Naši komentari na nacrt Strategije reforme javne uprave

Pripremili smo i predali komentare na nacrt Strategije reforme javne uprave, koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo na javnu raspravu u avgustu, na verziju teksta dostupnu na na web stranici MUP-a.

Nezadovoljni smo načinom na koji se došlo do ovog nacrta, ali i njegovim sadržajem.

Do ovog teksta nacrta došlo se kroz niz izdvojenih događaja, bez jasno definisanih ciljeva, a u kojima nisu jasno definisane uloge aktera. U izradu ove strategije nisu uključeni ni Skupština Crne Gore, ni sindikati ni udruženja poslodavaca. U izradu ove strategije nisu uključeni ni državni službenici, osim onih koji su neposredno uključeni u rad na dokumentu. Na kraju, nažalost u izradu ove strategije nisu uključeni građani.

Što se tiče sadržaja, osim metodoloških zamjerki, dajemo primjedbu na način na koji su definisana poglavlja strateško upravljanje procesom reforme javne uprave, razvoj i koordinacija javnih politika, službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, organizacija i odgovornost u sistemu državne uprave, pružanje usluga, upravljanje javnim finansijama.

Naš osnovni prijedlog je vraćanje procesa donošenja ove strategije na početak – definisanje problema koje želimo da riješimo na osnovu podataka o njihovoj učestalosti, uticaju i obimu, a zatim definisanje preciznih mjera za njihovo rješavanje.

U međuvremenu, možete pogledate detaljne komentare na trenutni tekst nacrta Strategije.

Komentar Instituta alternativa na nacrt Strategije reforme javne uprave

Saopštenje: Napadi na medije i političke stranke ne doprinose rješenju postojećih političkih problema

Najoštrije osuđujemo napad na prostorije televizije Pink M i prostorije DPS-a koji su se desili sinoć i pozivamo nadležne državne organe da hitno pronađu sve počinioce i nalagodavce i preduzmu neophodne mjere kako bi akteri ovih događaja bili adekvatno kažnjeni.

Napadi na medije i ugrožavanje bezbjednosti novinara/ki neće doprinijeti rješenju političkih problema. Naprotiv, na ovaj način se samo stvaraju tenzije koje mogu biti dodatna prepreka za iznalaženje racionalnih političkih rješenja u javnom interesu.

Napadi na prostorije političkih stranaka dodatno polarizuju društvo koje je već previše podijeljeno.

Nezadovoljstvo uređivačkom politikom medija ili radom političke stranke se može iskazati na mnogo različitih civilizovanih načina, a nikako nasiljem.

Svi mediji, političke stranke i drugi subjekti imaju pravo da rade u bezbjednom okruženju ukoliko zaista želimo da Crna Gora bude demokratska i uređena država.

Goran Đurović, član Savjeta RTCG
Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA)
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO)

Saopštenje povodom razbijanja protesta

IA poziva nadležna tijela za nadzor policije da se hitno uključe u kontrolu postupanja policije u razbijanju protesta

Policija je jutros upotrebom sile razbila protest građana u organizaciji Demokratskog fronta koji se održavao ispred Skupštine Crne Gore.

Iskazujemo zabrinutost za svaku prekomjernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile i postavljamo pitanje da li je akciji policije prethodilo zvanično saopštenje organizatorima o prekidu protesta.

Pozivamo skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu da hitno zakaže kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova i direktora policije o svim okolnostima jutrošnje akcije policije.

IA najoštrije osuđuje svako nasilje prema poslanicima, novinarima i građanima. Posebno nas zabrinjava udaljavanje novinara sa mjesta događaja, zabranjivanje snimanja i prijetnje novinarima, što su krajnje nedemokratske prakse ograničavanja slobode medija i rada novinara.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, u skladu sa svojim ovlašćenjima, mora hitno provjeriti postupanje prema uhapšenim licima u prostorijama policije i utvrditi da li je bilo i naknadne upotrebe sile.

Unutrašnja kontrola mora hitno i nepristrasno ispitati postupanje svakog pojedinačnog policijskog službenika i dati zvaničan izvještaj.

Pozivamo sve aktere da u okvirima Ustava i zakona ostvare svoja prava, uključujući pravo na slobodno udruživanje i okupljanje, te da mirno i primjereno odgovore na nastalu situaciju.

Insistiramo da se, bez izuzetka, utvrdi odgovornost i da se svaki nezakoniti postupak najstrože sankcioniše, od najvišeg do najnižeg nivoa.

Nadležne institucije moraju da odgovore da li je postupanje pod krinkom sprovođenja zakona preraslo u politički obojeno postupanje.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Konkurs za Školu javnih politika – IV generacija

INSTITUT ALTERNATIVA

raspisuje

KONKURS ZA POLAZNIKE IV GENERACIJE

ŠKOLE JAVNIH POLITIKA

Cilj Škole je da polaznicima pruži teorijska i praktična znanja o javnim politikama, njihovom kreiranju i unapređivanju. Škola će Vam pomoći da kvalitetno istražujete i analizirate javne politike, planirate i sprovodite istraživanja, pišete analitički tekst/predlog praktične politike, da formulišete preporuke za donosioce odluka i komunicirate/zastupate zaključke i preporuke.

Škola će biti organizovana u vidu trodnevnog seminara u Budvi. Predavanja i radionice biće održane tokom subote 7. novembra, nedjelje 8. novembra i ponedjeljka 9. novembra 2015. godine. Predavači su stručnjaci za javne politike iz zemlje i regiona – profesori sa univerziteta u Zagrebu, Beogradu i Podgorici, predstavnici državnih institucija i nezavisnih istraživačkih centara.

Kako biste se uspješno prijavili na naš program “Škola javnih politika – IV generacija”, potrebno je poslati:

  • detaljnu biografiju (CV)
  • kratko propratno pismo

na e-mail Instituta alternativa info@institut-alternativa.org najkasnije do 1. novembra 2015.

Škola je namijenjena neposrednim ili budućim akterima u procesu kreiranja javnih politika, zaposlenima u državnoj upravi, lokalnim samoupravama, Stručnoj službi Skupštine, nevladinim organizacijma, sindikatima, medijima, kao i studentima završnih godina studija društvenih nauka.

Za izabrane polaznike, program Škole je besplatan. Projekat Škola javnih politika je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Za više detalja, molimo Vas da pročitate paket informacija koji je dostupan ovdje.