Sretna Nova Agencija – Uspostavljanje crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije

Na dan 1. 1. 2016. godine, kada je trebalo da bude u potpunosti funkcionalna, Agencija za sprječavanje korupcije zapošljava manje od 50% predviđenog broja službenika, nema adaptirane i opremljene prostorije za rad, niti ispunjene brojne druge preduslove za nesmetano vršenje zakonom definisanih kompleksnih poslova. Tokom njenog uspostavljanja prekršeno je više zakona, uključujući zakone o Državnoj revizorskoj instituciji, sprječavanju korupcije, sprječavanju sukoba interesa, uz ”potencijal” dodatnog kršenja njih nekoliko. Uz to, kontroverzan izbor direktora i jednog člana Savjeta stavio je upitnik na mogućnost ove insitutucije da bude nezavisno i nepristrasno antikorupcijsko tijelo faktički i prije formalnog početka rada.

I drugi koraci u uspostavljanju Agencije izazvali su brojne polemike. Predlog budžeta je utvrđen u minimalnom iznosu koji je definisan Zakonom o sprječavanju korupcije. Direktor je zaobišao zakonsku proceduru i isključio Savjet i Skupštinu iz formulacije nacrta budžeta. Budžetske kategorije su, u najvećoj mjeri, određivane ”paušalno”, budući da je prvo utvrđen predlog budžeta na Vladi pa tek onda usvojena sistematizacija i definisan ukupan broj radnih mjesta. Pravilnik o sistematizaciji bitno odstupa od sugestija eksperata Evropske komisije.

Zainteresovana javnost nije konsultovana tokom procesa izrade podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva pravde, a nisu usvojeni ni svi akti koje je Savjet Agencije bio u obavezi da odobri. Agenciji tek predstoji ozbiljan posao u vezi sa izradom automatskog sistema za umrežavanje podataka državnih organa.

Od izbora direktora Agencije prisutni su njegovi konstantni pokušaj ograničavanja javnosti rada Savjeta, kao i druge opstrukcije. Izigravanje zakona, slabi kapaciteti, neažurnost u ispunjavanju administrativnih obaveza, kao i ustaljeni obrasci ponašanja rukovodećeg kadra ne daju previše ohrabrenja da nova Agencija može ispuniti zacrtrane ciljeve.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *