Završen projekat “You4EU – Učešće građana 2.0”

Institut alternativa  je u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (Srbija), Access Info Europe (Španija), Gong (Hrvatska) i PiNA (Slovenija) realizovao projekat “YOU4EU – Učešće građana 2.0” od 1. septembra 2018. do 29. februara 2020. godine uz podršku Evropske unije kroz program Evropa za građane i građanke.

Projekat je doprinio unapređenju učešća građana u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika u zemljama članicama Evropske unije, kao i zemljama u procesu pristupanja, kroz jačanje razumijevanja građana o njihovoj ulozi i uticaju koji mogu imati u procesu razvijanja javnih politika.

Projekat je takođe osnažio diskusiju o različitim modelima građanske participacije, posebno digitalnog građanskog učešća, u ključnim nacionalnim i EU razvojnim politikama, kao i obogatio razmjenu iskustava između EU država članica i država u procesu pristupanja o značajnim EU politikama, procesu pristupanja EU, kao i borbi protiv evroskepticizma.

U projektnim aktivnostima je učestvovalo 1.066 građana, dok su informacije o projektu stigle do 556.000 građana zahvaljujući društvenim mrežama, portalima, YouTube platformi i promotivnim materijalima.

Više informacija o svim realizovanim aktivnostima možete pronaći ovdje.

Rezultati konkursa o javnim okupljanjima

Podržaćemo četiri organizacije civilnog društva da zajedno sa nama i Akcijom za ljudska prava (HRA) daju doprinos borbi protiv zabrinjavajućeg trenda sužavanja prostora za građansku participaciju u Crnoj Gori.

Kroz projekat “Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru“, Institut alternativa i Akcija za ljudska prava će unapređenjem okruženja za uživanje prava na slobodu okupljanja doprinijeti razvoju demokratije i većem stepenu poštovanja osnovnih ljudskih sloboda.

U ostvarenju tog cilja pomoći će nam i četiri organizacije civilnog društva iz Crne Gore čiji su projekti ocijenjeni kao najbolji od ukupno 12 pristiglih na Konkurs za dodjelu malih grantova.

Petočlana Evaluaciona komisija koju su činili predstavnici/e IA i HRA, kao i dvije eksterne ekspertkinje, aktivistkinje u borbi za ljudska prava iz regiona, ocijenili su kao najbolje sljedeća četiri projekta:

 • “Profesionalno informisanje o javnim okupljanjima“, NVO Media centar;
 •  „Novinari za slobodu okupljanja“, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore;
 • „Sloboda okupljanja između lokalne samouprave i Ustava Crne Gore“, Centar za građanske slobode;
 • „Sloboda okupljanja LGBTQ osoba na lokalnom nivou“, LGBTQ Socijalni centar.

Ukupna podrška za ova četiri projekta, koju je uz pomoć Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori obezbijedio Institut alternativa, iznosi 34.190 eura, dok individualna vrijednost projekata iznosi od 6.000 do 10.000 eura.

Organizacije civilnog društva koje smo podržali sprovodiće projekte u Budvi, Podgorici, Nikšiću i Pljevljima, a svi projekti će trajati šest mjeseci. Projekti su usmjereni na medije, pripadnike LGBTQ zajednice, organizacije civilnog duštva, predstavnike institucija, u prvom redu policije i crnogorske građane.

Za organizacije čiji su projekti podržani, osim finansijske podrške, obezbijeđen je i program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima i nadgledanju uživanja prava na slobodu okupljanja.

Zahvaljujemo se svim organizacijama koje su se prijavile na Konkurs i želimo da pohvalimo sve pristigle prijedloge projekata koje, zbog ograničenih budžetskih sredstava, nismo mogli ovog puta podržati.

Organizovanje i učešće u javnim okupljanjima je ljudsko pravo kojim se daje glas onima koji nemaju pristup zakonodavnim tijelima ili nemaju svoje predstavnike u njima, kao i onima koji imaju malo ili nimalo prilika da javno, putem medija, iskažu svoje mišljenje. Takođe, pravo na mirno okupljanje može igrati značajnu ulogu u jačanju podrške reformama i promjenama ili iskazivanju nezadovoljstva njima. U većini slučajeva, mirna okupljanja ljudi su najdirektniji pokušaj uticaja na vlade i institucije i iskazivanje mišljenja o lokalnim i nacionalnim politikama.

’’Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’ je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

O evropskim integracijama u doba koronavirusa na Radiju Crne Gore

Naša Dina Bajramspahić je gostujući u emisiji o evropskim integracijama na Radiju Crne Gore komentarisala reakciju evropskih institucija na pandemiju koronavirusa, poziciju EU prema Zapadnom Balkanu u novonastaloj situaciji, kao i mogući uticaj pandemije na evropske integracije Crne Gore.

Petnaestominutni intervju sa novinarkom Oliverom Slavnić poslušajte ovdje:

Nekoliko akcenata iz intervjua:

”Sporu i pasivnu reakciju evropskih institucija na pandemiju koronavirusa uslovila je, između ostalog, i sama činjenica da su demokratski sistemi po pravilu sporiji od nedemokratskih i to što evropske institucije zavise od nacionalnih refleksa koje dobijaju iz ključnih vlada Evropske unije”, istakla je Bajramspahić za Radio Crne Gore, dodajući da ”evropska pasivnost jeste imala svoju cijenu i da su počeli da djeluju tek kada su postali svjesni posljedica takvog stanja”.

Bajramspahić smatra i da se takav odgovor Brisela može pripisati svojevrsnom strahu, ali ne samog Brisela kao simbola EU, nego prije nacionalnih vlada čije su prve reakcije bile zadržati sve svoje resurse za sebe i okrenuti se nacionalnom rješenju. ”Međutim, ne možete imati nacionalno rješenje za globalni problem”, dodala je ona, i zaključila da je dugo vremena trebalo da nekoliko nacionalnih vlada, naročito sjevernih država EU, shvate kakve će posljedice imati takva pozicija.

Odgovarajući na pitanje da li je podrška državama koje još nisu članice i ZB bila očekivana, Bajramspahić navodi da to i nije bilo u potpunosti očekivano, te da je brza i dinamična reakcija Kine uticala na Brisel da se zapita koje će biti posljedice nedovoljno solidarnih politika koje su bile u tom trenutku, što je dovelo do toga da politike prema Zapadnom Balkanu budu povoljne i u našu korist.

Bajramspahić je naglasila i da ovom trenutku nema javno dostupnih informacija o praćenju trošenja novca koji je Crna Gora dobila od Evropske unije, a što je izuzetno važno,  te da bi Vlada morala da pokaže odgovornost i ozbiljnost i da trošenje tog novca učini maksimalno fer i transparentnim.

”Mi smo se borili i za transparentnost u vezi trošenja sredstava koja građani doniraju za borbu protiv covid-a 19,  pri čemu je napravljen određeni pomak jer Vlada sada objavljuje kakve-takve izvještaje jednom nedjeljno. To je tek prvi korak, a mi ćemo pratiti situaciju u vezi sa tim i generalno situaciju u vezi sa budžetom na nacionalnom i lokalnom nivou”, kazala je Bajramspahić.

Na pitanje možemo li naslutiti hoće li ovo uzdrmati sadašnje okvire Unije u finansijskom i smislu forme, Bajramspahić odgovara: ”Puno je paralelnih problema koji se odvijaju istovremeno i koji drmaju Evropsku uniju. Počevši od prvih reakcija EU koje su bile neadekvatne, zabrane izvoza medicinske opreme određenih država, neuspješnih pregovora oko programa ekonomske pomoći, kao i krize vladavine prava u nekim zemljama članicama, naročito u Mađarskoj.”

”Bez obzira na svu kritiku i sve probleme o kojima smo govorili, EU je i dalje najbolje moguće rješenje za nas i mora da bude naš prioritet. Čak i ako Evropskoj uniji proširenje ne bude prioritet, mi moramo da odradimo svoje zadatke i nemamo nikakvih izgovora i ne smijemo ih imati”, zaključila je Bajramspahić.

Koje su to trenutno pozitivne stvari koje se tiču zemalja Zapadnog Balkana? Da li će izvještaji o napretku biti objavljeni u redovnom terminu? Šta će biti sa poglavljem 8, kao i da li imamo pomaka u ključnim poglavljima 23 i 24?

Odgovore na ova i ostala pitanja poslušajte klikom na audio snimak. 

 

Izvještaj o praćenju sprovođenja reforme javne uprave u 2019. godini

Publikacija analizira službenički sistem javne uprave, odgovornost, slobodan pristup informacijama i pružanje usluga javne uprave.

U oblasti službeničkog sistema obrađuje se „novi” Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji je u primjeni od 1. jula 2018. godine koji predstavlja nastavak stare prakse. Zatim, analiza postupaka popune radnih mjesta gdje nema pisanog traga o sprovedenim intervjuima, pa su i odredbe koje se odnose na transparentnost postupaka i pravo kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju oglasa besmislene. Analizira se i „VD” stanje kao slaba tačka profesionalizacije rukovodnog kadra i zloupotrebe ove prakse, dok kadrovsko planiranje na centralnom nivou karakteriše izostanak strateškog pristupa i vjerodostojnosti procesa optimizacije i na lokalnom nivou neažurnost i nerazumijevanje suštine kadrovskog planiranja.

U poglavlju koje se tiče odgovornosti analizirana je organizacija uprave, upravna inspekcija, disciplinska komisija, etički kodeks, komisija za žalbe, planovi integriteta, budžetska inspekcija, kao i odluke i izazove prilikom rada zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Kroz slobodan pristup informacijama ukazuje se na slučaj Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, proaktivno objavljivanje informacija i portal otvorenih vrata. Istraživanje stavova građana u vezi usluga javne uprave pokazuje da se u posljednje tri godine, bilježi veći udio građana koji je upoznat sa postojanjem portala eUprava, dok samo 7% građana Crne Gore koristi portal. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima koji je Vlada objavila 2019., prvi put sadrži i izvještaje o rješavanju u upravnim stvarima jedinica lokalnih samouprava, što je obaveza iz novog Zakona o upravnom postupku. U oblasti elektronskih usluga institucije ne promovišu samostalno usluge na portalu eUprava, nemaju informaciju o tome koliko usluga nude na portalu, ne koriste mogućnosti za digitalizaciju usluga koje nudi portal i insistiraju na predaji papira.

Ova analiza nastala je u okviru projekta „Za bolju reformu javne uprave” koji je finansijski podržala Evropska unija, u okviru sektorske budžetske podrške za reformu javne uprave u Crnoj Gori.

Pregled mjera za ograničavanje kretanja i zabranu okupljanja

Ministarstvo zdravlja Crne Gore je donijelo niz privremenih mjera za ograničavanje kretanja i zabranu okupljanja građana u cilju sprečavanja širenja korona virusa i zaštite zdravlja građana.

Akcija za ljudska prava i Institut alternativa su napravili tabelu sa sažetim pregledom ovih privremenih mjera. Mjere su ažurirane na dan 8.6.2020.

Sve privremene mjere su dostupne na sajtu Ministarstva zdravlja.

1. Ograničenje kretanja

Dozvoljeno je:

 • nesmetano kretanje građana u toku 24h;
 • obavljanje saobraćaja putničkim i taxi vozilima na čitavoj teritoriji države;
 • prevoženje više od dvije osobe u putničkom vozilu;
 • organizovanje javnog prevoza putnika, uz obavezu nošenja zaštitnih maski;
 • prevoženje putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju, uz obavezu nošenja zaštitnih maski i nije dopušteno stajanje u vozilu odnosno plovilu;
 • ulaženje u Crnu Goru osobama koje su rezidenti i dolaze iz država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 manja od 25 na 100.000 stanovnika. Listu država koje ispunjavaju epidemiološke kriterijume u odnosu na stopu aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 ažurira i objavljuje na svojoj internet stranici Institut za javno zdravlje Crne Gore, jednom sedmično, a po potrebi i češće. Sa druge strane, crnogorskim državljanima, kao i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori koji ulaze u Crnu Goru iz država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 veća od 25 na 100.000 stanovnika određuje se mjera stavljanja u samoizolaciju ili karantin u trajanju od 14 dana. Osobama kod kojih je PCR testiranjem na SARS-CoV-2 dobijen negativan rezultat testa na novi koronavirus, mjera samoizolacije i karantina se ukida, nakon 14 dana;
 • obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja iz država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 manja od 25 na 100.000 stanovnika;
 • dolaženje stranaca u Crnu Goru nekomercijalnim avio saobraćajem, uz obavezu da vazduhoplov bude kapaciteta najviše do 10 sjedišta. Posada i putnici u obavezi su da nose zaštitne maske prilikom izlaska iz vazduhoplova i tokom boravka u zgradi aerodroma, i moraju da posjeduju PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 časova. Nakon ulaska u Crnu Goru, prema putnicima se preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama IJZCG za javno zdravlje Crne Gore;
 • obavljanje međunarodnog pomorskog saobraćaja iz država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 manja od 25 na 100.000 stanovnika, u skladu sa pravilima organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja;
 • obavljanje prometa roba za potrebe Crne Gore i tranzit robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta;
 • obezbjeđivanje postepene dostupnosti specijalističkih pregleda za sve pacijente od strane Kliničkog centra Crne Gore i opštih i specijalnih bolnica i ustanova u Mreži zdravstvenog sistema. Izuzetno: odlaže se sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;
 • upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta;

Zabranjeno je:

 • prevoženje putnika u međunarodnom željezničkom i drumskom saobraćaju, osim drumskog tranzitnog prevoza i prevoza putnika iz i preko teritorija država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 manja od 25 na 100.000 stanovnika;
 • napuštanje mjesta određenih za samoizolaciju na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije. Mjera samoizolacije traje do dobijanja rezultata testa na virus, a za one kojima nije rađen test, do isteka roka do kog bi trebalo da se manifestuju simptomi virusa;

 

Ostalo:

 • neophodno je držati međusobnu fizičku distancu od 2 metra na svim javnim površinama i u objektima u kojima nije zabranjen rad (marketi, apoteke, pošte, banke, pumpe, kiosci, ugostiteljski objekti koji dostavljaju hranu, prodavnice tekstila, obuće, tehničke robe i građevinskog materijala, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, teretana i fitnes centara, knjižara, stomatoloških ordinacija, auto-škola, rent-a-car usluga, muzeja i galerija i dr.);
 • obavezno je korišćenje zaštitnih maski: za zaposlene i pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama; za zaposlene u javnim i privatnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj djece, odraslih i starih lica, kao i za zaposlene i putnike u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, autotaksi);
 • propisana je obavezna institucionalna izolacija za osobe koje su boravile u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi korona virus pozitivni, ako im se ne može obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju, kao i za osobe koje su bile na bolničkom liječenju, oporavljene su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa;
 • od mjere prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama izuzimaju se ustanove (javne i privatne) koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje, uz obavezu da svoj rad organizuju u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

2. Zabrana okupljanja

Dozvoljeno je:

 • organizovanje javnih okupljanja (uključujući i svadbena veselja i sahrane) na otvorenom i u zatvorenom prostoru, s tim da na njima može biti najviše 200 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i drugih preporuka u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG;
 • organizovanje bogosluženja, uz obavezu održavanja fizičke distance od najmanje 2 m kako u prostoru za sjedenje (ako postoji) tako i u prostoru samog objekta. Neophodno je održavati udaljenost između svih učesnika od najmanje dva metra prilikom ulaska i izlaska iz crkvenih objekata i unutar same crkve ili drugog molitvenog prostora, nezavisno od toga sjedi li se u klupama, stoji li se ili se čeka u redu za vrijeme liturgije ili obreda. Članovi zajedničkog domaćinstva nije potrebno da budu odvojeni dva metra jedni od drugih;
 • obavljanje rada ugostiteljskih objekata, uz obavezu: da za stolom sjede najviše četiri gosta, osim ako su gosti članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, kada je moguće da za istim stolom sjedi više gostiju; da između stolova postoji udaljenost od najmanje 2m; da zaposleni imaju sredstva za dezinfekciju ruku; da su obezbijeđena sredstva za dezinfekciju ruku gostiju na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat; i da je onemogućena usluga samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka;
 • obavljanje rada tržnih centara, uz obavezu: da je ograničen broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u tržnom centru/prodajnom prostoru, tako da na 10m² površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje 2m; i da su obezbijeđena sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih i potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u tržni centar. Vlasnici/korisnici i upravljači tržnih centara obavezni su i da obezbijede/označe rastojanje od najmanje 2m između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred tržnog centra;
 • obavljanje rada dječijih igraonica, uz obavezu da se za svo vrijeme trajanja aktivnosti, uključujući dolazak, pripremu i odlazak grupa djece i gostiju, održava fizička distanca od 2 metra. Razmak podrazumijeva međusobni razmak svih prisutnih zaposlenih i korisnika / gostiju. Ako aktivnost podrazumijeva intenzivno kretanje ili igru u kompletnom prostoru objekta predlaže se ograničavanje broja prisutnih osoba prema površini objekta (1 osoba na 10 m2);
 • organizovanje rada bioskopa, uz obavezu da tokom boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak, održava se fizički razmak između osoba (publike i osoblja) od 2 metra. Razmak od 2 metra preporučuje se posebno tokom čekanja u redu ispred blagajne i prilikom ulazaka u sale za projekciju. Fizičko distanciranje u sali za projekcije se mora obezbjediti sistemom rezervacije karata koji će onemogćavati prodaju karata na susednim mjestima osim ako se ne kupuju u istom aktu tj. zajedno za grupu koja dolazi zajedno. Između osoba koje se ne poznaju i ne dolaze zajedno u bioskop treba održavati fizičku distancu od najmanje dva nepopunjena sjedišta sa obje strane;
 • korišćenje kupališta plaža, uz obavezu da korisnici poštuju fizičku distancu od najmanje 2m, osim ako nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva;
 • obavljanje sportskih aktivnosti i organizovanje sportskih takmičenja i turnira. Za vrijeme trajanja sportskih takmičenja i turnira na otvorenom i u zatvorenom sportskom objektu da prisustvuje do 200 gledalaca/navijača uz obavezno poštovanje mjera fizičke distance od najmanje dva metra. Obavezna je dezinfekcija rekvizita za treninge, takmičenja i turnire i predmeta koji se zajednički koriste od strane sportista, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, kao i poštovanje mjera lične higijene – redovna higijena ruku, prije i nakon završene sportske aktivnosti.

