Gostovanje na Radiju Crne Gore na temu socijalne politike

Naša saradnica, Dragana Radović, je gostovala na Radiju Crne Gore, u emisiji posvećenoj socijalnoj politici, gdje je između ostalog predstavila i nalaze našeg posljednjeg istraživanja u ovoj oblasti, na temu izazovi razvoja kombinovane socijalne politike.

Saopštenje: Plan osuđen na neuspjeh

Komentar na Vladin Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije

Vlada je ispunila obećanje i na jučerašnjoj sjednici usvojila Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije. Iako je pohvalno da se Vlada na ovaj način odnosi prema preporukama DRI, u formi u kojoj je usvojen – bez konkretizovanja preporuka DRI u aktivnosti, bez pažljivo odmjerenih (realnih) rokova, bez detaljno određenih nadležnih institucija (nosilaca aktivnosti) i bez postavljanja jasnih i mjerljivih indikatora sprovođenja aktivnosti – ovaj Akcioni plan Vlade predstavlja mrtvo slovo na papiru.

Najvažnija mana Akcionog plana je ta što nema određenih indikatora, te će stoga biti nemoguće “mjeriti” implementaciju odnosno, neće biti data jasna slika onoga što je urađeno da se plan ispoštuje.

Preporuke i mjere koje je dala DRI su uglavnom opštijeg karaktera. Međutim, kao takve su se našle i u samom Akcionom planu, tj. nisu razrađene na konkretne aktivnosti, što bi bio preduslov da se učini pomak u oblastima koje je DRI naznačila kao problematične.

Ostale mane Akcionog plana uključuju činjenicu da kod većine mjera nisu konkretizovani subjekti koji su nadležni da se preporuka ispuni, već je odgovornost podijeljena na sve potrošačke jednice. U određenim preporukama, nije pravilno imenovan nosilac mjere, odnosno, nadležna institucija. Za određene preporuke, čije je ispunjenje očigledno nadležnost Ministarstva finansija odgovornost je podijeljena svim budžetskim korisnicima. Na nekim mjestima, više različitih preporuka DRI koje zahtijevaju različite aktivnosti za njihovo ispunjenje Vlada je objedinila pod istom stavkom, istom nadležnom institucijom, istim rokom.

Kod određenih preporuka koje su očito sistemskog karaktera, nisu osmišljeni konkretni mehanizmi njihovog sprovođenja, niti određen nosilac ili pokretač ovih inicijativa za promjenom ustaljenog načina ponašanja.

Dat je nerealan rok – “Odmah” – za mjere koje se očito mogu sprovesti tek od sljedeće godine ili kod kojih je potrebno određeno vrijeme za realizaciju. Ovo je posebno zbunjujuće ako se ima u vidu da se u značajnom broju slučajeva radi o ispravljanju nepravilnosti koje se ponavljaju u izvještajima DRI iz godine u godinu.

Vlada nije predvidjela ispunjenje jedne od ključnih preporuka DRI, a koja se odnosi na uspostavljanje mehanizama od strane Ministarstva finansija za provjere navoda i izjašnjenjima potrošačkih jedinica. Nije uspostavljen ni sistem monitoringa ispunjenja Akcionog plana, odnosno propisana obaveza Ministarstva finansija da Vladi i DRI podnosi izvještaj o realizaciji preporuka.

Sve ovo ukazuje na nedostatak volje da se Vlada zaista uhvati u koštac sa uočenim problemima, od kojih se mnogi godinama ponavljaju u izvještajima DRI. Na određeni način je ovim unaprijed dat alibi za neispunjenje preporuka ili makar “relaksiran” odnos prema njihovom ispunjenju.

Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo Vladu da Akcioni plan vrati na doradu, ispravi uočene nedostatke i time pokaže stvarnu volju da se preporuke DRI sprovedu. Takođe, preporučujemo da razmatranje ovog Akcionog plana bude jedna od prvih tačaka na dnevnom redu novoformiranog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Akcioni plan Vlade za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije možete pronaći ovdje.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Saopštenje: Opozicija da predsjedava Odborom za bezbjednost i odbranu

Od svih zahtjeva koje opozicija ovih dana upućuje kada je riječ o konstituisanju radnih tijela Skupštine i predsjedavanju nad njima, predsjedavanje Odborom za bezbjednost i odbranu je jedan od najopravdanijih i najpotrebnijih.

Ovakvim rješenjem, konačno bi se ispoštovala rezolucija Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope o pravima i obavezama opozicije u demokratskim parlamentima, koja kaže da „predsjedavanje odborima koji su nadležni za nadgledanje rada vlade, kao što su odbor za budžet i finansije, odbor za reviziju ili odbor za nadzor službi bezbjednosti i obavještajnih službi, treba omogućiti poslaniku iz opozicije”.

Odbor za bezbjednost i odbranu je radno tijelo čiji je osnovni zadatak vršenje nadzora nad ovim važnim sektorom, i kao takav prirodno zahtijeva opoziciono predsjedavanje za djelotvorno ostvarivanje svojih nadležnosti. Kako je Crna Gora izuzetak u regionu po tome što su nadležnosti parlamentarnog nadzora nad cjelokupnim sektorom bezbjednosti i odbrane centralizovane u jednom radnom tijelu Skupštine, potreba opozicionog predsjedavanja je još izraženija.

Podsjećamo da je u prethodnom sazivu ovaj Odbor djelovao i bez potpredsjednika iz redova opozicije, što je takođe predstavljalo nedostatak i prepreku djelotvornijem radu.

Rješenje koje bi dalo mandat opozicionom poslaniku da predsjedava odborom dalo bi više prostora za djelovanje opozicije u odboru, povećalo povjerenje u rad odbora, a time posredno i u ukupan rad sektora bezbjednosti i odbrane.

Možemo utvrditi da je jedan od ključnih uspjeha Odbora za bezbjednost i odbranu u prethodnom sazivu bio postizanje saglasnosti i usvajanje sveobuhvatnog pravnog okvira za vršenje parlamentarnog nadzora u ovoj oblasti. Nažalost, Odbor nije uspijevao da u isto vrijeme i sprovede temeljan nadzor za koji je Zakonom o parlamentarnom nadzoru stvorena mogućnost i obaveza.

Rad Odbora je u prethodnom sazivu karakterisala nedovoljna iskorišćenost kontrolnih mehanizama koji stoje na raspolaganju i neizvjesni rezultati vršenja parlamentarnog nadzora. Uopšteni zaključci, pasivnost i vladajuće koalicije i opozicije, odbijanje značajnog broja inicijativa opozicije, zapostavljanje cijelih oblasti nad kojima je trebalo izvršiti kontrolu (npr. nadzor nad sprovođenjem mjera tajnog nadzora), neblagovremeno razmatranje izvještaja o radu institucija nad kojima se vrši nadzor, su neka od pitanja koja obilježavaju rad Odbora.

Opoziciono predsjedavanje ovim Odborom, iako samo po sebi ne predstavlja rješenje za sva ova pitanja, predstavljalo bi dobru šansu da se parlamentarni nadzor nad sektorom bezbjednosti i odbrane izdigne na veći nivo. Ovo rješenje bi predstavljalo ne samo priliku, već i obavezu za opoziciju da konstruktivnim pristupom pokaže da je na visini zadatka koji ovo radno tijelo ima u kontroli izvršne vlasti.

Marko Sošić
Istraživač javnih politka

Jovana Marović o reformi javne uprave za Vijesti

Naša koordinatorka istraživanja, Jovana Marović, gostovala je glavnoj informativnoj emisiji televizije Vijesti, u prilogu posvećenom reformi javne uprave, odnosno, racionalizaciji državnog aparata. U nastavku možete pogledati prilog:

Završna konferencija: Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike

U okviru projekta Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori, danas smo održali konferenciju na kojoj smo predstavili rezultate sprovedenog istraživanja. Izuzetno smo zadovoljni odzivom učesnika i posjećenošću konferencije: skoro stotinu predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne samouprave, Zavoda za zapošljavanje, centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite su nam se pridružili na današnjem događaju.

Svi učesnici su imali priliku da, kroz diskusiju o relevantnim temama iz ove oblasti, direktno utiču na donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, steknu nova znanja i vještine, unaprijede saradnju sa različitim socijalnim akterima i daju preporuke od značaja za razvoj kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori.

Preporuke učesnika okruglog stola će biti sastavni dio publikacije, koja će biti objavljena do kraja ovog mjeseca.