Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi

PrintFriendly and PDF

Opšti komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi

Pozitivne stvari u predloženim izmjenama i dopunama su:

✓ propisivanje roka za dostavljanje podataka o dostavljanju elektronskih
registara i informacionih sistema Ministarstvu javne uprave, kako bi se
omogućila koordinacija i upravljanje projektima u oblasti informacionog
društva;
✓ brisanje ograničenja da samo državni organi i organi državne uprave
dostavljaju podatke o informacionim sistemima i elektronskim registrima;
✓ propisivanje rokova za uspostavljanje elektronskih usluga i za dostavljanje
kataloga usluga.
Ipak, u tekstu postoje i određene nedosljednosti i nedorečenosti, koje mogu ograničiti
pozitivan efekat novih rješenja, a u prvom redu se odnose na:

• nedovoljno precizan opseg primjene Zakona;
• nejasne nadležnosti različitih organa u primjeni i nadzoru nad primjenom Zakona;
• nepropisivanje obaveznog nadzora nad elektronskom razmjenom podataka;
• nepropisivanje obaveze organa da sačine listu svih registara/službenih evidencija,
koje posjeduju, nezavisno od formata;
• nepropisivanje obaveze organa da sačine katalog svih usluga koje pružaju,
nezavisno od formata.

Detaljne komentare možete pročitati ovdje.

Facebook Twitter Email