Održan sastanak sa predstavnicima Agencije za sprječavanje korupcije

Istraživačice javnih politika Instituta alternativa (IA), Dina Bajramspahić i Ana Đurnić, održale su danas sastanke sa članovima Savjeta i predstavnicima Agencije za sprječavanje korupcije (ASK). Na sastanku je predstavljen projekat «Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije», koji IA sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

U okviru projekta pripremili smo i na današnjem sastanku predstavili Agenciji Nacrt preporuka IA za unaprjeđenje rada ASK tokom 2017. godine. Na sastanku smo razgovarali o Nacrtu preporuka, čuli mišljenja članova Savjeta i zaposlenih Agencije o preporukama, ali i razmatrali druga rješenja za unaprjeđenje rada Agencije koja nisu definisana u Nacrtu preporuka.

Predstavnice Instituta alternativa upoznale su sa tekućim aktivnostima Agencije kao i budućim planovima za ostvarenje veće efikasnosti i transparentnosti rada ove institucije.

Na osnovu dodatnih argumenata koje su predstavnice IA iznijele kao i novih informacija iznijetih od strane predstavnika institucije, Institut alternativa definisaće konačne preporuke i uputiti ih Agenciji.

Projekat «Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije» usmjeren je na rješavanje tri ključna pitanja iz oblasti borbe protiv korupcije: izvještavanje u oblasti borbe protiv korupcije, naročito u kontekstu izvještavanja o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kapacitete institucija nadležnih za borbu protiv korupcije i analizu potreba antikorupcijskih institucija za njihov efikasniji rad.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *