo uradili dosta toga kada je u pitanju emancipacija crnogorskog društva. „Svi naši predlozi se usvajaju sa 81 glasom, mada nisam siguran da su to sve iskreni glasovi, već više zbog pritiska javnosti“, dodao je, uz podsjećanje na niz inicijativa koje su pokrenute u prethodnom periodu, poput Zakona o privremenom izdržavanju djece, regulisanja putnih isprava tokom putovanja djece, uvođenja banke humanog mlijeka i polnih ćelija, unapređenja medicinski potpomognute oplodnje na račun države.

On je ukazao i da će se u narednom periodu insistirati na ekonomskom osnaživanju žena, ali da je potrebno posvetiti pažnju i lokalnom nivou. „Potrebno je jačati i ulogu muškarca nakon rođenja djeteta“, naglasio je Mugoša, a podsjetio je i na inicijativu da se izmijeni Zakon o radu i Opšti kolektivni ugovor, kako bi se omogućio balans između obaveza na poslu i porodičnog života. Ova inicijativa u osnovi ima kreiranje novih servisa podrške zaposlenim roditeljima u kompanijama i van radnog mjesta.

Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava, kazala je da je potrebno o rodnoj ravnopravnosti govoriti kao o ljudskom pravu jer ga garantuje i Ustav.

„Nedostaju nam ex-ante analize i to se odnosi na sve strategije. Problem jeste nedostatak podataka, ali i nedostatak svijesti. Onda se dešava da imamo zakone koji su štetni i koji mogu da uruše i budžet i sistem socijalne zaštite, kao što je Zakon o majkama. Takvi primjeri nas nisu naučili zašto je važna rodna perspektiva“, kazala je ona, podsjećajući da je proces orodnjavanja uzeo zamah kada je, prije petnaest godina, usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti, ali onda je došlo do potpunog zastoja.

„Najveća neravnopravnost se uočava u porodičnom miljeu koji je posljedica strukturne nejednakosti, ali i u pristupu finansija, nasljeđivanju. Usluge kao što su transport koji više koriste žene, moraju da budu prepoznate“, dodala je ona, na praktičnim primjerima objašnjavajući značaj integrisanja rodne perspektive. Jedan od takvih primjera je i energetika, koja usljed aktuelne krize dobija na značaju, a upravo su žene, odnosno jednoroditeljske porodice najpogođenije tzv. energetskim siromaštvom.

Tokom prateće diskusije je ukazano na važnost jačanja analitičkih kapaciteta u javnoj upravi za integrisanje rodne politike u javnoj upravi. Sanja Elezović, nezavisna konsultantkinja, je u tom smislu ukazala na značaj formiranja ženskih studija u okviru sistema visokog obrazovanja. Angelina Šaranović, sekretarka Odbora za rodnu ravnopravnost, naglasila je da bi svaki zakon, koji dođe u Skupštinu, nezavisno od toga ko je predlagač, trebalo da sadrži analizu uticaja propisa, dok je Biljana Gligorić, iz NVO Expeditio, naglasila da su žene često predvodnice razvoja u Crnoj Gori, i ne treba o njihovom položaju govoriti u domenu socijalne zaštite i porodičnog života. Ranko Andrijašević iz Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore najavio je unapređenje metodologije za strateško planiranje i kontrole kvaliteta ovog procesa, kako bi, između ostalog, odgovorilo i na potrebu integrisanja rodne perspektive.

Tim Instituta alternativa

Održana radionica “Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse”

Institut alternativa organizovao je danas radionicu ”Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse” za 20 građanskih aktivista/kinja i novinara/ki.

”Partijsko zapošljavanje” i ”uhljebljavanje” su izrazi koji su se odomaćili u javnom diskursu. Ipak, nedovoljno se pažnje posvećuje pravnim prazninama, lošim praksama i ostalim „nedorečenostima“ koji olakšavaju političkim partijama i drugim akterima da radna mjesta u javnom sektoru koriste za raspodjelu plijena.

Radionicu su održali Milena Muk, koordinatorka projekta i Ivan Šikmanović, ekspert u oblasti, koji su upravo ukazali na najčešće greške prilikom izvještavanja o zapošljavanju u javnom sektoru, predstavili pravni okvir za zapošljavanje u javnom sektoru i sistemske nedostatke koji otežavaju praćenje zapošljavanja u ovoj oblasti. Nakon upoznavanja sa navedenim temama, učesnici/ce radionice su u grupama identifikovali probleme pri zapošljavanju u različitim djelovima javne uprave, u odnosu na to da li se sprovodi planiranje zapošljavanja, kakve su procedure i da li su prava kandidata/kinja zaštićena.

Cilj radionice je bio upravo da osvijetlimo pravne praznine i loše prakse u zapošljavanju u javnom sektoru, koje smo sumirali u posebnim kontrolnim listama, a koje su dostupne i u interaktivnoj formi na adresi www.mapa-rizika.me. Po prvi put smo sveobuhvatno ukazali na planiranje, sprovođenje procedura i zaštitu prava u različitim segmentima javnog sektora, koji podliježu različitim pravilima i praksama kada je u pitanju zapošljavanje, kao što su:

• Državni organi;
• Organi lokalne uprave i službe;
• Agencije i druga regulatorna tijela;
• Javna preduzeća;
• Zdravstvo;
• Obrazovanje;
• Socijalna zaštita;
• Kultura.

Na pitanje kako planiraju da primijene stečeno znanje, novinari/ke i i aktivisti/kinje na radionici odgovaraju: ”Tema je sama po sebi primjenjiva kako smo svi pojedinačno svjedoci malverzacija i svakako ću stečena znanja primijeniti i na nepravilnosti ukazivati.” i ”Pozabavićemo se planovima integriteta da kroz ovaj institut učinimo pomake u transparentnosti zapošljavanja”.

Radionica je održana u okviru projekta ”Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru”, koji je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'Base”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CG), Friedrich-Ebert-Stifung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Budžet za 2023: Povećani svi rashodi, bez riječi o racionalizaciji

Intervju za “Vijesti”, objavljen 19.11.2022.

 

“I ovaj predlog budžeta za narednu godinu donosi rast tekućeg budžeta, i to za 10% u odnosu na ovogodišnji i to je rast koji se ponavlja iz godine u godinu, ovog puta bez riječi o racionalizaciji, smanjenju izdataka, mjerama štednje kojima bi se smanjili diskrecioni troškovi”, kazao je Marko Sošić, istraživač javnih politika u Institutu alternativa.

On navodi da se i ovog puta ponavlja rast izdataka kao što su ugovori o djelu (za 11%), konsultantskih usluga (5%), službenih putovanja (7%), i značajan rast svih stavki sa predznakom “ostalo”, kao i da stabilno raste i renta (za 5%), pa će država naredne godine platiti 12 miliona za zakup objekata za rad državnih organa, a da još nema registra državne imovine.

”Vlada u izradi predloga budžeta nije u potpunosti poštovala obavezujuće Smjernice koje je usvojila u julu ove godine i za mnoge od ključnih pozicija one su značajno prekoračene. Tekući izdaci, zarade, socijalna davanja, transferi svi su premašeni u omjeru od 100 do 50 miliona, a obavezujući limiti gotovo svih institucija su prekoračeni. Ako se budžetski planovi tako značajno mijenjaju u roku od tri mjeseca između Smjernica i predloga budžeta, to loše govori o sposobnosti dugoročnog fiskalnog planiranja države”, naveo je Sošić u svojoj analizi za “Vijesti”.

Budžet za bruto zarade zaposlenih je planiran na nivou od 627 miliona, što je za preko 100 miliona više nego 2021. godine.

 

”Prema zvaničnoj projekciji Ministarstva finansija iz jula ove godine, ta stavka ni 2025. nije trebalo da dođe ni blizu do te sume, pa nije jasno kako se ovako krupna promjena plana desila i kako se uklapa u opštu fiskalnu stabilnost države. Bojim se i da će 0,6 milijardi biti malo za zarade, ako imamo u vidu poslaničku praksu izmjena Zakona o zaradama u javnom sektoru i “ispravljanja nepravdi” za pojedine kategorije zaposlenih. Taj zakon je mijenjan već 10 puta od 2016. godine, a trenutno je u skupštinskoj proceduri još nekoliko izmjena i dopuna koje su predložili poslanici, a Vlada nije, iako je to bilo planirano za ovu godinu, predložila svoje sistemsko rješenje novog zakona”, naveo je Sošić.

Vlada, kako je kazao, mora da saopšti koliko će, od planiranih 40 miliona tekuće budžetske rezerve, biti opredijeljeno užem kabinetu i vladinoj komisiji da dijeli pojedincima i pravnim licima.

”Taj iznos je do sada utvrđivan zaključcima Vlade u toku godine – ove godine, dvije Vlade i dva seta odvojenih zaključaka sa milionskim iznosima – ali bi bilo važno da odustanemo od te loše prakse, a i da poslanici znaju koliko novca odobravaju Vladi da troši u te svrhe”, smatra Sošić.

Ona navodi da prema njihovoj analizi izvještaja o sprovođenju kapitalnog budžeta, u toku ove godine se makar nešto uradilo na tačno 90 projekata, od preko 300 koliko ih je u kapitalnom budžetu.

”Ovo je potvrdilo naše kritike da je program ‘Crna Gora odmah’ bio pogrešan i neodgovoran. Stoga je dobra odluka vladine Komisije da se ove godine predloži ‘samo’ 11 novih kapitalnih projekata, ali je neophodno i da se sprovedu reforme kapitalnog budžetiranja i načina na koji biramo i sprovodimo projekte”, navao je Sošić.

On je kazao i da ne vidi napredak u programskom budžetu.

”I u ovom predlogu vidimo istu nepotpunu strukturu slabo definisanih indikatora, koji nikome ne govore mnogo o tome šta će ovim budžetom biti ostvareno. A u treću godinu sprovođenja programskog budžeta ulazimo bez ijednog izvještaja o njegovom sprovođenju. Sa druge strane, obrazloženje budžeta s aspekta ekonomske i organizacione klasifikacije jeste bolje i detaljnije nego prije i to treba pohvaliti”, kazao je Sošić.

Da li će poslanici amandmanima još više povećati troškove

Sošić kaže da ostaje da se vidi šta će poslanici uraditi sa budžetom vlade kojoj su uskratili povjerenje.

”Iz dosadašnjeg iskustva, bojim se ništa dobro. Prošle godine smo imali sedamdesetak amandamana i veliki broj kapitalnih projekata koji su u foto-finišu dodati u budžet, bez ikakve nade da će se sprovesti. Ogroman je rizik i od novih zakonskih predloga poslanika kojima se, bez ikakve procjene koštanja, stvaraju nove obaveze za državu, nova socijalna i druga davanja. Najgora varijanta bi bilo neusvajanje budžeta i ulazak u privremeno finansiranje. Taj režim je pravno nepromijenjen od lošeg iskustva iz 2021. godine i opet bi izazvao brojne probleme i zastoje, od nabavki preko kapitalnog, agrobudžeta…”, naveo je Sošić.

Rastu garancije državnim firmama

Vlada će u narednoj godini garantovati i za 160 miliona kod sedam državnih preduzeća, na već, kako je naveo Sošić, postojećih pola milijarde kredita državnih preduzeća kojima je garantovala u prošlosti, i koja mogu doći na naplatu.

”Nakon opravdanog gašenja Montenegro Worksa, ništa nije urađeno da počne rješavanje pitanja državnih preduzeća. U predlogu budžeta ne vidimo da će im država tražiti da joj uplate dobit, a koliko ćemo dati da ih spasavamo od problema ostaje da vidimo”, kazao je Sošić.

Detalje o prijedlogu budžeta za 2023. godinu možete vidjeti na našem portalu Moj novac:

 

 

Sastanak čuvara javnih nabavki

Institut alternativa je u utorak, 15. novembra organizovao sastanak u okviru projekta „Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!“, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, kroz MATRA program podrške.

Cilj ovog sastanka bio je razmjena ideja o najboljim modelima saradnje svih relevantnih institucionalnih i neinstitucionalnih aktera važnih za nadzor postupaka javnih nabavki, kako bi sarađivali, razgovarali i učili jedni od drugih, a naročito kako bi razmjenjivali podatke i diskutovali o predmetima potencijalne korupcije i nepravilnosti u javnim nabavkama, te zajednički pronalazili rješenja za dalje postupanje.

Sastanku je prisustvovalo blizu 30 predstavnika Direktorata za politiku javnih nabavki i Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, Inspekcije za javne nabavke, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državne revizorske institucije, Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije, Specijalnog državnog tužilaštva, medija i nevladinih organizacija.

Oni su izrazili podršku projektu te potvrdili da postoji potreba organizovanja sastanaka i umrežavanja u ovakvom sastavu, koji po prvi put uključuje i predstavnike represivnih institucija za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, te najavili aktivno učešće u daljem radu.

Učesnici su zajednički konstatovali da su neke od najčešćih nepravilnosti i potencijalno koruptivnih radnji u postupku javne nabavke priprema previše specifične tehničke specifikacije koja pogoduje samo jednom ponuđaču, tzv. „lažne ponude“ koje simuliraju konkurentnost postupaka a zapravo su proizvod dogovora među ponuđačima, dijeljenje predmeta nabavke kako bi se sprovele manje transparentne i konkurentne procedure itd. Posebno je naglašena potreba aktivnog praćenja realizacije ugovora o javnoj nabavci, kao i sankcionisanje ponuđača za loše izvršenje ugovora.

Projekat „Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!“ ima za cilj da osnaži i motiviše čuvare budžeta da se bore protiv korupcije i neprikladnih uticaja u javnim nabavkama. Projekat specifično teži da ohrabri, pospješi i obogati javni dijalog o korupciji u javnim nabavkama i da podstakne institucionalni odgovor na korupciju, da osnaži građanski nadzor i unaprijedi kvalitet medijskog izvještavanja o javnim nabavkama i da doprinese kvalitetu procesa kreiranja javnih politika i zakonodavstva u oblasti javnih nabavki.

Saradnja Srbije i Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala

Organizovane kriminalne grupe iz Srbije i Crne Gore su značajan akter kriminalnog života na Zapadnom Balkanu. Od kada je 2014. godine započeo sukob između crnogorskih klanova (škaljarskog i kavačkog) koji je imao veliki uticaj na srpsko kriminalno podzemlje, očekivala se intenzivnija saradnja nadležnih institucija ove dve zemlje. Iako su neophodni međunarodni sporazumi već bili potpisani, na početku je između institucija vladalo određeno nepoverenje koje je tu saradnju sprečavalo. U tom smislu je analizirana saradnja policije i tužilaštava Srbije i Crne Gore u borbi protiv organizo- vanog kriminala. Naime, borba protiv organizovanog kriminala zauzima visoko mesto na političkoj agendi državnih zvaničnika Srbije i Crne Gore. U prilog tome svedoče sastanci ministara unutrašnjih poslova/direktora policije ove dve države koji se održavaju bar jednom godišnje, dok se operativni sastanci predstavnika policije organizuju više puta u toku godine. Pravosudni organi Crne Gore se češće obraćaju srpskim kolegama u vezi sa predmetima vezanim za organizovani kriminal i u tom aspektu postoji mogućnost da se saradnja između tužilaštava unapredi. Saradnja se, dakle, odvija u kontinuitetu, ali i dalje ima predmeta čije rešavanje zavisi od političke volje.

Glavni zaključak je da suštinske saradnje između policijskih i pravosudnih organa zapravo nema dovoljno, jer nedostaje saradnja u fazi istrage u predmetima organizovanog kriminala, uključujući i paralelne istrage.

Javni poziv za prijave za radionicu ”Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse”

Institut alternativa (IA) poziva nevladine organizacije, novinare i novinarke i građanske aktiviste i aktivistkinje da se prijave za radionicu o izvještavanju i ukazivanju na neprimjerene političke uticaje i koruptivne prakse prilikom zapošljavanja u javnom sektoru. Radionicu organizujemo 24. novembra u hotelu Signum u Podgorici.

”Partijsko zapošljavanje” i ”uhljebljavanje” su izrazi koji su se odomaćili u javnom diskursu. Ipak, nedovoljno se pažnje posvjećuje pravnim prazninama, lošim praksama i ostalim „nedorečenostima“, koji olakšavaju političkim partijama i drugim akterima da radna mjesta u javnom sektoru koriste za raspodjelu plijena.

Cilj radionice je upravo da osvijetlimo pravne praznine i loše prakse u zapošljavanju u javnom sektoru, koje smo sumirali u posebnim kontrolnim listama, koje će uskoro biti dostupne u interaktivnoj formi na Internetu. Po prvi put sveobuhvatno ukazujemo na planiranje, sprovođenje procedura i zaštitu prava u različitim segmentima javnog sektora, koji podliježu različitim pravilima i praksama kada je u pitanju zapošljavanje:

  • Državni organi;
  • Organi lokalne uprave i službe;
  • Agencije i druga regulatorna tijela;
  • Javna preduzeća;
  • Zdravstvo;
  • Obrazovanje;
  • Socijalna zaštita;
  • Kultura.

Imajući u vidu da je broj mjesta na radionici ograničen, zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu svoju prijavu poslati na: info@institut-alternativa.org, uz naznaku ”Prijava na radionicu Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse’‘, najkasnije do 17. novembra 2022. godine u 17h.

Prijava treba da se sastoji od kratkog obrazloženja u kojem je potrebno navesti razloge prijavljivanja i kako ćete primijeniti znanja stečena na radionici u svakodnevnom radu i aktivizmu.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratiti na 020 268 686 ili info@institut-alternativa.org.

Radionicu sprovodimo u okviru projekta ”Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru”, koji je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'Base”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CG), Friedrich-Ebert-Stifung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.