Saopštenje: Plan osuđen na neuspjeh

Komentar na Vladin Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije

Vlada je ispunila obećanje i na jučerašnjoj sjednici usvojila Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije. Iako je pohvalno da se Vlada na ovaj način odnosi prema preporukama DRI, u formi u kojoj je usvojen – bez konkretizovanja preporuka DRI u aktivnosti, bez pažljivo odmjerenih (realnih) rokova, bez detaljno određenih nadležnih institucija (nosilaca aktivnosti) i bez postavljanja jasnih i mjerljivih indikatora sprovođenja aktivnosti – ovaj Akcioni plan Vlade predstavlja mrtvo slovo na papiru.

Najvažnija mana Akcionog plana je ta što nema određenih indikatora, te će stoga biti nemoguće “mjeriti” implementaciju odnosno, neće biti data jasna slika onoga što je urađeno da se plan ispoštuje.

Preporuke i mjere koje je dala DRI su uglavnom opštijeg karaktera. Međutim, kao takve su se našle i u samom Akcionom planu, tj. nisu razrađene na konkretne aktivnosti, što bi bio preduslov da se učini pomak u oblastima koje je DRI naznačila kao problematične.

Ostale mane Akcionog plana uključuju činjenicu da kod većine mjera nisu konkretizovani subjekti koji su nadležni da se preporuka ispuni, već je odgovornost podijeljena na sve potrošačke jednice. U određenim preporukama, nije pravilno imenovan nosilac mjere, odnosno, nadležna institucija. Za određene preporuke, čije je ispunjenje očigledno nadležnost Ministarstva finansija odgovornost je podijeljena svim budžetskim korisnicima. Na nekim mjestima, više različitih preporuka DRI koje zahtijevaju različite aktivnosti za njihovo ispunjenje Vlada je objedinila pod istom stavkom, istom nadležnom institucijom, istim rokom.

Kod određenih preporuka koje su očito sistemskog karaktera, nisu osmišljeni konkretni mehanizmi njihovog sprovođenja, niti određen nosilac ili pokretač ovih inicijativa za promjenom ustaljenog načina ponašanja.

Dat je nerealan rok – “Odmah” – za mjere koje se očito mogu sprovesti tek od sljedeće godine ili kod kojih je potrebno određeno vrijeme za realizaciju. Ovo je posebno zbunjujuće ako se ima u vidu da se u značajnom broju slučajeva radi o ispravljanju nepravilnosti koje se ponavljaju u izvještajima DRI iz godine u godinu.

Vlada nije predvidjela ispunjenje jedne od ključnih preporuka DRI, a koja se odnosi na uspostavljanje mehanizama od strane Ministarstva finansija za provjere navoda i izjašnjenjima potrošačkih jedinica. Nije uspostavljen ni sistem monitoringa ispunjenja Akcionog plana, odnosno propisana obaveza Ministarstva finansija da Vladi i DRI podnosi izvještaj o realizaciji preporuka.

Sve ovo ukazuje na nedostatak volje da se Vlada zaista uhvati u koštac sa uočenim problemima, od kojih se mnogi godinama ponavljaju u izvještajima DRI. Na određeni način je ovim unaprijed dat alibi za neispunjenje preporuka ili makar “relaksiran” odnos prema njihovom ispunjenju.

Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo Vladu da Akcioni plan vrati na doradu, ispravi uočene nedostatke i time pokaže stvarnu volju da se preporuke DRI sprovedu. Takođe, preporučujemo da razmatranje ovog Akcionog plana bude jedna od prvih tačaka na dnevnom redu novoformiranog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Akcioni plan Vlade za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije možete pronaći ovdje.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *