Završna konferencija: Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike

U okviru projekta Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori, danas smo održali konferenciju na kojoj smo predstavili rezultate sprovedenog istraživanja. Izuzetno smo zadovoljni odzivom učesnika i posjećenošću konferencije: skoro stotinu predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne samouprave, Zavoda za zapošljavanje, centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite su nam se pridružili na današnjem događaju.

Svi učesnici su imali priliku da, kroz diskusiju o relevantnim temama iz ove oblasti, direktno utiču na donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, steknu nova znanja i vještine, unaprijede saradnju sa različitim socijalnim akterima i daju preporuke od značaja za razvoj kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori.

Preporuke učesnika okruglog stola će biti sastavni dio publikacije, koja će biti objavljena do kraja ovog mjeseca.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.