Održana radionica “Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse”

Institut alternativa organizovao je danas radionicu ”Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse” za 20 građanskih aktivista/kinja i novinara/ki.

”Partijsko zapošljavanje” i ”uhljebljavanje” su izrazi koji su se odomaćili u javnom diskursu. Ipak, nedovoljno se pažnje posvećuje pravnim prazninama, lošim praksama i ostalim „nedorečenostima“ koji olakšavaju političkim partijama i drugim akterima da radna mjesta u javnom sektoru koriste za raspodjelu plijena.

Radionicu su održali Milena Muk, koordinatorka projekta i Ivan Šikmanović, ekspert u oblasti, koji su upravo ukazali na najčešće greške prilikom izvještavanja o zapošljavanju u javnom sektoru, predstavili pravni okvir za zapošljavanje u javnom sektoru i sistemske nedostatke koji otežavaju praćenje zapošljavanja u ovoj oblasti. Nakon upoznavanja sa navedenim temama, učesnici/ce radionice su u grupama identifikovali probleme pri zapošljavanju u različitim djelovima javne uprave, u odnosu na to da li se sprovodi planiranje zapošljavanja, kakve su procedure i da li su prava kandidata/kinja zaštićena.

Cilj radionice je bio upravo da osvijetlimo pravne praznine i loše prakse u zapošljavanju u javnom sektoru, koje smo sumirali u posebnim kontrolnim listama, a koje su dostupne i u interaktivnoj formi na adresi www.mapa-rizika.me. Po prvi put smo sveobuhvatno ukazali na planiranje, sprovođenje procedura i zaštitu prava u različitim segmentima javnog sektora, koji podliježu različitim pravilima i praksama kada je u pitanju zapošljavanje, kao što su:

• Državni organi;
• Organi lokalne uprave i službe;
• Agencije i druga regulatorna tijela;
• Javna preduzeća;
• Zdravstvo;
• Obrazovanje;
• Socijalna zaštita;
• Kultura.

Na pitanje kako planiraju da primijene stečeno znanje, novinari/ke i i aktivisti/kinje na radionici odgovaraju: ”Tema je sama po sebi primjenjiva kako smo svi pojedinačno svjedoci malverzacija i svakako ću stečena znanja primijeniti i na nepravilnosti ukazivati.” i ”Pozabavićemo se planovima integriteta da kroz ovaj institut učinimo pomake u transparentnosti zapošljavanja”.

Radionica je održana u okviru projekta ”Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru”, koji je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'Base”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CG), Friedrich-Ebert-Stifung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *