Održan seminar za organizacije civilnog društva “Efektivno praćenje javnih politika”

Institut alternativa (IA) održao je, u okviru WeBER projekta, seminar za organizacije civilnog društva “Efektivno praćenje javnih politika”. Seminar je održan u Budvi u periodu od 22. do 24. maja.

Corina Stratulat iz Centra za evropske politike (European Policy Centre – EPC) iz Brisela, partnerske organizacije na WeBER projektu, podijelila je sa učesnicima iskustva zapadno-evropskih think tank organizacija u praćenju javnih politika, a naročito kako one sprovode istraživanje u oblasti praćenja javnih politika i kako zagovaraju i komuniciraju nalaze istraživanja sa donosiocima odluka i zainteresovanom javnošću.

Milena Lazarević, programska direktora Centra za evropske politike (CEP) iz Beograda, govorila je o WeBER PAR Monitor metodologiji (Metodologiju za praćenje reforme javne uprave) i indikatorima, kao i istraživačkim i analitičkim metodama PAR Monitor Metodologije.

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika u IA, predstavila je Konceptni dokument Nacionalnih radnih grupa za praćenje reforme javne uprave. Nacionalna radna grupa za praćenje reforme javne uprave je nacionalni konsultativni mehanizam za učešće organizacija civilnog društva u dijalogu sa relevantnih donosiocima odluka o dizajniranju i praćenju procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori.

Nakon seminara, predsjednik Upravnog odbora IA potpisao je Memorandum o saradnji sa predstavnicima Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) iz Podgorica, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Novi Horizont iz Ulcinja i NVO Natura iz Kolašina, čije je zvanično uspostavljenja Nacionalna radna grupa za praćenje reforme javne uprave u Crnoj Gori.

WeBER projekat – Projekat unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva za praćenje reforme javne uprave, je trogodišnji regionalni projekat koji sprovode Centar za evropske politike iz Srbije, Institut za demokratiju i posredovanje iz Albanije, Vanjskopolitička inicijativa iz Bosne i Hercegovine, Grupa za pravne i političke studije sa Kosova, Institut za evropske politike iz Makedonije, Institut Alternativa iz Crne Gore i Centar za evropske politike iz Belgije. Projekat finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.