Naši komentari na nacrt Strategije reforme javne uprave

Pripremili smo i predali komentare na nacrt Strategije reforme javne uprave, koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo na javnu raspravu u avgustu, na verziju teksta dostupnu na na web stranici MUP-a.

Nezadovoljni smo načinom na koji se došlo do ovog nacrta, ali i njegovim sadržajem.

Do ovog teksta nacrta došlo se kroz niz izdvojenih događaja, bez jasno definisanih ciljeva, a u kojima nisu jasno definisane uloge aktera. U izradu ove strategije nisu uključeni ni Skupština Crne Gore, ni sindikati ni udruženja poslodavaca. U izradu ove strategije nisu uključeni ni državni službenici, osim onih koji su neposredno uključeni u rad na dokumentu. Na kraju, nažalost u izradu ove strategije nisu uključeni građani.

Što se tiče sadržaja, osim metodoloških zamjerki, dajemo primjedbu na način na koji su definisana poglavlja strateško upravljanje procesom reforme javne uprave, razvoj i koordinacija javnih politika, službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, organizacija i odgovornost u sistemu državne uprave, pružanje usluga, upravljanje javnim finansijama.

Naš osnovni prijedlog je vraćanje procesa donošenja ove strategije na početak – definisanje problema koje želimo da riješimo na osnovu podataka o njihovoj učestalosti, uticaju i obimu, a zatim definisanje preciznih mjera za njihovo rješavanje.

U međuvremenu, možete pogledate detaljne komentare na trenutni tekst nacrta Strategije.

Komentar Instituta alternativa na nacrt Strategije reforme javne uprave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *