VIDEO: Izlaganja sa panel diskusije “Dobro upravljanje i Strategija razvoja za JIE 2020″

U nastavku možete pogledati dijelove izlaganja sa panel diskusije ”Dobro upravljanje i Strategija razvoja za JIE 2020″.

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije ”Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Primjena JIE 2020 Strategije: Korisnik javnih usluga u fokusu

Prema podacima israživanja javnog mnjenja regiona, 82% građana na Balkanu smatra da se zakoni ne primjenju jednako na sve građane, istaknuto je na panel diskusiji “Dobro upravljanje i Strategija razvoja za Jugoistočnu Evropu 2020”.

Diskusija je organizovana danas u Podgorici, u okviru projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi”, koji Institut alternativa sprovodi uz finansijsku podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije za Jugoistočnu Evropu do 2020. godine.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa podsjetio je da je ova regionalna strategija izrađena po uzoru na pravce razvoja Evropske unije do 2020. godine. Njeni ključni ciljevi odnose se na poboljšanje životnog standarda, uspostavljanje ravnoteže između uvoza i izvoza, stvaranje novih radnih mjesta i unaprijeđenje trgovine.

“Da bi se postigli osnovni ciljevi Strategije, reforma javne uprave i efikasno pružanje usluga su među ključnim preduslovima. Upravo zbog toga je “Upravljanje usmjereno na rast” horizontalni stub ovog strateškog dokumenta, uz ključnu poruku da od toga koliko se dobro upravlja našim institucijama, i u kojoj mjeri se ostvaruje vladavina prava, zavisi i naš ekonomski razvoj”, naglasio je Muk.

Na događaju je ukazano na važnost međusobnog usklađivanja ciljeva Strategije za refromu javne uprave za period 2016 – 2020. godine, koja je trenutno u pripremi, sa ciljevima JIE 2020 Strategije.

Dragana Ranitović, generalna direktorka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazala je da će MUP će podržati sve regionalne programe koji su usmjereni ka profesionalnoj i efikasnoj javnoj upravi.

Saša Šćekić, zamjenik generalnog sekretara Zajednice opština, ukazao je na izazove pružanja javnih usluga na lokalnom nivou i na reformu lokalne samouprave.

“Problemi se ogledaju u nepovjerenju građana u lokalnu samoupravu, pa su u tom smislu pouzdanost i predvidljivost ključne funkcije koje moraju da se obezbijede kroz razvoj državne i lokalne uprave”, kazao je Šćekić.

Nand Shani iz Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), ukazao ja na odgovornost nacionalnih administracija za primjenu JIE 2020 Strategije, budući da su se one obavezale da ostvare definisane ciljeve.

Dakle, samo ako su doboko ukorijenjeni u nacionalnim aktivnostima, ciljevi Strategije mogu biti ispunjeni – naglasio je Shani.

On je podsjetio i na rezultate “Balkan Barometra”, istraživanja javnog mnjenja, prema kojima 74% građana u zemljama Zapadnog Balkana smatra da se zakoni ne primjenjuju efikasno, 82% građana smatra da ne postoji jednakost pred zakonom.

Takođe, preko 50% građana smatra da su upravni postupci neefikasni.

Na panel diskusiji učestvovala je i Milena Garthley, predstavnica NALAS-a, Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, koja je naglasila da se, u najvećem dijelu, propisi neophodni za pristupanje Evropskoj uniji, primjenjuju na lokalnom nivou, a da su jedinice lokalne vlasti najbliže građanima.

“Pitanje je da li postoji dovoljno kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave za korišćenje EU fondova u najbolje moguće svrhe”, upozorila je ona.

Na događaju su učestvovali i partneri Instituta alternativa u okviru TEN (Think for Europe Network) mreže – Aleksandar Petar Jovanoski iz Instituta za evropske politike iz Skoplja i Dušan Protić iz Centra za evropske politike iz Beograda.

Jovanoski je, uz osvrt na izazove dobrog upravljanja i primjene JIE 2020 ciljeva u njegovoj zemlji, ukazao da su politička volja i finansijska sredstva dva ključna elementa za implemetaciju Strategije i obaveza na nacionalnom nivou.

“Trenutno nijedan od ovih uslova nije ispunjen”, dodao je on.

Dušan Protić ukazao je na promjenu “paradigme” koju donosi JIE 2020 Strategija.

“Mislim da je uspjeh Strategije razvoja upravo u tome – što se ona fokusira na ekonomski aspekt rasta i napretka, što je često u procesu EU integracija od sekundarnog značaja, u sjenci institucionalnih, pravnih reformi”, naglasio je Protić.

Na događaju je naročito istaknuto da u duhu “Upravljanja usmjerenog na rast”, sveprožimajućeg stuba JIE 2020 Strategije, prioritet trebalo da budu politike usmjerene ka građanima kao što su uspostavljanje sistema za efikasnije rješavanje pritužbi građana i uvođenje instrumenata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Najava panel diskusije “Dobro upravljanje i Strategija razvoja za Jugoistočnu Evropu 2020″

Institut alternativa, uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju, organizuje panel diskusiju “Dobro upravljanje i Strategija razvoja za Jugoistočnu Evropu 2020″.
Panel diskusija održaće se u utorak, 29. septembra, sa početkom u 11h, u sali Lesendro hotela “Ramada”. Cilj projekta, u okviru kojeg se panel diskusija održava, je da doprinese promociji Strategije 2020 za Jugoistočnu Evropu, naročito “Upravljanja usmjerenog na rast”, koji je preduslov za postizanje ciljeva ostala četiri stuba Strategije.

Panel će, uvodnim izlaganjima otvoriti:

 • Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa
 • Dragana Ranitović, generalna direktorica, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Saša Šćekić, zamjenik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore

Govornici na panelu biće:

 • Nand Shani, programski menadžer, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA)
 • Milena Garthley, programska službenica, Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS)
 • Aleksandar Jovanoski, koordinator programa, Institut za evropske politike, Skoplje
 • Dušan Protić, programski menadžer, Centar za evropske politike, Beograd

Moderatorka diskusije biće Milena Milošević, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa.

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Oglas za radno mjesto finansijskog menadžera

Institut alternativa

oglašava slobodno radno mjesto

– FINANSIJSKI MENADŽER –

Opis posla:

 • priprema prijedloga budžeta u okviru prijedloga projekata i aplikacionih formi;
 • izrada finansijskih planova na nivou organizacije;
 • vođenje finansijske evidencije, po projektima;
 • vođenje računovodstvene dokumentacije po projektima;
 • praćenje finansijske realizacije projekta;
 • obavljanje i evidentiranje svih finansijskih transakcija;
 • izrada finansijskih izvještaja o realizaciji projekata;
 • analiza i priprema izvještaja o tokovima novca (”cash flow”) na nivou organizacije;
 • priprema dokumentacije za realizaciju poslova spoljnjeg računovodstva u cilju izvršavanja finansijskih i poreskih obaveza organizacije.

Uslovi:

 • odgovarajuće iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje MS Office paketa (Excel-a obavezno);
 • organizaciona sposobnost i sistematičnost.

prednost imaju osobe s iskustvom u radu nevladinih organizacija i(ili) na projektima finansiranim iz inostranih donatorskih izvora

Napomena:

Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor. Nećemo davati dodatne informacije kandidatima.

Prijavu sa detaljnom biografijom poslati na adresu:

info@institut-alternativa.org

Rok za podnošenje prijave:

01. oktobar 2015.

Saopštenje: “Javnost” reforme javne uprave: Slaba rasprava o polovičnom dokumentu

Današnji skup o Nacrtu Strategije reforme javne uprave za naredni četvorogodišnji period, više je ličio na predstavljanje nepotpunog dokumenta, koje nije bilo propraćeno većim učešćem zainteresovane javnosti niti je ponudilo dovoljno materijala učesnicima, s obzirom na to da ključni djelovi Strategije još uvijek nijesu utvrđeni.

Osim predstavnika Instituta alternativa, učešće u raspravi nijesu uzeli drugi predstavnici civilnog društva.

Na događaju su istaknute samo dvije prispjele sugestije na Nacrt Strategije, sa naglašeno pozitivnim komentarima na dokument. Ovaj nacrt je stavljen na javnu raspravu početkom avgusta, u periodu godišnjih odmora.

Milena Milošević, predstavnica IA, naglasila je da je još uvijek riječ o “razuđenom dokumentu”, kojem fale brojni indikatori i mjerljivi ciljevi, iako načelno prati strukturu Principa javne uprave za zemlje regiona.

Marko Sošić, takođe iz IA, ukazao je na konketne nedorečenosti dokumenta u definisanju prioriteta u upravljanju javnim finansijama i koordinaciji javnih politika.

“Nedostaju polazni indikatori na osnovu kojih bismo znali tačan opis stanja i konkretnog problema i, samim tim, mogli da definišemo tačno šta želimo da postignemo”, kazao je Sošić.

Ipak, iako je na događaju naglašeno da tek treba da se preciziraju mjerila i ponude konkretne brojke na osnovu kojih će se pratiti primjena i uspješnost nove Strategije, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova su najavili da u narednoj fazi rada neće biti otvoren novi krug javne rasprave.

U Institutu alternativa smatramo da puko izvršavanje obaveza prema javnosti, koje se svodi na organizovanje događaja i raspisivanje poziva, koji, zbog izuzetno pasivnog stava institucija, ne uspijevaju da animiraju dovoljan broj zainteresovanih učesnika, nije pravi pristup u definisanju dokumenta.

Time se građani malo pitaju o Strategiji, koja bi trebalo da usmjeri krovnu reformu od koje zavise njihove svakodnevne aktivnosti, počev od brzine kojom će moći da registruju preduzeće ili podignu lična dokumenta, do jednakog tretmana prilikom konkurisanja za posao u državnim organima.

Podsjećamo, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA, imenovan je za člana radne grupe za izradu Strategije, iz reda nevladinih organizacija. Međutim, on je napustio prvi sastanak radne grupe održan krajem jula, nakon što je upoznat sa namjerom da se tekst nacrta pripremi i stavi na javnu raspravu u roku od tri dana. Takva žurba je bila neopravdana što se pokazalo i današnjim priznanjem da je dokument, koji je dat na raspravu, polovičan.

Dakle, iako će IA pravovremeno dostaviti svoje sugestije, (rok za dostavljanje komentara na Nacrt Strategije je 1. oktobar), nećemo dati legitimitet pristupu, koji je, uz minimalno ispunjavanje zakonskih obaveza, na javne konsultacije stavio početni Nacrt Nacrta smjernica jedne važne reforme. S druge strane, definisanje ključnih detalja, koji će “udahnuti život” okvirno postavljenim prioritetima, ostavljeno je odabranom krugu ljudi.

Tim Instituta alternativa

Saopštenje: Korupcija u javnim nabavkama skrivena zakonskim okvirom

Dvije trećine crnogorskih građana smatra da su zloupotrebe i neregularnosti u javnim nabavkama česte, na šta ukazuju i rezultati jednogodišnjeg monitoringa Instituta alternativa. Uprkos tome, prekršajna i krivična odgovornost u ovoj oblasti po pravilu izostaju.

Nepravilnosti koje smo utvrdili u izvještajima o javnim nabavkama pokazuju da, često, važne informacije o javnim nabavkama ili nisu dostupne, vjerodostojne ili valjano predstavljene, što se negativno održava na transparentnost. Takođe, loša primjena zakonskih rješenja povećava rizik za korupciju, dok odgovorna lica naručilaca najčešće ne snose odgovornost, odnosno ostaju nesankcionisana, a sistem kao takav omogućava da ovo ostane prikriveno i predstavljeno unutar zakonskog okvira. Javnost nije pravovremeno i precizno upoznata sa stanjem u oblasti javnih nabavki što je rezultat loše dinamike, forme i sadržine izvještaja. Portal javnih nabavki kao osnovni instrument putem kojeg se objavljuju dokumenti od značaja za proces nije u dovoljnoj mjeri razvijen niti pouzdan.

Uprava za javne nabavke u godišnjem izvještaju koriguje informacije naručilaca, ali ne navodi greške, pa se one pojavljuju iz godine u godinu. I sama Uprava navodi pogrešne cifre o ukupnim budžetima za javne nabavke u šta smo se uvjerili upoređivanjem ovih informacija sa pojedinačnim izvještajima obveznika primjene Zakona. Uprava, dalje, u godišnjem izvještaju navodi samo neka kršenja Zakona o javnim nabavkama i to na nivou uzorka. Javnost ne može da ostvari uvid u potpunu evidenciju obveznika koji su snosili prekršajnu odgovornost.

Nepravilnostima u postupcima javnih nabavki doprinosi i slaba kontrola postupaka i ugovora, budući da je ovo u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u kojoj su zaposlena samo dva inspektora za javne nabavke.

Da su neregularnosti u javnim nabavkama česte, a njihovo sprovođenje pod političkim uticajem, misle i crnogorski građani. Svaki drugi građanin Crne Gore (49%) ističe da se proces javnih nabavki odvija u skladu sa stranačkim interesima – što je značajno više u odnosu na 2012. godinu (34%). Dvije trećine građana ističe da su malverzacije i zloupotrebe prilikom sprovođenja javnih nabavki česta pojava u Crnoj Gori. Isto kao i prije tri godine kada smo ovakvo istraživanje sproveli. Međutim, u odnosu na 2012. godinu sada je registrovano značajno više građana koji ističu da javne nabavke služe za bogaćenje pojedinaca i legalizaciju korupcije. Više od polovine građana je, takođe, nezadovoljno kontrolom javnih nabavki (59%). Istraživanje javnog mnjenja je za potrebe Instituta alternativa u julu sproveo IPSOS Strategic Marketing u okviru projekta ”Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama” koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Ovdje možete pogledati snimke sa jučerašnje panel diskusije:

Panel diskusija „Kako protiv korupcije u javnim nabavkama?“ organizovana je u okviru projekta Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama, koji Institut alternativa (IA) sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Aktivnosti projekta usmjerene su ka jačanju saradnje između državnih i nedržavnih aktera u utvrđivanju nepravilnosti u oblasti javnih nabavki i formulisanju preporuka za unaprijeđenje.