Održan sastanak sa predstavnicima Agencije za sprječavanje korupcije

Istraživačice javnih politika Instituta alternativa (IA), Dina Bajramspahić i Ana Đurnić, održale su danas sastanke sa članovima Savjeta i predstavnicima Agencije za sprječavanje korupcije (ASK). Na sastanku je predstavljen projekat «Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije», koji IA sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

U okviru projekta pripremili smo i na današnjem sastanku predstavili Agenciji Nacrt preporuka IA za unaprjeđenje rada ASK tokom 2017. godine. Na sastanku smo razgovarali o Nacrtu preporuka, čuli mišljenja članova Savjeta i zaposlenih Agencije o preporukama, ali i razmatrali druga rješenja za unaprjeđenje rada Agencije koja nisu definisana u Nacrtu preporuka.

Predstavnice Instituta alternativa upoznale su sa tekućim aktivnostima Agencije kao i budućim planovima za ostvarenje veće efikasnosti i transparentnosti rada ove institucije.

Na osnovu dodatnih argumenata koje su predstavnice IA iznijele kao i novih informacija iznijetih od strane predstavnika institucije, Institut alternativa definisaće konačne preporuke i uputiti ih Agenciji.

Projekat «Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije» usmjeren je na rješavanje tri ključna pitanja iz oblasti borbe protiv korupcije: izvještavanje u oblasti borbe protiv korupcije, naročito u kontekstu izvještavanja o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kapacitete institucija nadležnih za borbu protiv korupcije i analizu potreba antikorupcijskih institucija za njihov efikasniji rad.

Apel za hitno sprovođenje procedure bezbjedonosne provjere za članove i članicu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

VLADA CRNE GORE
G. Duško Marković, predsjednik

DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATKA
G. Savo Vučinić, direktor

AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST
G. Dejan Peruničić, direktor

Predmet: Apel za hitno sprovođenje procedure bezbjedonosne provjere za članove i članicu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

Poštovani gospodine Markoviću,

poštovani gospodine Vučiniću,

poštovani gospodine Peruničiću,

apelujemo na Vas da obezbijedite hitno sprovođenje procedure bezbjednosne provjere članova i članice Komisije za praćenje istraga napada na novinare, Dalibora Tomovića, Duška Vukovića, Marijane Camović, Veselina Rackovića i Ranka Vujovića i odlučite o izdavanju dozvole za pristup tajnim podacima pod oznakom „strogo tajno“, da bi Komisija mogla da počne sa radom u punom kapacitetu.

Naime, prolazi i peti mjesec od osnivanja Komisije, a da polovina njenih članova nema dozvolu za pristup tajnim podacima, što ih potpuno onemogućava da pristupe sobi sa svim spisima predmeta za rad Komisije, među kojima su i spisi sa takvom oznakom.

Štaviše, procedura bezbjednosne provjere, koja po zakonu može da traje najviše 180 dana, pokrenuta je tek prije nekoliko dana za dva člana i članicu Komisije, umjesto da je to učinjeno odmah 10. oktobra 2016. godine kada su članovi i članica Komisije uputili zahtjev za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Apelujemo na vas da omogućite da se ova procedura sprovede u najkraćem mogućem roku imajući u vidu ozbiljan zastoj u radu Komisije koju je osnovala Vlada, u gorućem javnom interesu preispitivanja istraga napada na novinare i imovinu medija.

Ukazujemo i na to da bar 400 osoba u Crnoj Gori ima pristup tajnim podacima bez prethodno obavljene bezbjednosne procjene, zbog toga što se nalaze na javnim funkcijama (poslanici – članovi skupštinskih odbora, sudije, tužioci, potpredsjednici Vlade, neki ministri, predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije, Ombudsman itd), u skladu sa članom 26 Zakona o tajnosti podataka, Sl. list CG. br. 14/2008, 76/2009, 41/2010, 40/2011, 38/2012, 44/2012, 14/2013 i 18/2014 i 48/2015.

S poštovanjem,

zastupnice/i organizacija koje su kandidovale advokata Dalibora Tomovića za člana Komisije:

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

Daliborka Uljarević, izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava (CŽP)

Zlatko Vujović, predsjednik UO Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)

Milka Tadić Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN)

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA)

Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas

Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Ljiljana Raičević, predsjednica NVO Sigurna ženska kuća (SŽK)

Oglas za radno mjesto finansijskog menadžera

Institut alternativa

oglašava slobodno radno mjesto

– FINANSIJSKI MENADŽER –

Opis posla:

 • priprema prijedloga budžeta u okviru prijedloga projekata i aplikacionih formi;
 • izrada finansijskih planova na nivou organizacije;
 • vođenje finansijske evidencije, po projektima;
 • vođenje računovodstvene dokumentacije po projektima;
 • praćenje finansijske realizacije projekta;
 • obavljanje i evidentiranje svih finansijskih transakcija;
 • izrada finansijskih izvještaja o realizaciji projekata;
 • analiza i priprema izvještaja o tokovima novca (”cash flow”) na nivou organizacije;
 • priprema dokumentacije za realizaciju poslova spoljnjeg računovodstva u cilju i
 • izvršavanja finansijskih i poreskih obaveza organizacije.

Uslovi:

 • odgovarajuće iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje MS Office paketa (Excel-a obavezno);
 • organizaciona sposobnost i sistematičnost.

prednost imaju osobe s iskustvom u radu nevladinih organizacija i(ili) na projektima finansiranim iz inostranih donatorskih izvora

Napomena:

Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor. Nećemo davati dodatne informacije kandidatima.

Prijavu sa detaljnom biografijom poslati na adresu:

info@institut-alternativa.org

Rok za podnošenje prijave:

20. februar 2017.

Apel poslanicima: Odbraniti DRI od Jelića

Apelujemo na poslanike u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet da, prilikom imenovanja novog člana Senata DRI, ne glasaju za Zorana Jelića.

Zoran Jelić nije uradio ništa da bi bio dostojan doživotne funkcije člana Senata ključne nadzorne institucije u Crnoj Gori, a uradio je dosta toga što ga mora diskvalifikovati iz ovog izbora.

Osim činjenice da je njegovo ime sinonim za „aferu snimak“ i zloupotrebu javnih sredstava u političke svrhe, podsjećamo da je Jelić niz godina kršio zakon tako što je istovremeno bio poslanik i državni službenik u Zavodu za zapošljavanje.

Ipak, ključna činjenica koja ga eliminiše iz izbora bi moralo biti negativno mišljenje koje je DRI izrekla na rad Zavoda za zapošljavanje u trenutku kada je on njime upravljao. Podsjećamo da je prilikom skupštinske rasprave o ovom izvještaju, tadašnji poslanik / direktor ZZZ Zoran Jelić polemisao sa navodima DRI i dovodio ih u pitanje, zloupotrebljavajući svoju poslaničku funkciju.

Izražavamo sumnju da Zoran Jelić ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o DRI za člana Senata, u prvom redu revizorski ispit. Stoga je Institut alternativa tražio od Skupštine svu dokumentaciju koju su kandidati predali uz prijave, kao i posebnu dokumentaciju o polaganju revizorskog ispita od DRI. Prilikom ovako važnih imenovanja, mora se osigurati najveći stepen otvorenosti postupka, a javnosti biti dozvoljen pristup svoj dokumentaciji koja čini prijavu kandidata.

Nakon više od decenije rada, DRI još uvijek nije sasvim izgrađena institucija: nedostaju joj kapaciteti, znanje, uticaj, ali prije svega istaknuti i stručni pojedinci na njenom čelu koji će voditi njen dalji razvoj i davati primjer svojim integritetom. Jelićevo imenovanje u Senat bilo bi ogroman udar na nezavisnost i kvalitet rada DRI, bilo bi uvod u moguće zloupotrebe za partijske svrhe, od izbora tema do odnosa sa subjektima revizije.

Pozivamo poslanike da prilikom ovog imenovanja, jednog od najvažnijih koje će sprovesti tokom svog mandata, imaju na umu samo viši cilj daljeg razvoja DRI kao ključnog saveznika Skupštine u nadzoru budžeta i neophodnost da novi član Senata bude oličenje stručnosti i integriteta — sve što Jelić nije.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Gostovanje u emisiji “EU integracije”

Pogledajte gostovanje naše Milene Milošević u emisiji EU integracije na javnom servisu. Gošće su govorile o dosadašnjim naporima Vlade da pomiri suprostavljene zahtjeve za smanjenjem zaposlenih u javnoj upravi i unapređenjem ljudskih resursa.

Pored Milene, gošće su bile Ružica Mišković, Načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu javne uprave i Blaženka Dabanović iz Uprave za kadrove.

Gostovanje naše Milene u emisiji pogledajte na linku ispod:

Poziv organizacijama civilnog društva da se uključe u osnivanje i rad Nacionalnih radnih grupa za praćenje reforme javne uprave

Institut Alternativa, u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Crne Gore da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Nacionalnih radnih grupa (NRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u državama Zapadnog Balkana (ZB).

Nacionalna radna grupa je nacionalni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). NRG se osnivaju u svakoj od država ZB, kao dio šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.
NRG obezbjeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i opština. Članstvo u NRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD.
Kako bi Vaša organizacija postala članica NRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procjenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu).

Prijavljivanje za učešće u radu Nacionalnih radnih grupa traje do 13. marta!

Poziv organizacijama civilnog društva da učestvuju u osnivanju i radu NRG

Konceptni dokument o NRG za reformu javne uprave