SELDI Konferencija “Jačanje mehanizama za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi”

SELDI mreža (Mreža organizacija koje se bave borbom protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi) organizovala je 14. juna u Briselu koferenciju o jačanju mehanizama za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi, na kojoj smo sa regionalnim akterima i predstavnicima Evropske komisije razgovarali o ključnim antikorupcijskim institucijama u ovim zemljama – njihovim aktivnostima, kapacitetima, mehanizmima i saradnji sa civilnim sektorom, ulozi civilnog društva u monitoringu reformi, te o monopolskoj politici u ključnim oblastima, naročito u oblasti energetike i zagovaranju dobrog upravljanja u ovoj ali i drugim kritičnim oblastima.

U okviru konferencije održano je pet panel diskusija, na kojima su govorili predstavnici Evropske komisije, medija, nevladinih organizacija i biznis zajednice iz zemalja Jugoistočne Evrope. Kroz izlaganja i interaktivnu diskusiju, učesnici su zaključili da je uspostavljanje zakonodavnog i institucionalnog okvira dobar prvi korak u borbi protiv korupcije, ali da je potrebno da on bude ispraćen i jakom političkom voljom i promjenom svijesti kako bi se postigli pozitivni rezultati u ovoj oblasti.

Kako je istakla jedna od panelistkinja, Sabine Zwaenepoel, iz Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), primjetno je da se vlade zemalja Zapadnog Balkana sve češće opredjeljuju za mekše preventivne mjere u borbi protiv korupcije, dok efikasna primjena i dobri rezultati izostaju. Ona je navela da u prevazilaženju tog problema, ključnu ulogu ima jak civilni sektor, nezavisan od vlade i privatnih interesa, koji bi monitoringom reformi i vršenjem javnog pritiska uticao na promjene i ostvarivanje boljih rezultata.

Međutim, kako je ocijenjeno na konferenciji, organi vlasti u ovim zemljama još uvijek organizacije civilnog društva vide kao svoje protivnike i kritičare, pa međusobna saradnja nije na zadovoljavajućem nivou.

Predstavnica Instituta alternativa na SELDI konferenciji, Ana Đurnić, navela je kao primjer ovakve prakse lošu saradnju i zatvorenost crnogorske Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) prema civilnom sektoru i upoznala učesnike sa najnovijim izmjenama Poslovnika o radu Savjeta, kojim su sjednice Savjeta zatvorene za prisustvo NVO predstavnika. Ona je, takođe, učesnicima predstavila probleme u uspostavljanju ove Agencije na koje su ukazali nalazi Instituta alternativa, ali i na slabe kapacitete, nizak nivo transparentnosti i nedostatak rezultata ASK u borbi protiv korupcije u dosadašnjem radu.

Više informacija o konferenciji možete naći na ovom linku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *