Inicijativa za održavanje konsultativnog saslušanja o javnim nabavkama u zdravstvu

Institut alternativa je predsjednicima Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za zdravstvo rad i socijalno staranje uputio inicijativu za održavanje zajedničkog konsultativnog saslušanja o javnim nabavkama u sektoru zdravstva. Cilj saslušanja bi bio da se pronađu najbolja zakonska rješenja i prakse kako bi se spriječilo produženje i ponavljanje aktuelne krize u javnim nabavkama u ovom sektoru.

Javne nabavke u sektoru zdravstva obilježili su tokom prošle i ove godine brojni problemi: slučaj nabavke insulina kao i nabavke drugih ljekova i medicinskog potrošnog materijala tokom prošle godine, koje su praćene nepoštovanjem zakonskih rokova za žalbeni postupak, poništavanjem tendera, te višemjesečnom procedurom koja je prouzrokovala nestašicu lijekova, obaranje odluka Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, itd.

Sve ovo ukazuje na potrebu preciznijeg zakonskog uređenja, kao i boljeg funkcionisanja institucija u sistemu javnih nabavki. O značaju ovog pitanja govori činjenica da se u oblasti javnih nabavki u zdravstvu godišnje troši blizu pedeset miliona eura kao i da su krajnji korisnici nabavke ove robe (ljekova) pacijenti.

Dužni smo kao društvo i država da im obezbijedimo minimum uslova za liječenje tokom cijele godine. Dužni smo da spriječimo da ljudi u stanju potrebe budu žrtve zakona, nesposobnosti, birokratije i korupcije. Potrebno je spriječiti da se nestašice ljekova ponove u 2014.godini.

Skupština Crne Gore mora doprinijeti razrješenju aktuelne krize javnih nabavki u sektoru zdravstva (nabavka ljekova, medicinskih sredstava i opreme). Zajedničkim radom i djelovanjem Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje (kao matičnih odbora za javne nabavke i zdravstvenu zaštitu) moraju se naći valjana rješenja za prevazilaženje problema u ovoj oblasti.

Pročitajte kako je o našoj inicijativi izvijestio dnevni list “Dan”

Konferencija o nadzoru nad prikupljanjem podataka (DCAF, Ohrid)

Naša istraživačica javnih politika, Dina Bajramspahić, pozvana je od strane Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga (DCAF) da bude jedan od govornika na trodnevnom okrugom stolu održanom na Ohridu od 24-26. juna ove godine.

Tema okruglog stola bila je „Nadzor nad obavještajnim i bezbjednosnim službama – nadzor nad prikupljanjem podataka“ i kreiran je prvenstveno za poslanike dva odbora Skupštine Kosova koja se bave pitanjima bezbjednosti (Odbor unutrašnje poslove, bezbjednost i nadzor nad Kosovskim snagama bezbjednosti, i Odbor za nadzor nad Obavještajnom agencijom Kosova), za predstavnike relevantnih ministarstava i međunarodnih organizacija sa Kosova, kao i predstavnike stručnog osoblja ova dva odbora.

Dina je imala prezentaciju u okviru IV sesije okruglog stola koja je bila posvećena „Okvirima za presretanje telekomunikacija – iskustva iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore“. Njeno izlaganje je bilo „Procjena pravnog okvira za primjenu mjera tajnog nadzora i izazovi za nadzor u Crnoj Gori“. Tokom prezentacije je ukazala na stepen usklađenosti sa standardima pravnog okvira za primjenu MTN od strane ANB i Uprave policije, na probleme u primjeni mjera, a poseban osvrt bio je na praktičnim preprekama za efikasno vršenje nadzora nad primjenom istih.

Naučna konferencija ”Evropski građanin u vremenu krize”

Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, Jovana Marović, učestvovala je na naučnoj konferenciji Evropski građanin u vremenu krize – izbor između Evropske unije i države članice kao lažna dilema, koja je održana na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 26. juna 2013. godine. U okviru konferencije pokrenuta su brojna pitanja u vezi sa sistemskim mjestom građanina u EU, krizi u ovoj nadnacionalnoj zajednici i uticaju te krize na građanina, kao i na stanje statičkog aktivizma političkih elita i dinamičnog nepoverenja građana i javnog mnjenja. Jovana Marović je imala izlaganje na temu Aktivno građanstvo kao preduslov za razvoj demokratije u Evropskoj uniji. Konferencija je dio projekta Žan Mone modul – Ustavna politika Evropske unije, koji finansira Evropska komisija.

Dobre prakse učešća građana u budžetskom procesu na lokalnom nivou

Istraživač Instituta alternativa, Marko Sošić, učestvovao je na okruglom stolu “Dobre prakse učešća građana u budžetskom procesu na lokalnom nivou”, u organizaciji Evropskog pokreta Srbija, u Beogradu, 21. juna. Na okruglom stolu, predstavljeno je istraživanje “Učešće građana u budžetskom procesu na lokalnom nivou”, čiji su autori Zvonko Brnjaš i Milica Radovanović Dumonjić

U okviru okruglog stola, čiji su učesnici bili predstavnici lokalnih samouprava Srbije i nevladine organizacije koje se bave pitanjima vezanim za lokalne finansije, Marko je govorio na temu “Uključivanje građana u budžetski proces na lokalnom nivou – iskustva Crne Gore”. Tokom izlaganja, bilo je i riječi i našoj novoj web stranici sa vizuelizacijom podataka vezanih za lokalne budžete, koja je pripremljena u okviru projekta “Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori”.

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima – Prvi kvartalni izvještaj

Ključni nalazi izvještaja:

Početak sprovođenja novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima (ZDSiN) obilježila je neispunjenost institucionalnih i pravnih preduslova za uspješnu primjenu ovog akta. Svega četiri od trinaestplaniranih podzakonskih propisa je doneseno za 17 mjeseci prelaznog perioda između stupanja na snagu ZDSIN-a i početka njegovog sprovođenja, dok su u od 1. januara do 1. aprila 2013. godine donesena još svega tri neophodna akta.
Ključni nalazi izvještaja:

U izvještajnom periodu nije bio donijet Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Centralne kadrovske evidencije (CKE), koja je glavni preduslov uspješnog upravljanja kadrovima u državnoj upravi. Podaci o blizu sedam hiljada zaposlenih u državnoj upravi još uvijek nijesu unijeti u ovaj informacioni sistem, koji bi trebalo da sadrži osnovne informacije o svim državnim službenicima i namještenicima u Crnoj Gori. U načelu, kapaciteti Uprave za kadrove (UzK), koja je nadležna za vođenje CKE, nisu zadovoljavajući, posebno u smislu obučenosti zaposlenih za primjenu novih procedura za provjeru sposobnosti kandidata za vršenje poslova u državnom organu.

Tokom prva tri mjeseca primjene ZDSIN-a, bilo je ukupno 18 oglasa za posao u organima državne uprave. Ipak, ne računajući izbor starješina organa, svega četiri kandidata/kandidatkinje su prošla kroz novoutvrđeni postupak provjere i ocjenjivanja sposobnosti na osnovu dva odvojena oglasa. Budući da se u oba slučaja krajnja rang lista za izbor kandidata za posao u državnoj upravi sastojala od jednog kandidata/kandidatkinje, koji su potom dobili zaposlenje, preuranjeno je donositi zaključke o doprinosu novog Zakona uspostavljanju sistema zasluga u državnoj upravi, tačnije o dosljednosti primjene njegovog načelnog pravila da zaposlenje dobija onaj kandidat ili kandidatkinja čije su sposobnosti, stručni i radni kvaliteti, najbolje ocijenjeni.

Ipak, nalazi monitoringa upućuju na nedovoljnu transparentnost sprovođenja ZDSIN-a. Jedan organ odbio je da navede ime i prezime odabranog kandidata pod izgovorom zaštite ličnih podataka, iako je, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dužan da objavi spisak svih svojih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima. Takođe, nadležnost sprovođenja internih oglasa unutar državnih organa neformalno je povjerena organu za čije je potrebe oglas raspisan, iako bi UzK trebalo da ima centralnu ulogu u sprovođenju svih oglasa.

U cilju unapređenja zapošljavanja i napredovanja u državnoj upravi, neophodno je, prije svega, finalizovati pravni okvir za primjenu novog ZDSIN-a. UzK i državni organi takođe treba da obezbijede dosljednu primjenu zakonskih odredaba koje nedvosmisleno uređuju nadležnosti u sprovođenju oglasa za popunu radnih mjesta. Svi državni organi treba redovno da ažuriraju i na svom sajtu objavljuju potpuni spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima, kako bi se obezbijedila potpuna transparentnost i lakše praćenje zapošljavanja i napredovanja u državnoj upravi.