Saopštenje: Saslušati odgovorna lica za stanje u oblasti koncesija

Institut alternativa pokrenuo inicijativu za održavanje konsultativnog saslušanja u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet o problemima u sprovođenju koncesione politike. Cilj saslušanja bi bio da se pronađu najbolja rješenja i prakse kako bi se unaprijedilo postojeće stanje i ukazalo na potrebu hitne izmjene zakonskog okvira za oblast koncesija na kojem se radi već više od tri godine.

Sprovođenje koncesione politike u Crnoj Gori je iz godine u godinu opterećeno brojnim problemima. Neadekvatan sistem naplate koncesija, neusaglašen zakonski okvir sa relevantnim direktivama EU, nepotpun sadržaj registra koncesija, kao i slab inspekcijski nadzor nad dodijeljenim ugovorima, samo su neki od problema koji su praćeni brojnim neizmirenim obavezama koncesionara. Ovakva politika nanosi ogromnu, višemilionsku, štetu državnom, kao i budžetima lokalnih samouprava.

Poslednji nalazi Državne revizorske institucije o prihodima budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava, koji su objavljeni krajem maja 2014. godine, su posebno zabrinjavajući. DRI, između ostalog, ukazuje na to da se koncesije iznova dodjeljuju onim koncesionarima koji ne poštuju svoje obaveze.

Budući da ovakvo stanje u oblasti koncesija zahtijeva sistemske izmjene kako zakonodavne, tako i institucionalne, smatramo da bi trebalo održati konsultativno saslušanje u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet kao matičnom odboru za budžetska pitanja.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Vezani postovi:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *