Primjena JIE 2020 Strategije: Korisnik javnih usluga u fokusu

Prema podacima israživanja javnog mnjenja regiona, 82% građana na Balkanu smatra da se zakoni ne primjenju jednako na sve građane, istaknuto je na panel diskusiji “Dobro upravljanje i Strategija razvoja za Jugoistočnu Evropu 2020”.

Diskusija je organizovana danas u Podgorici, u okviru projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi”, koji Institut alternativa sprovodi uz finansijsku podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije za Jugoistočnu Evropu do 2020. godine.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa podsjetio je da je ova regionalna strategija izrađena po uzoru na pravce razvoja Evropske unije do 2020. godine. Njeni ključni ciljevi odnose se na poboljšanje životnog standarda, uspostavljanje ravnoteže između uvoza i izvoza, stvaranje novih radnih mjesta i unaprijeđenje trgovine.

“Da bi se postigli osnovni ciljevi Strategije, reforma javne uprave i efikasno pružanje usluga su među ključnim preduslovima. Upravo zbog toga je “Upravljanje usmjereno na rast” horizontalni stub ovog strateškog dokumenta, uz ključnu poruku da od toga koliko se dobro upravlja našim institucijama, i u kojoj mjeri se ostvaruje vladavina prava, zavisi i naš ekonomski razvoj”, naglasio je Muk.

Na događaju je ukazano na važnost međusobnog usklađivanja ciljeva Strategije za refromu javne uprave za period 2016 – 2020. godine, koja je trenutno u pripremi, sa ciljevima JIE 2020 Strategije.

Dragana Ranitović, generalna direktorka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazala je da će MUP će podržati sve regionalne programe koji su usmjereni ka profesionalnoj i efikasnoj javnoj upravi.

Saša Šćekić, zamjenik generalnog sekretara Zajednice opština, ukazao je na izazove pružanja javnih usluga na lokalnom nivou i na reformu lokalne samouprave.

“Problemi se ogledaju u nepovjerenju građana u lokalnu samoupravu, pa su u tom smislu pouzdanost i predvidljivost ključne funkcije koje moraju da se obezbijede kroz razvoj državne i lokalne uprave”, kazao je Šćekić.

Nand Shani iz Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), ukazao ja na odgovornost nacionalnih administracija za primjenu JIE 2020 Strategije, budući da su se one obavezale da ostvare definisane ciljeve.

Dakle, samo ako su doboko ukorijenjeni u nacionalnim aktivnostima, ciljevi Strategije mogu biti ispunjeni – naglasio je Shani.

On je podsjetio i na rezultate “Balkan Barometra”, istraživanja javnog mnjenja, prema kojima 74% građana u zemljama Zapadnog Balkana smatra da se zakoni ne primjenjuju efikasno, 82% građana smatra da ne postoji jednakost pred zakonom.

Takođe, preko 50% građana smatra da su upravni postupci neefikasni.

Na panel diskusiji učestvovala je i Milena Garthley, predstavnica NALAS-a, Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, koja je naglasila da se, u najvećem dijelu, propisi neophodni za pristupanje Evropskoj uniji, primjenjuju na lokalnom nivou, a da su jedinice lokalne vlasti najbliže građanima.

“Pitanje je da li postoji dovoljno kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave za korišćenje EU fondova u najbolje moguće svrhe”, upozorila je ona.

Na događaju su učestvovali i partneri Instituta alternativa u okviru TEN (Think for Europe Network) mreže – Aleksandar Petar Jovanoski iz Instituta za evropske politike iz Skoplja i Dušan Protić iz Centra za evropske politike iz Beograda.

Jovanoski je, uz osvrt na izazove dobrog upravljanja i primjene JIE 2020 ciljeva u njegovoj zemlji, ukazao da su politička volja i finansijska sredstva dva ključna elementa za implemetaciju Strategije i obaveza na nacionalnom nivou.

“Trenutno nijedan od ovih uslova nije ispunjen”, dodao je on.

Dušan Protić ukazao je na promjenu “paradigme” koju donosi JIE 2020 Strategija.

“Mislim da je uspjeh Strategije razvoja upravo u tome – što se ona fokusira na ekonomski aspekt rasta i napretka, što je često u procesu EU integracija od sekundarnog značaja, u sjenci institucionalnih, pravnih reformi”, naglasio je Protić.

Na događaju je naročito istaknuto da u duhu “Upravljanja usmjerenog na rast”, sveprožimajućeg stuba JIE 2020 Strategije, prioritet trebalo da budu politike usmjerene ka građanima kao što su uspostavljanje sistema za efikasnije rješavanje pritužbi građana i uvođenje instrumenata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.

Panel diskusija je organizovana u sklopu projekta “Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi!” koji Institut alternativa sprovodi uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju u okviru primjene Razvojne strategije “Jugoistočna Evropa 2020″. Mišljenja i stavovi iskazani u toku događaja ne odražavaju stavove Savjeta za regionalnu saradnju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *