Mreže

PrintFriendly and PDF

Članovi smo sledećih mreža:

Međunarodne i regionalne:

Liderstvo Jugoistočne Evrope za razvoj i intergritet (SELDI)

Liderstvo Jugoistočne Evrope za razvoj i intergritet (SELDI)

Mreža Think for Europe (TEN)

Mreža Think for Europe (TEN)

Globalni pokret za budžetsku transparentnost, odgovornost, participativnost (Global BTAP)

Globalni pokret za budžetsku transparentnost, odgovornost, participativnost (Global BTAP)


Policy udruženja za otvoreno društvo (PASOS)

Policy udruženja za otvoreno društvo (PASOS)

Koalicija za REKOM inicijativu

Koalicija za REKOM inicijativu


Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)

Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)

Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope

Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope


Nacionalne:

Koalicija za praćenje pregovora sa EU u poglavlju 23

Koalicija za praćenje pregovora sa EU u poglavlju 23

Koalicija NVO

Koalicija NVO “Saradnjom do cilja”

Mreža organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava

Mreža organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava


Koalicija “Zajedno za LGBT prava”

Koalicija “Zajedno za LGBT prava”

Facebook Twitter Email