 

“Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’ je projekat koji sprovode Akcija za ljudska pravaInstitut alternativa, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ove objave predstavlja isključivu odgovornost IA i HRA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

NVO i mediji traže od premijera Markovića da odloži raspravu o Zakonu o SPI

Blizu 50 NVO i preko 30 urednika i novinara crnogorskih medija uputili su danas otvoreno pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću sa zahtjevom da odloži održavanje javnih rasprava i konsultacija o izmjenama Zakona o slobobodnom pristupu informacijama do okončanja epidemije virusa korona.

Zahtjev da se rasprava o ovom zakonu odloži su prethodno podržali i Transparency International iz Berlina, Access Info Europe iz Madrida, globalna mreža istraživačkih medijskih centara OCCRP i experti u oblasti prava na slobodan pristup informacijama.

OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU VLADE

Poštovani predsjedniče Vlade,

Pozivamo Vas da do okončanja epidemije odložite održavanje javnih konsultacija o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koje predviđaju brojna ograničenja za rad istraživačkih novinara i nevladinog sektora.

U situaciji kada se očekuje vrhunac epidemije virusa korona i atmosferi neizvjesnosti više nego ikada je potrebno da građani imaju puno povjerenje u institucije države, a lažne vijesti mogu imati ogromne posljedice. Zbog toga smo očekivali da će Vlada raditi na povećanju otvorenosti institucija, u saradnji sa medijima i nevladinim sektorom, umjesto da u ovakvim trenucima stvara uslove da krije još više informacija.

Odluka Ministarstva da baš sada stavi na raspravu Zakon o slobodnom pristupu informacijama zasigurno ne doprinosi povjerenju građana u rad Vlade. Taj zakon su oštro kritikovali novinari, aktivisti nevladinog sektora i strani eksperti, a Evropska komisija je više puta ukazivala na loš zakonski okvir i na još goru praksu institucija. Uočili smo da je Ministarstvo javne uprave u petak produžilo rok za dostavljanje komentara do 13. aprila, i najavilo da će poslije toga organizovati raspravu putem video konferencije.

Podsjećamo Vas da je sada posebno izražena potreba za tačnim i provjerenim informacijama kako bi se izbjegla poplava lažnih vijesti. To neće biti moguće ako institucije nastave da kriju informacije, a naročito ukoliko za to dobiju zakonsko utemeljenje koje će postojati ukoliko se ovakav zakon usvoji.

Naime, i ova verzija izmjena zakona sadrži brojne norme koje, suprotno Ustavu i standardima, sužava prava građana na informacije u posjedu državnih organa, a posebno ograničavaju rad istraživačkih novinara i nevladinog sektora.

Iako možemo da pošaljemo detaljnije primjedbe do 13 aprila, ne vidimo da je konsultacije o ovako važnim pitanjima svrsishodno održavati video linkom u ovakvoj situaciji kada ni Skupština ne održava sjednice, pa ponovo apelujemo da se cijela stvar odloži dok se stanje stvari ne vrati u normalu.

Predloženim izmjenama institucijama se omogućava da kriju još više informacija nego do sada, a uoči izbora političkim partijama se ukida obaveza da objavljuju informacije o svim finansijama. Nije propisano šta se može podvesti pod poslovne ili poreske tajne i pod kojim uslovima se mogu sakriti podaci koji se razmjenjuju sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama. Istovremeno, sudovima i tužilaštvima se omogućava da sakrivaju sve podatke o sudskim postupcima i istragama.

Međutim, u trenutku kada je zvanično proglašena epidemija, dok su građani zatvoreni u svojim kućama, i nakon što su uvedena brojna ograničenja kretanja i okupljanja, ne postoje elementarni uslovi za održavanje smislene javne debate o ovom pitanju. Rasprava o Zakonu u doba epidemije se nikako ne uklapa ni u započeti dijalog u okviru “Savez za Evropu” koji ste pokrenuli i u potpunosti negira sve ono što je predstavljeno kao cilj te inicijative.

Nadamo se da je odluka o održavanju javnih konsultacija o Ustavnom pravu građana na pristup informacijama u doba epidemije, bila ishitrena i zato Vas pozivamo da tek nakon što građanima bude omogućeno učešće na javnim skupovima održite adekvatnu javnu raspravu o ovom Zakonu.

Dolje potpisane NVO, urednici medija i novinari:

 • NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS
 • NVO Akcija za ljudska prava – HRA
 • NVO Institut alternativa
 • NVO Centar za monitoring i istraživanja – CEMI
 • NVO Centar za građanske slobode – CEGAS
 • NVO Centar za demokratsku tranziciju – CDT
 • Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN-CG
 • NVO Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM
 • NVO 35 mm
 • Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcija – LUPA
 • NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP
 • NVO Green Home
 • NVO Expeditio
 • NVO Media centar
 • NVO Mladi Romi
 • NVO Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF)
 • NVO ADAMAS
 • Komitet mladih pravnika Crne Gore
 • Crnogorska omladinska inicijativa
 • Alijansa omladinskih radnika
 • Crnogorska debatna unija
 • NVO Sigurna ženska kuća – SŽK
 • NVO Crnogorsko društvo ekologa – CDE
 • Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”
 • NVO Naša akcija
 • Organizacija KOD
 • Politikon mreža
 • Udruženje paraplegičara Podgorica
 • NVO EKO TIM
 • NVO Centar za preduzetništvo
 • Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac
 • Unija slobodnih sindikata Crne Gore
 • Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava (CKZP)
 • NVO Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje
 • Institut za poslovnu i finansijsku pismenost
 • Dr Martin Schneider – Jacoby Association MSJA
 • NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG
 • NVO Anima
 • NVO Stečajci u Crnoj Gori
 • Fondacija Pomoć – Akcija za sjever Crne Gore
 • NVO Nada Herceg Novi
 • NVO UZPD Nikšić
 • Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI – MERSP
 • NVO Nit
 • Fondacija Ruka prijateljstva
 • NVO Pandora, Herceg Novi
 • NVO Identitet

Urednici i novinari

 • Tatjana Ašanin, urednica, TV Vijesti
 • Nikola Marković, urednik, DAN
 • Marijana Bojanić, direktorica, TV Vijesti
 • Tina Popović, urednica, ND Vijesti
 • Mihailo Jovović, programski urednik, ND Vijesti
 • Srdan Kosović, urednik, ND Vijesti
 • Marko Vešović, novinar, DAN
 • Milka Tadić Mijović, direktorica, CIN-CG
 • Goran Kapor, novinar, ND Vijesti
 • Damira Kalač, novinarka, ND Vijesti
 • Danilo Ajković, novinar, TV Vijesti
 • Jelena Jovanović, novinarka, ND Vijesti
 • Milica Krgović, novinarka, DAN
 • Vuk Lajović, novinar, ND Vijesti
 • Darko Ivanović, novinar
 • Svetlana Đokić, novinarka, TV Vijesti
 • Danijela Lasica, novinarka, TV Vijesti
 • Siniša Luković, novinar, ND Vijesti
 • Draško Milačić, novinar, DAN
 • Milorad Milošević, novinar, ND Vijesti
 • Marija Mirjačić, novinarka, ND Vijesti
 • Ana Ostojić, novinarka, DAN
 • Vladimir Otašević, novinar, DAN
 • Miloš Rudović, novinar, ND Vijesti
 • Majda Šabotić, novinarka, TV Vijesti
 • Duško Vuković, novinar
 • Dobrila Plamenac Vuković, glavna urednica, PCNEN
 • Tijana Pravilović, novinarka, TV Vijesti
 • Milena Perović Korać, novinarka, Monitor
 • Bojana Bojović Golijanin, novinarka, TV Vjesti
 • Mileva Kostić, novinarka, TV Vijesti