Najava predstavljanja istraživanja: Koliko vjerujemo policiji?

Institut alternativa i Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULS organizuju prezentaciju rezultata istraživanja „Koliko vjerujemo policiji“ koja će se održati u PR Centru 1. septembra 2016. godine sa početkom u 11 časova.

Posebna pažnja u istraživanju posvećena je sljedećim temama:

  • Koliko vjerujemo policiji?
  • Kako građani percipiraju prosječnog policijskog službenika, odnosno službenicu?
  • Koliko je korupcija rasprostranjena u policiji i kako se boriti protiv nje?
  • U kojoj mjeri politika utiče na policiju?

Istraživanje o percepciji građana u Crnoj Gori biće predstavljeno i upoređeno sa rezultatima istraživanja u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Makedoniji.

Istraživanje će predstaviti Milena Milošević, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, dok će moderator biti Marko Sošić, saradnik u Institutu alternativa.

Prezentacije na istu temu biće organizovane simultano i u Beogradu, Tirani, Sarajevu, Prištini i Skoplju, gdje će nalaze predstaviti partneri na projektu: Beogradski Centar za bezbednosnu politiku, Institut za demokratiju i medijaciju, Centar za sigurnosne studije, Kosovski centar za bezbednosne studije i Analitika.

Ključni rezultati biće predstavljeni i na Twitter mreži uz oznake #BalkanCops i #POINTPULSE.

POINTPULSE je projekat finansiran od strane Evropske unije, kroz Instrument za pretpristupnu podršku, u okviru Podrške civilnom društvu. Za sadržaj projekta odgovorni su isključivo članovi POINTPULS mreže i iskazani stavovi nisu nužno stavovi EU.

Poslanici ili službenici? Zaustaviti zloupotrebu zakona i rad na dva kolosjeka

Vijest da je poslanik vladajuće partije tokom obavljanja poslaničke funkcije zadržao radno mjesto u lokalnoj upravi, da bi ga napustio uz otpremninu, pokazatelj je da su linije između privatne, partijske i javne službe u Crnoj Gori isuviše zamagljene.

Prema pisanju dnevnih novina Vijesti, Radovan Obradović, poslanik Demokratske partije socijalista, 2015. godine je dobio otpremninu u iznosu od 15 000 eura, zato što je napustio radno mjesto savjetnika u Opštini Bijelo Polje.

Naime, Obradoviću je radni odnos u Opštini mirovao, navodno, po osnovu Zakona o radu, koji dozvoljava mirovanje radnog odnosa u slučaju izbora na “državnu funkciju” do isteka jednog mandata.

Ovakva primjena zakona u Obradovićevom slučaju je sporna zbog nekoliko razloga.

Prvi razlog je taj što se odredbe o mirovanju radnog odnosa iz Zakona o radu ne mogu direktno primjenjivati na državne i lokalne službenike.

Njihova prava i radni odnosi su uređeni posebnim zakonima: Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji ne prepoznaju mirovanje radnog odnosa službenika iz razloga biranja na neku “državnu funkciju”.

Logika koja se primjenjuje na zaposlene u privatnom ili nevladinom sektoru, ne može se primjenjivati na zaposlene u državnoj upravi i lokalnim upravama. Priroda posla i ovlašćenja javnih službenika stavljaju ih u naročito osjetljiv položaj, kako sa stanovišta politizacije, tako i sa stanovišta sukoba interesa.

Drugi razlog leži, osim u ustavnoj podjeli vlasti, i u samom principu političke neutralnost službenika.

Zaposleni u lokalnoj i državnoj upravi dužni su da se uzdržavaju od političkih uvjerenja, dok, ukoliko ih ispolje tokom vršenja poslova, to se smatra težom povredom službene dužnosti.

Obradovićev slučaj, nažalost, nije usamljen.

Tako je u prethodnom periodu i slučaj poslanika Zorana Jelića, koji je istovremeno bio savjetnik u Zavodu za zapošljavanje, i za to primao platu, zadobio pažnju javnosti.

Institut alternativa stoga apeluje na nadležne organe, u prvom redu, na Agenciju za sprječavanje korupcije i Upravnu inspekciju, da preduzmu odgovarajuće korake protiv ovakve prakse, čije su stvarne razmjere nepoznate.

Usko tumačenje Zakona o sprječavanju korupcije, da samo javni funkcioneri koji obavljaju poslove u državnoj i lokalnoj upravi ne mogu biti istovremeno poslanici i odbornici, ne smije biti alibi za zloupotrebu zakona i prenebregavanje podjele vlasti i principa političke neutralnosti.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika

IA na radionici “Civilno društvo i monitoring javnih nabavki” u Tirani

Istraživačica javnih politika Instituta alternativa (IA), Ana Đurnić, učestvovala je na radionici “Civilno društvo i monitoring javnih nabavki”, koju je organizovao Albanski naučni institut (Albanian Institute of Science) 29. jula u Tirani, uz finansijsku podršku NED-a (National Endowment for Democracy).

Radionica: Civilno društvo i monitoring javnih nabavki, Tirana

Radionica je okupila 20 predstavnika civilnog sektora iz Albanije, Rumunije, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kako bi razmijenili znanja i iskustva u monitoringu javnih nabavki i zajednički doprinijeli da sistem javnih nabavki u ovim zemljama bude transparentniji.

Istraživačica IA predstavila je institucionalni i zakonodavni okvir na osnovu kog sistem javnih nabavki funkcioniše u Crnoj Gori, ključne nalaze dosadašnjih istraživanja IA o javnim nabavkama kao i sadržaj i način na koji funkcioniše Portal javnih nabavki.

IA2

Saopštenje: Hitno istražiti navode o mogućoj zloupotrebi ovlašćenja Policije i Tužilaštva

Institut alternativa (IA) poziva Vrhovnog državnog tužioca, ministra unutrašnjih poslova i direktora policije da hitno razjasne da li ima istine u navodima o mogućem prikrivanju dokaza o odgovornosti trećeg lica za udes u Donjoj Gorici 29. jula koji je doveo do tragičnih posljedica.

Alarmanta je i najmanja sumnja da predstavnici nadležnih organa učestvuju u zataškavanju slučaja i prikrivanju dokaza, zbog čega ovaj predmet mora dobiti punu pažnju i hitno rasvjetljenje svih okolnosti.

Ukoliko je i najmanji dio navoda tačan, očekujemo da postupajući policijski službenici i državni tužilac koji rukovodi izviđajem budu u najkraćem roku procesuirani. Državno tužilaštvo i Uprava policije moraju pokazati odlučnost da se svako nezakonito i neprofesionalno postupanje sankcioniše, a posebno nedjelo ovakvih razmjera. U protivnom, ovaj slučaj će dati podstreka službenicima ova dva organa da nastave sa sličnim “intervencijama” koje ostavljaju nesagledive posljedice po pravdu, pravo i povjerenje građana u institucije.

Na rukovodiocima Tužilaštva i unutrašnjoj kontroli policije je da što prije istraže i daju odgovor o tome da li je u postupanju nadležnih bilo nezakonitosti za koje u ovom trenutku postoji opravdana sumnja, a na javnosti da ne dozvoli da se ovaj slučaj zaboravi.

Pozadina slučaja dostupna na portalu Vijesti: Porodica sama istražuje udes: Bolje da ne ćutite, znamo ko je vozio

Dina Bajramspahić
Istraživačica javnih politika