Javni poziv za prijave za radionicu ”Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse”

Institut alternativa (IA) poziva nevladine organizacije, novinare i novinarke i građanske aktiviste i aktivistkinje da se prijave za radionicu o izvještavanju i ukazivanju na neprimjerene političke uticaje i koruptivne prakse prilikom zapošljavanja u javnom sektoru. Radionicu organizujemo 24. novembra u hotelu Signum u Podgorici.

”Partijsko zapošljavanje” i ”uhljebljavanje” su izrazi koji su se odomaćili u javnom diskursu. Ipak, nedovoljno se pažnje posvjećuje pravnim prazninama, lošim praksama i ostalim „nedorečenostima“, koji olakšavaju političkim partijama i drugim akterima da radna mjesta u javnom sektoru koriste za raspodjelu plijena.

Cilj radionice je upravo da osvijetlimo pravne praznine i loše prakse u zapošljavanju u javnom sektoru, koje smo sumirali u posebnim kontrolnim listama, koje će uskoro biti dostupne u interaktivnoj formi na Internetu. Po prvi put sveobuhvatno ukazujemo na planiranje, sprovođenje procedura i zaštitu prava u različitim segmentima javnog sektora, koji podliježu različitim pravilima i praksama kada je u pitanju zapošljavanje:

  • Državni organi;
  • Organi lokalne uprave i službe;
  • Agencije i druga regulatorna tijela;
  • Javna preduzeća;
  • Zdravstvo;
  • Obrazovanje;
  • Socijalna zaštita;
  • Kultura.

Imajući u vidu da je broj mjesta na radionici ograničen, zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu svoju prijavu poslati na: info@institut-alternativa.org, uz naznaku ”Prijava na radionicu Zapošljavanje u javnom sektoru: Izvještavanje i ukazivanje na koruptivne prakse’‘, najkasnije do 17. novembra 2022. godine u 17h.

Prijava treba da se sastoji od kratkog obrazloženja u kojem je potrebno navesti razloge prijavljivanja i kako ćete primijeniti znanja stečena na radionici u svakodnevnom radu i aktivizmu.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratiti na 020 268 686 ili info@institut-alternativa.org.

Radionicu sprovodimo u okviru projekta ”Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru”, koji je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'Base”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CG), Friedrich-Ebert-Stifung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *