Apel za hitno sprovođenje procedure bezbjedonosne provjere za članove i članicu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

VLADA CRNE GORE
G. Duško Marković, predsjednik

DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATKA
G. Savo Vučinić, direktor

AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST
G. Dejan Peruničić, direktor

Predmet: Apel za hitno sprovođenje procedure bezbjedonosne provjere za članove i članicu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

Poštovani gospodine Markoviću,

poštovani gospodine Vučiniću,

poštovani gospodine Peruničiću,

apelujemo na Vas da obezbijedite hitno sprovođenje procedure bezbjednosne provjere članova i članice Komisije za praćenje istraga napada na novinare, Dalibora Tomovića, Duška Vukovića, Marijane Camović, Veselina Rackovića i Ranka Vujovića i odlučite o izdavanju dozvole za pristup tajnim podacima pod oznakom „strogo tajno“, da bi Komisija mogla da počne sa radom u punom kapacitetu.

Naime, prolazi i peti mjesec od osnivanja Komisije, a da polovina njenih članova nema dozvolu za pristup tajnim podacima, što ih potpuno onemogućava da pristupe sobi sa svim spisima predmeta za rad Komisije, među kojima su i spisi sa takvom oznakom.

Štaviše, procedura bezbjednosne provjere, koja po zakonu može da traje najviše 180 dana, pokrenuta je tek prije nekoliko dana za dva člana i članicu Komisije, umjesto da je to učinjeno odmah 10. oktobra 2016. godine kada su članovi i članica Komisije uputili zahtjev za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Apelujemo na vas da omogućite da se ova procedura sprovede u najkraćem mogućem roku imajući u vidu ozbiljan zastoj u radu Komisije koju je osnovala Vlada, u gorućem javnom interesu preispitivanja istraga napada na novinare i imovinu medija.

Ukazujemo i na to da bar 400 osoba u Crnoj Gori ima pristup tajnim podacima bez prethodno obavljene bezbjednosne procjene, zbog toga što se nalaze na javnim funkcijama (poslanici – članovi skupštinskih odbora, sudije, tužioci, potpredsjednici Vlade, neki ministri, predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije, Ombudsman itd), u skladu sa članom 26 Zakona o tajnosti podataka, Sl. list CG. br. 14/2008, 76/2009, 41/2010, 40/2011, 38/2012, 44/2012, 14/2013 i 18/2014 i 48/2015.

S poštovanjem,

zastupnice/i organizacija koje su kandidovale advokata Dalibora Tomovića za člana Komisije:

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

Daliborka Uljarević, izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava (CŽP)

Zlatko Vujović, predsjednik UO Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)

Milka Tadić Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN)

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA)

Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas

Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Ljiljana Raičević, predsjednica NVO Sigurna ženska kuća (SŽK)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *