Saopštenje: Neophodna aktivnija uloga Skupštine u procesu pregovora

Sporazumom između Skupštine i Vlade neophodno je što prije definisati važnost kontinuiranog dijaloga i usklađenih aktivnosti ove dvije grane vlasti u procesu pregovora o punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji.

S obzirom na to da se sa utvrđivanjem uloge Skupštine u procesu evropske integracije kasni dvije godine, kao i da, u tom pravcu, već izvjesno vrijeme radna grupa u okviru parlamenta radi na definisanju Rezolucije bez ikakvog napretka, ova obaveza postaje još prioritetnija. Rezolucijom je, takođe, potrebno precizno utvrditi važnu ulogu Odbora za evropske integracije u pravcu informisanja građana o procesu integracije; okupljanja organizacija civilnog društva, interesnih grupa i predstavnika svih grana vlasti a u vezi sa davanjem smjernica neophodnih za napredak u pregovorima i postizanjem konsenzusa o važnim pitanjima za proces; nadzora nad ispunjavanjem Komunikacione strategije Vlade.

Pored važne uloge koju u procesu pregovora ima Odbor za evropske integracije, ne smije se zanemariti ni mjesto koje treba da imaju i ostali odbori (sedam odbora učestvuje u procesu provjere usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije). Zbog toga bi zainteresovani skupštinski odbori trebalo da budu uključeni i u razmatranje pregovaračkih pozicija i prilikom diskusije o važnim pitanjima u vezi sa procesom pregovora.

Najzad, nadzor nad aktivnostima Vlade je moguće ojačati obavezom kvartalnog izvještavanja odbora o realizaciji akcionih planova i napretku u toku pregovora. Podsjećanja radi, ovakva praksa je postojala prilikom razmatranja (mjesečnih) izvještaja o realizaciji Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *