Otvaranjem lokalnih budžeta do veće kontrole nad trošenjem javnog novca

Prikazivanjem podataka o lokalnim finansijama na razumljiv i pregledan način želimo da doprinesemo otvorenosti i dostupnosti budžeta opština, a omogućavanjem uvida u trošenje javnih sredstava namjeravamo da unaprijedimo građanski nadzor nad njima, poručili su predstavnici Instituta alternativa (IA) na konferenciji za medije održanoj povodom predstavljanja rezultata projekta “Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori – www.mojgrad.me“.

Portal Moj grad predstavlja pionirski projekat vizuelizacije budžetskih podataka u Crnoj Gori, pokrenut 2013. godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Nova, unaprijeđena verzija, sa ažuriranim podacima i novim komponentama, koja je predstavljena 16. septembra 2015. u Eko zgradi UN, urađena je u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a uz finansijsku podršku Ministarstva finansija.

Na portalu su sada predstavljeni svi ažurirani budžetski podaci za period od 2009. do 2015. godine. Putem portala Moj grad, Institut alternativa želi građanima pružiti alat za lako i jednostavno pronalaženje podataka o tome na šta njihova lokalna samouprava troši novac, kako upravlja sredstvima koje u njihovo ime ubira, kao i dati mogućnost da upoređuju gradove prema utvrđenom setu pokazatelja. Posjetioci ovog portala mogu na jednostavan način ostvariti uvid u:

 • opšti pregled kretanja prihoda po opštinama,
 • rashode tokom godina,
 • budžetsko zaduženje i neizmirene obaveze,
 • pregled trošenja novca po organizacionim jedinicama lokalnih samouprava,
 • izvještaje komercijalne revizije,
 • broj stanovnika u našim gradovima, stopu nezaposlenosti, broj lokalnih službenika i namještenika i iznose njihovih primanja.

Sa ciljem prikazivanja podataka na inovativan i vizuelno prijemčiv način, na portalu su postavljena i tri infografika (“Koliko su dužne naše opštine?”, “Na šta opštine troše novac?” i “Koliko je zaposlenih u našim lokalnim samoupravama?”), a pripremljena je i interaktivna mapa Podgorice na kojoj su predstavljeni projekti iz Strateškog plana razvoja Glavnog grada.

Istraživač javnih politika u Institutu alternativa, Marko Sošić, objasnio je zbog čega su se u IA odlučili za vizuelizaciju Strateškog plana razvoja. “Cilj nam je da građanima Glavnog grada prikažemo projekte koji su planirani do 2017. godine na jednostavan i pregledan način. Takođe, ovaj dokument je ključan za planiranje kapitalnog budžeta koji je građanima posebno važan, jer efekte njegove realizacije mogu vidjeti u neposrednom okruženju.”

U okviru svog izlaganja, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, istakao je da je razlog zašto ovaj portal uopšte postoji taj što opštine nisu radile svoj posao u pogledu otvorenosti i predstavljanja budžetskih podataka građanima. “Pored javne kritike i zastupanja promjena u oblasti transparentnosti, nismo željeli da čekamo na same opštine da promijene svoje obrasce ponašanja. Izgradili smo internet platformu – jedinstvenu adresu za sve lokalne budžete, na kojoj se na lak i jednostavan način podaci mogu pretraživati, upoređivati, analizirati.”

Generalni direktor Direktorata za budžet Ministarstva finansija, Nikola Vukićević, istakao je da se ova aktivnost IA poklopila sa aktivnošću koje Ministarstvo sprovodi sa svim lokalnim samoupravama u procesu restrukturiranja duga. On je dodao da se korišćenjem novih tehnologija u cilju osiguravanja veće dostupnosti informacija daje mogućnost građanima i finansijskim tržištima da ocijene finansijski položaj lokalnih samouprava.

Šefica Sektora za demokratsko upravljanje i Sektora za ekonomiju i zaštitu životne sredine u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori, Sanja Bojanić, kazala je da postojeći mehanizmi nadzora, poput rasprava u lokalnim parlamentima i javnih rasprava, državne i unutrašnje revizije, nijesu u punoj mjeri iskorišćeni, a da građanima još uvijek nije jednostavno da dođu do informacija o budžetu.

Sošić je podsjetio da izvještaji Državne revizorske institucije (DRI) pokazuju da opštinama ne možemo uvijek vjerovati, te da je DRI dala negativno mišljenje određenom broju opština i onda kada je komercijani revizor dao pozitivno. “Gotovo je nemoguće doći do objektivnog podatka o broju zaposlenih na lokalnom nivou, njihovim platama i primanjima”, zaključio je on.

Najavljeno je da će ova pitanja ostati u fokusu djelovanja Instituta alternativa, kao i da će se IA u svojim istraživanjima ubuduće baviti i javnim preduzećima i ustanovama, te načinom na koji troše novac, zapošljavaju, ugovaraju i obavljaju svoje nadležnosti.

Regionalna TEN konferencija o učinku javne uprave

TEN mreža, koju čine Institut Alternativa iz Podgorice, Centar za evropske politike (CEP) i Institut za evropske politike (EPI) organizovala je dvodnevnu regionalnu konferenciju „Unapređenje učinka javne uprave: dosadašnja iskustva i perspektive za budućnost“.

Fokus ove konferencije bio je na ulozi i značaju revizije svrsishodnosti i evaluacije javnih politika za unapređenje procesa kreiranja javnih politika i rada javne uprave u procesima pristupanja Evropskoj uniji.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa i Malinka Ristevska Jordanova, direktorka Instituta za evropske politike zaključili su da je regionalna saradnja u pregovaračkom procesu, u obliku razmjene nacionalnih iskustava veoma važna, kao i saradnja sa civilnim sektorom.

U nastavku konferencije predstavljena je zajednička studija istraživačica TEN mreže, Jovane Marović (IA), Milene Lazarević (CEP) i Simonide Kacarske (EPI), pod nazivom “Revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika na Zapadnom Balkanu: na istom ili paralelnom kolosjeku?” O evidentiranim nalazima i preporukama istraživačice TEN mreže diskutovale su sa Jasnom Atanasijević, direktorkom Republičkog sekretarijata za javne politike i Gerhardom Hameršmidom iz Hertie škole za upravljanje (Berlin).

Produktivna diskusija obilježila je i preostala dva panela prvog dana konferencije: „Kako da se rezultati revizija svrsishodnosti iskoriste u procesu kreiranja politika?“ koji je moderirala Simonda Kacarska (EPI) i “EU kao odlučujući faktor u poboljšanju odgovornosti vlasti i učinka javne uprave na Zapadnom Balkanu” na kom je moderator bila Zorana Gajić (ReSPA).

Drugi dan konferencije bio je rezervisan za razmjenu nacionalnih iskustava u oblasti reforme javne uprave. O tome koliko je evaluacija javnih politika značajna, kakav je učinak javne uprave i kako unaprediti kreiranje politika u odvojenim radnim grupama diskutovali su stručnjaci i istraživači iz regiona i Evrope.

Radne grupe moderirali su Marko Sošić (IA), Miloš Đinđić (CEP) i Kristina Cuculoska (EPI).

Na linku ispod možete pogledati kratak video sa TEN konferencije:

Ova konferencija dio je aktivnosti na projektu „Revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika: na istom ili paralelnom kolosjeku“ koji se sprovodi u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Najava panel diskusije “Kako protiv korupcije u javnim nabavkama?”

Institut alternativa (IA), u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije, organizuje panel diskusiju na temu “Kako protiv korupcije u javnim nabavkama?” u srijedu, 16. septembra 2015. godine sa početkom u 12h, u PR Centru.

Na panel diskusiji će govoriti:

 • Stevo MUK, predsjednik Upravnog odbora u Institutu alternativa
 • Mara BOGAVAC, pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke
 • Suzana PRIBILOVIĆ, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki;
 • Aleksandar DAMJANOVIĆ, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Moderatorka panel diskusije će biti Jovana MAROVIĆ, koordinatorka istraživanja u IA.

Ovaj događaj je završni u okviru jednogodišnjeg projekta, a na njemu će pored nalaza monitoringa IA u oblasti javnih nabavki, biti predstavljeni i rezultati istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o korupciji u ovoj oblasti koji je za IA sproveo IPSOS Strategic Marketing.

Panel diskusija je dio projekta “Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Aktivnosti su usmjerene ka jačanju saradnje između državnih i nedržavnih aktera u utvrđivanju nepravilnosti u oblasti javnih nabavki i formulisanju preporuka za unapređenje.

Najava: Predstavljanje novih podataka na portalu o lokalnim budžetima – Moj grad

Predstavljanje rezultata projekta
“Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori – www.mojgrad.me

Institut alternativa, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Ministarstvom finansija, organizuje događaj na kojem će biti predstavljeni rezultati projekta “Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori – www.mojgrad.me.“

Uvodna izlaganja:

 • Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet, Ministarstvo finansija
 • Sanja Bojanić, šefica Sektora za demokratsko upravljanje i Sektora za ekonomiju i životnu sredinu, UNDP Crna Gora
 • Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora, NVO Institut alternativa

Predstavljanje rezultata projekta:

 • Marko Sošić, istraživač javnih politika, NVO Institut alternativa

Gdje: Eko zgrada UN, ul. Stanka Dragojevica bb, Podgorica

Kad: Srijeda, 16. septembar 2015. godine u 11:00h

Portal www.mojgrad.me predstavlja projekat vizuelizacije budžetskih podataka na lokalnom nivou i prvi je takve vrste u Crnoj Gori. Portal pruža mogućnost pretrage budžetskih podataka za svaku opštinu zasebno, kao i mogućnost upoređivanja podataka sa drugim opštinama ili regionima, prema utvrđenom nizu pokazatelja. Vizuelizacija budžetskih podataka je rezultat projekta “Monitoring lokalnih budžeta” čiji je cilj povećanje transparentnosti lokalnih finansija, a koji sprovodi NVO Institut alternativa u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Ministarstva finansija.

Osim budžetskih podataka, na portalu se mogu pronaći i izvještaji o reviziji završnog računa, objašenjenja ključnih budžetskih pojmova i budžetskog ciklusa na lokalnom nivou, kao i najinteresantniji medijski članci o lokalnim finansijama. Takođe, vizuelizovan je i Strateški plan razvoja Glavnog grada, tako da su planirani projekti prikazani na prijemčiv način.

Za dodatne informacije, obratite se:

Nađi Radulović iz Službe za odnose sa javnošću i slobodan pristup informacijama, Ministarstvo finansija,

Tel: +382 20 224 – 581; E-mail: mf@mif.gov.me

Marku Sošiću, istraživaču javnih politika u Institutu alternativa,

Tel. 020 268 686, Mob: 067 239 807, E-mail: marko@institut-alternativa.org

Ivani Vujović, savjetnici za odnose s javnošću u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori,

Tel: +382 20 44 74 41, Mob: 069 681 222, E-mail: ivana.vujovic@undp.org

Crnogorski pregovori: informacije samo za odabrane

Proces pregovora s Evropskom unijom stavio je pred Crnu Goru čitav set formalnih zahtjeva i preporuka za unapređenje javnih politika u okviru, za sada, 20 otvorenih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.

Dosadašnji tok pregovora karakteriše napredak u tehničkom ispunjavanju uslova za članstvo na jednoj strani, o čemu svjedoči i veliki broj otvorenih poglavlja, te manjak rezultata u praksi i selektivna dostupnost informacija o procesu, na drugoj strani. Iako su, do sada, crnogorski pregovori s Evropskom unijom, po mnogo čemu specifični i otvoreniji u odnosu na prethodna pridruživanja, tri bitne novine vratile su proces, po pitanju transparentnosti, korak unazad, i to:

- donošenje odluka ”iza zatvorenih vrata” o pregovorima u poglavljima koja se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je rezultat ”narastajuće” uloge i načina rada Savjeta za vladavinu prava;
- neprecizno i neobjektivno izvještavanje o sprovođenju akcionih planova za poglavlja 23 i 24 – Pravosuđe i temeljna prava i Pravda, sloboda i bezbjednost;
- nedostupnost mišljenja Evropske komisije o ključnom zakonodavstvu, kao i izvještaja ekspertskih misija EU.

Glas građana – ključni pokazatelj stanja u javnoj upravi

Institut alternativa (IA) je pozvao medije da obrate dodatnu pažnju na sadržaj prijava na njihovoj interaktivnoj stranici “Moja uprava”, budući da one obiluju konkretnim pričama o ostvarivanju osnovnih ljudskih prava u odnosu na državnu upravu.

IA je danas u PR centru organizovao predstavljanje nalaza projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji je podržala Ambasada SAD u Podgorici.

“U okviru ovog projekta nastavili smo nadgledanje zapošljavanja i napredovanja u državnim organima, ali i, uz saradnju sa Upravom za kadrove, pripremili vodič za kandidate za posao u državnim organima. Strateški opredijeljeni da svoj rad približimo građanima uz korišćenje modernih tehnologija, pokrenuli smo i novu interaktivnu Internet stranicu Moja uprava“, podsjetio je Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA.

“Reforma javne uprave nije i ne treba da bude tehnički proces koji se odvija izolovano od građana, već ima konkretne posljedice po njih – a to se možda i najizrazitije odražava kada je u pitanju zapošljavanje u državnim organima”, dodao je on.

Milena Milošević naglasila je da je IA na odgovor u kojoj mjeri je zapošljavanje zasnovano na zaslugama dao još u monitoring izvještaju, koji je objavljen u aprilu. Prijave koje su stigle preko Moje uprave samo su potvrdile ključne probleme u primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Ti ključni problemi su: samovolja starješina prilikom izbora kandidata, neregularnosti prilikom provjere sposobnosti kandidata, nezadovoljstvo kandidata koji su bili zaposleni na određeno vrijeme, i koji su našli u svojevrsnom pravnom vakuumu nakon početka primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

“Naročito su neregularnosti prilikom provjere sposobnosti na koje nam kandidati ukazuju važne, zato što mi ne možemo znati šta se dešava na licu mjesta”, dodala je Miloševićeva, ukazavši na primjer prijave kojom se ukazuje da se oglasi namještaju time što određeni kandidati unaprijed dobijaju pitanja i odgovore od strane državnih organa koji ih pripremaju.

“IA je i u svom prvom monitoring izvještaju o zapošljavanju i napredovanju u državnim organima, ukazao na propust da se radno-pravni status službenika zaposlenih na određeno vrijeme u državnoj upravi na adekvatan način riješi prije početka primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, čime je sigurnost radnih mjesta ovih službenika znatno ugrožena”, podsjetila je Miloševićeva, ukazavši na slučajeve u kojima su pojedinci radili na određeno vrijeme i duže od 15 godina.

“Nažalost, službenici koji su ostali bez posla zato što su ih državni organi nezakonito držali u radnom odnosu na određeno vrijeme godinama, nemaju utemeljenje da potraže zaštitu svojih prava jer su nadležne institucije stava da se na njih ne primjenuje odredba o automatskoj transformaciji radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno”, dodala je ona.

Na događaju je ukazano i na nedovoljnu depolitizaciju rukovodećih pozicija u državnoj upravi, što ide u prilog tvrdnji da su rukovodioci i dalje više u službi političkih partija, nego građana.

Jovana Marović

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA, govorila je, između ostalog, o reformi javne uprave u kontekstu pregovora sa Evropskom unijom.

“Izvještavanje o reformi javne uprave u kontekstu antikorupcijskih aktivnosti u okviru poglavlja 23 je loše”, naglasila je ona.

“Već više od dvije godine početka primjene Zakona, nijesu stvoreni preduslovi za njegovu primjenu na lokalnom nivou”, dodala je Marovićeva, naglasiviši da javnosti nije omogućen uvid u izmijenjeni nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi.

“Bez obzira na najmanje 2300 zaposlenih viška u crnogorskim opštinama, lokalne samouprave i dalje zapošljavaju”.

Predstavnici IA su najavili da će kroz članstva u radnim grupama za izmjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima i za pripremu Strategije za reformu javne uprave za period 2016-2020. godine nastaviti da zagovaraju ključne nalaze i preporuke projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”.