Glas građana – ključni pokazatelj stanja u javnoj upravi

Institut alternativa (IA) je pozvao medije da obrate dodatnu pažnju na sadržaj prijava na njihovoj interaktivnoj stranici “Moja uprava”, budući da one obiluju konkretnim pričama o ostvarivanju osnovnih ljudskih prava u odnosu na državnu upravu.

IA je danas u PR centru organizovao predstavljanje nalaza projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji je podržala Ambasada SAD u Podgorici.

“U okviru ovog projekta nastavili smo nadgledanje zapošljavanja i napredovanja u državnim organima, ali i, uz saradnju sa Upravom za kadrove, pripremili vodič za kandidate za posao u državnim organima. Strateški opredijeljeni da svoj rad približimo građanima uz korišćenje modernih tehnologija, pokrenuli smo i novu interaktivnu Internet stranicu Moja uprava“, podsjetio je Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA.

“Reforma javne uprave nije i ne treba da bude tehnički proces koji se odvija izolovano od građana, već ima konkretne posljedice po njih – a to se možda i najizrazitije odražava kada je u pitanju zapošljavanje u državnim organima”, dodao je on.

Milena Milošević naglasila je da je IA na odgovor u kojoj mjeri je zapošljavanje zasnovano na zaslugama dao još u monitoring izvještaju, koji je objavljen u aprilu. Prijave koje su stigle preko Moje uprave samo su potvrdile ključne probleme u primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Ti ključni problemi su: samovolja starješina prilikom izbora kandidata, neregularnosti prilikom provjere sposobnosti kandidata, nezadovoljstvo kandidata koji su bili zaposleni na određeno vrijeme, i koji su našli u svojevrsnom pravnom vakuumu nakon početka primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

“Naročito su neregularnosti prilikom provjere sposobnosti na koje nam kandidati ukazuju važne, zato što mi ne možemo znati šta se dešava na licu mjesta”, dodala je Miloševićeva, ukazavši na primjer prijave kojom se ukazuje da se oglasi namještaju time što određeni kandidati unaprijed dobijaju pitanja i odgovore od strane državnih organa koji ih pripremaju.

“IA je i u svom prvom monitoring izvještaju o zapošljavanju i napredovanju u državnim organima, ukazao na propust da se radno-pravni status službenika zaposlenih na određeno vrijeme u državnoj upravi na adekvatan način riješi prije početka primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, čime je sigurnost radnih mjesta ovih službenika znatno ugrožena”, podsjetila je Miloševićeva, ukazavši na slučajeve u kojima su pojedinci radili na određeno vrijeme i duže od 15 godina.

“Nažalost, službenici koji su ostali bez posla zato što su ih državni organi nezakonito držali u radnom odnosu na određeno vrijeme godinama, nemaju utemeljenje da potraže zaštitu svojih prava jer su nadležne institucije stava da se na njih ne primjenuje odredba o automatskoj transformaciji radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno”, dodala je ona.

Na događaju je ukazano i na nedovoljnu depolitizaciju rukovodećih pozicija u državnoj upravi, što ide u prilog tvrdnji da su rukovodioci i dalje više u službi političkih partija, nego građana.

Jovana Marović

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA, govorila je, između ostalog, o reformi javne uprave u kontekstu pregovora sa Evropskom unijom.

“Izvještavanje o reformi javne uprave u kontekstu antikorupcijskih aktivnosti u okviru poglavlja 23 je loše”, naglasila je ona.

“Već više od dvije godine početka primjene Zakona, nijesu stvoreni preduslovi za njegovu primjenu na lokalnom nivou”, dodala je Marovićeva, naglasiviši da javnosti nije omogućen uvid u izmijenjeni nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi.

“Bez obzira na najmanje 2300 zaposlenih viška u crnogorskim opštinama, lokalne samouprave i dalje zapošljavaju”.

Predstavnici IA su najavili da će kroz članstva u radnim grupama za izmjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima i za pripremu Strategije za reformu javne uprave za period 2016-2020. godine nastaviti da zagovaraju ključne nalaze i preporuke projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *